Strona Główna BIP Strona Główna
Dołącz do Batalionu Reprezentacyjnego
 

1.    Służba wojskowa w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie to:
-    prestiż związany z reprezentowaniem Wojska Polskiego przed głowami państw i szefami rządów;
-    udział w najważniejszych uroczystościach w kraju i za granicą;
-    atrakcyjne możliwości rozwoju osobistego i służbowego.

2.    Należności finansowe dla żołnierza zawodowej służby wojskowej w Batalionie

Reprezentacyjnym WP w Warszawie dla korpusu szeregowych

Lp. Wyszczególnienie Szeregowy Starszy szeregowy
Kwota zł
brutto
Kwota zł
netto
Kwota zł
brutto
Kwota zł
netto
1 Miesięczne uposażenie zasadnicze 3 200,00 2 624,00 3 270,00 2 681,00
2 Dodatek służbowy
(z tytułu pełnienia służby
w pododdziałach reprezentacyjnych)
300,00 264,00 300,00 264,00
3 Świadczenia mieszkaniowe 900,00 900,00 900,00 900,00
Razem uposażenie miesięcznie 4 400,00 3 770,00 4 470,00 3 827,00

Inne  należności finansowe:
Lp. Wyszczególnienie Szeregowy Starszy szeregowy
Kwota zł
brutto
Kwota zł
netto
Kwota zł
brutto
Kwota zł
netto
1 Dodatek za długoletnią służbę
(od 3% po 3 latach służby wojskowej
następnie 6%, 9%, 12%, 15%)
96,00 78,00 98,00 80,00
2 Dodatkowe uposażenie roczne
(płatne w I kwartale następnego roku
kalendarzowego w wysokości 1/12
uzyskanego uposażenia w danym
roku za który przysługuje dodatkowe
uposażenie roczne)
3 500,00 2 870,00 3 570,00 2 927,00
3 Gratyfikacja urlopowa na każdego
członka rodziny będącego na
utrzymaniu żołnierza w wysokości
1 120,00 918,00 1 120,00 918,00
4 Równoważnik mundurowy
nieopodatkowany, płatny w m-cu
kwietniu każdego roku
ok. 2000,00 ok. 2000,00 ok. 2000,00 ok. 2000,00
5 Dodatek za pełnienie nieetatowych
służb
w wysokości 50,00 zł za każdą
służbę
śr. 150,00 śr. 123,00 śr. 150,00 śr. 123,00


Ponadto Batalion Reprezentacyjny WP zapewnia:
  • Bezpłatne zakwaterowanie na terenie koszar;
  • Bezpłatne wyżywienie podczas ćwiczeń, kursów, praktyk i podróży służbowych;
  • Bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie.


3.    Planowane terminy kwalifikacji w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie
(ul. Hynka 2) w 2017 r.:

1)    06 kwiecień;
2)    11 maj;
3)    01 czerwiec;
4)    06 lipiec;
5)    03 sierpień;
6)    07 wrzesień;
7)    05 październik;
8)    16    listopad;
9)    07 grudzień.