Strona Główna BIP Strona Główna
- Kierownictwo
 
WOJSKOWY KOMENDANT
UZUPEŁNIEŃ

ppłk Leszek PRZESZŁOWSKI
  tel. 261-165-222
Szef Wydziału-
Zastępca Komendanta
mjr Krzysztof DEPA
tel. 261-165-202
Szef Wydziału
mjr Bogusław ANTAS
tel. 261-165-208