Strona Główna BIP Strona Główna
Przedmiot działania
 

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu jest organem wykonawczym MON w sprawach administracji wojskowej. Terytorialny zasięg działania obejmuje miasta i gminy powiatów: przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego oraz lubaczowskiego.

WKU Jarosław podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie i jest odpowiedzialna za realizację zadań związanych z zabezpieczenia pokojowego i mobilizacyjnego uzupełniania jednostek, instytucji wojskowych, formacji OC oraz zadań związanych z administrowaniem świadczeniami osobistymi i rzeczowymi a także zadaniami rekonwersyjnymi.