Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacje do NSR
 

 


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej Jednostki Wojskowej 4009 w Krakowie przedstawiam potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych w wymienionej jednostce wojskowej:

 • instruktor; podof.,
 • podoficer sztabowy; podof.,
 • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych; podof. st.,
 • technik pododdziału; podof.,
 • dowódca obsługi; podof.
 • starszy technik; podof.,
 • dowódca aparatowni; podof.,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podof.,
 • dowódca stacji; podof.,
 • starszy nurek; podof.,
 • dowódca obsługi - instruktor; podof.,
 • technik pododdziału; podof.,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca działonu; podof.,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podof.,
 • dowódca ośrodka analizy skażeń; podof.

Telefon kontaktowy: 261 165 282.


W związku z pismem Dowódcy 6 bpd w Gliwicach przedstawiam terminy kwalifikacji do NSR:

 • 3 i 10 styczeń,
 • 7 i 14 luty,
 • 7 i 14 marzec,
 • 4 i 11 kwiecień,
 • 9 i 16 maj,
 • 6 i 13 czerwiec,
 • 5 i 12 wrzesień,
 • 3 i 10 październik,
 • 7 i 14 listopad,
 • 5 i 12 grudzień.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.  


Wykaz stanowisk służbowych, na które poszukiwani są kandydaci do pełnienia służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w Ośrodku Rozpoznawania Obrazowego w Białobrzegach (garnizon Zegrze):

Nazaw stanowiska Korpus Ilość stanowisk
starszy analityk podoficer starszy 4
analityk podoficer 5


Informuję, że w dniu 14.11.2017 r. w JW Nr 1551 w Sieradzu odbędą się kwalifikacje do NSR. Poszukiwani są kandydaci w korpusie oficerów, oraz podoficerów. Brygada nie posiada wolnych stanowisk do NSR w korpusie szeregowych.

Telefon kontaktowy: 261 165 282.


W związku z pismem Dowódcy 10 Brygady Logistycznej w Opolu informuję, że w dniu 13.11.2017 r. w przedmiotowej Brygadzie przeprowadzone zostaną kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerskim oraz podoficerskim.

Wykaz stanowisk:

 • młodszy oficer,
 • szef służby,
 • szef eksploatacji,
 • szef sekcji,
 • szef zaopatrzenia,
 • starszy magazynier,
 • szef grupy - kierownik magazynów,
 • kierownik magazynu,
 • kierownik kasyna,
 • dowódca aparatowni,
 • dowódca obsługi,
 • dowódca plutonu,
 • technik pododdziału,
 • starsza pielęgniarka,
 • pielęgniarka ratunkowa,

Telefon kontaktowy: 261 165 282.


Informuję, że w 21 dywizjonie artylerii przeciwlotniczej w Jarosławiu ul. 3 Maja 80 w dniu 20.09.2017 r. o godz. 08:00 odbędą się kwalifikacje na niżej przedstawione stanowiska do Narodowych Sił Rezerwowych:

 • Szef służby zdrowia - Dowódca zespołu zabezpieczenia medycznego; por./ kpt.,
 • Instruktor; pdf.,
 • Szef sekcji; ppor./ por.,
 • Młodszy oficer; ppor./ por.,
 • Instruktor; pdf.,
 • Podoficer sztabowy; pdf.,
 • Technik baterii; pdf.,
 • Dowódca plutonu; ppor./ por.,
 • Technik kompanii; pdf.

Telefon kontaktowy: 261 165 282.


Informuję, że w 1 batalionie czołgów w Żurawicy występują wolne stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych:

 • zastępca dowódcy zespołu - lekarz,
 • dowódca plutonu,
 • dowódca plutonu - dowódca załogi,
 • kierownik obiektu,
 • dowódca załogi - zastępca dowódcy plutonu,
 • technik optoelektronik,
 • kucharz,
 • kierowca.

Kwalifikacje na wyżej przedstawione stanowiska zostaną przeprowadzone w dwóch etapach, obejmujących część praktyczną i teoretyczną. Termin stawiennictwa 07:45 dnia 31.08.2017 r.
Telefon kontaktowy: 261 165 282.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4539 w Białobrzegach w związku ze zwiększeniem limitu ewidencyjnego w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że kwalifikacje do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych planowane na dzień 13.06.2017 r. zostają odwołane.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do NSR w wymienionym batalionie:

 • podoficer sztabowy,
 • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
 • technik pododdziału,
 • starszy technik,
 • dowódca aparatowni,
 • kierowca - elektromechanik,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny,
 • dowódca stacji,
 • kierowca,
 • zwiadowca,
 • starszy nurek,
 • dowódca obsługi - instruktor,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca działonu,
 • obsługa,
 • dowódca plutonu.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do NSR w wymienionym batalionie:

 • podoficer sztabowy,

 • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,

 • starszy technik,

 • dowódca aparatowni,

 • zastępca dowódcy - dowódca drużyny,

 • dowódca stacji,

 • starszy nurek,

 • nurek,

 • dowódca obsługi - instruktor,

 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca działonu,

 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny,

 • kierowca.

 Zainteresowanych proszę o kontakt - tel. 261165282.


W związku z pismem Dowódcy 10 Brygady Logistycznej w Opolu informuję, że w dniu 25.02.2017 r. w w/w Brygadzie przeprowadzone zostaną kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerskim, podoficerskim oraz szeregowych.

 Zainteresowanych proszę o kontakt - tel. 261165282.


W związku z pismem Dowódcy JW 4115 w Gliwicach przedstawiam wykaz terminów kwalifikacji do NSR w przedmiotowej jednostce:

 • 11 i 18 styczeń 2017 r.

 • 08 i 15 luty 2017 r.

 • 08 i 15 marzec 2017 r.

 • 12 i 19 kwiecień 2017 r.

 • 10 i 24 maj 2017 r.

 • 07 i 28 czerwiec 2017 r.

 • 06 i 27 wrzesień 2017 r.

 • 04 i 25 październik 2017 r.

 • 08 i 29 listopad 2017 r.

 • 06 i 13 grudzień 2017 r.

Zainteresowanych proszę o kontakt - tel. 261165282.


Na podstawie pisma Komendanta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach informuję, że w dniu 25 stycznia 2017 r. od godziny 07:30 zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiska:

 • młodszy oficer,

 • oficer.

Zainteresowanych proszę o kontakt - tel. 261165282.


W związku z pismem Szefa WSzW w Łodzi podaję wykaz wolnych stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy rezerwy w ramach jednostek wojskowych 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim.

JW 3718

Korpus oficerów:

 • szef techniki lotniczej,
 • oficer wychowawczy,
 • szef sekcji "S",
 • szef zespołu,
 • oficer,
 • lekarz.

 

Korpus podoficerów:

 • starszy podoficer sztabowy,
 • podoficer analizy danych,
 • starszy technik klucza.

 

JW 4713

Korpus oficerów:

 • szef sekcji.

 

Korpus podoficerów:

 • dowódca dróżyny.

 

JW 4393

Korpus oficerów:

 • młodszy oficer.

 

Korpus podoficerów:

 • instruktor,
 • operator środków audiowizualnych/ dowódca obsługi,
 • dowódca drużyny/ dowódca obsługi,
 • technik szwadronu,
 • zastępca dowódcy plutonu/ dowódca drużyny,
 • dowódca obsługi,
 • dowódca działonu,
 • dowódca drużyny.

 

Korpus szeregowych:

 • celowniczy,
 • elektromechanik,
 • saper,
 • strzelec wyborowy,
 • kierowca,
 • operator,
 • kierowca- radiotelefonista,
 • mechanik.

 

JW 4389

Korpus oficerów:

 • referent prawny,
 • oficer łącznikowy - tłumacz,
 • oficer,
 • szef sekcji,
 • młodszy oficer.

Korpus podoficerów:

 • podoficer sztabowy,
 • instruktor,
 • zastępca kierownika kancelarii.

JW 4390

Korpus oficerów:

 • młodszy oficer,
 • szef sekcji.

 

Korpus podoficerów:

 • instruktor,
 • podoficer sztabowy,
 • dowódca obsługi,
 • kierownik sekcji,
 • dowódca ośrodka analizy skarzeń,
 • technik baterii,
 • zastępca dowódcy plutonu.

 

Korpus szeregowych:

 • monter,
 • obsługa,
 • radiotelefonista,
 • zwiadowca,
 • saper.

Zainteresowanych proszę o kontakt - tel. 261165282.


W związku z pismem Szefa WSzW w Zielonej Górze podaję wykaz wolnych stanowisk w 11 batalionie dowodzenia w Żaganiu:

 • Szef służby zdrowia - dowódca zespołu; mjr,

 • Dowódca obsługi; sierż./ st. sierż./ mł. chor.


Informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 3928 w Przemyślu, 28.06.2016 r o godzinie 8:00 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.


Zgodnie z informacją otrzymaną od Dowódcy 6 batalionu logistycznego w Krakowie kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w dniu 28 czerwca 2016r. NIE ODBĘDĄ SIĘ.

Najbiższe kwalifikacje odbędą się 6 września 2016r.


W związku z informacją Dowówcy 2 pułku inżynieryjnego w Inowrocławiu informuję, że występują wolne stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerów młodszych.

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów do służby w ramach NSR zostanie przeprowadzone w dniu 20.05.2016 r. od godz. 08:30 w 2 pułku inżynieryjnym.

Zainteresowanych proszę o kontakt - tel. 261165282.


W związku z pismem Dowódcy 1 batalionu czołgów w Żurawicy informuję, że w JW występuje wolne stanowisko służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie szeregowych - kierowca czołgu T-72.

Zainteresowanych proszę o kontakt - tel. 261156282.


Informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 1749 w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 250 w dniu 15 marca 2016 r. o godzinie 8:00 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.

Kandydaci zobowiązani są posiadać przy sobie:

 • dowód osobisty,

 • kopię kontraktu NSR i opinię służbową z ćwiczeń rotacyjnych,

 • zaświadczenie od lekarza o możliwości przystąpienia do wysiłku fizycznego,

 • ubiór sportowy.

Telefon kontaktowy: 261165204.


Informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 1560 w Sochaczewie występują wolne stanowiska służbowe dla żołnierzy rezerwy w korpusach:

 • oficerów młodszych,

 • podoficerów,

 • podoficerów młodszych.

 

Zainteresowanych proszę o kontakt - tel. 261165282.


Terminy kwalifikacji do Narodowych Sił Rezerwowych w 2016 r.

55 batalion remontowy w Opolu, ul. Domańskiego 68

 • 7 marzec,

 • 4 kwiecień,

 • 9 maj,

 • 6 czerwiec,

 • 5 wrzesień,

 • 3 październik,

 • 7 listopad.

 

91 batalion logistyczny w Komprachcicachm ul. Ochodzka 5

 • 22 luty,

 • 7 marzec,

 • 4 kwiecień,

 • 9 maj,

 • 6 czerwiec,

 • 4 lipiec,

 • 1 sierpień,

 • 5 wrzesień,

 • 3 październik,

 • 7 listopad,

 • 5 grudzień.

 

1 pułk saperów w Brzegu, ul. Sikorskiego 6

 • 8 marzec,

 • 6 czerwiec,

 • 31 październik.

 

6 batalion dowodzenia w Krakowie, ul. Ułanów 43

 • 23 lutego,

 • 08, 22 marca,

 • 12, 26 kwietnia,

 • 10, 24 maja,

 • 14, 28 czerwca,

 • 05, 12 lipca,

 • 23, 30 sierpnia,

 • 13, 27 września,

 • 11, 25 padziernika,

 • 08, 22 listopada,

 • 01, 13 grudnia.

Telefon kontaktowy: 261165282.


Informuję, że w 5 pułku artylerii w Sulechowie, ul. Wojska Polskiego 1 występują wolne stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerów młodszych, podoficerów i szeregowych.

Zainteresowanych proszę o kontakt - tel. 261165282.


Informuję, że w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu, ul. Żarska 1 występują wolne stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerów młodszych i podoficerów.

Telefon kontaktowy: 261165282.


Informuję, że w JW 1551 w Sieradzu ul. Mickiewicza 6 w dniu 20 stycznia 2016 r. o godz. 8.30. odbędą się kwalifikacje na wolne stanowiska w służbie Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerów, podofice3rów i szeregowych.

 

Szczegółne informacje znajdziesz na stronie www.15sbwd.wp.mil.pl

Telefon kontaktowy 261165282.

 


Informuję, że w 18 batalionie powietrznodesantowym w Bielsku Białej ul. Bardowskiego 2 kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w 2016 r. będą odbywać się w niżej podanych terminach:

- 13, 27 stycznia,

- 10, 24 lutego,

- 09, 23 marca,

- 06, 20 kwietnia,

- 11, 25 maja,

- 15, 29 czerwca,

- 06, 28 września,

- 12, 26 października,

- 09, 23 listopada,

- 07, 21 grudnia.

Telefon kontaktowy - 261165282.


W 6 batalionie dowodzenia w Krakowie, ul. Ułanów 43 kwalifikacje na wolne stanowiska do NSR przewidziane są w następujących terminach:

12, 26 stycznia 2016 r.,

9, 23 lutego 2016 r.,

8, 22 marca 2016 r.,

12, 26 kwietnia 2016 r.,

10, 24 maja 2016 r.,

14, 28 czerwca 2016 r.,

5, 12 lipca 2016 r.,

23, 30 sierpnia 2016 r.,

13, 27 września 2016 r.,

11, 25 października 2016 r.,

8, 22 listopada 2016 r.,

1, 13 grudnia 2016 r.

Telefon kontaktowy: 261 165 282.


Informuję, że w 6 batalionie logistycznym w Krakowie w dniu 15 grudnia 2015 r. odbędą się kwalifikacje na wolne stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


Informuję, że w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie w dniach 8 i 15 grudnia 2015 r. odbędą się kwalifikacje na wolne stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


W związku z pismem Dowódcy 6 batalionu logistycznego w Krakowie informuję, że w dniach 1 i 15 grudnia 2015 r. odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


W związku z pismem Dowódcy Batalionu Powietrznodesantowego w Gliwicach przedstawiam dodatkowe terminy kwalifikacji do Narodowych Sił Rezerwowych:

 • 13 styczeń 2016,

 • 10 luty 2016,

 • 09 marzec 2016,

 • 13 kwiecień 2016,

 • 11 maj 2016,

 • 08 czerwiec 2016,

 • 07 wrzesień 2016,

 • 12 paźdźiernik 2016,

 • 09 listopad 2016,

 • 07 grudzień 2016.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w JW 4115 Gliwice na 2016 rok.

 • 27 styczeń,

 • 24 luty,

 • 30 marzec,

 • 20 kwiecień,

 • 25 maj,

 • 29 czerwiec,

 • 28 wrzesień,

 • 26 październik,

 • 23 listopad,

 • 14 grudzień.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do NSR w w/w batalionie.

Kwalifikacje dla kandydatów odbędą się 17 listopada, 08 i 15 grudnia 2015 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261-165-282.


Informuję, że w dniach 1 i 15 grudnia 2015 r. w 6 batalionie logistycznym w Krakowie ul. Głowackiego 11 odbędą się kwalifikacje na wolne stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261-165-282.

 


W związku z pismem dowódcy JW 4539 Białobrzegi informuję, że w związku z koniecznością osiągnięcia nakazanych limitów ewidencyjnych w dniu 28.10.2015 r. zostanie przeprowadzona dodatkowa kwalifikacja dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej spośród żołnierzy NSR na stanowiska służbowe o specjalnościach:

 • kierowca kat. "C+E",

 • kierowca kat. "C",

 • kierowca kat. "B"/ obsługa urządzeń zasilających,

 • kucharz.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261-165-282.


W związku z pismem Dowódcy 6 batalionu powietrznodesantowego w Gliwicach, ul. Andersa 47 informuję, że kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych planowane na dzień 21 października 2015 r. odbędą się w dniu 28 października 2015 r.
Telefon kontaktowy - 261165282


Informuję, że w dniu 23 września  2015 r. o godz. 8.00 w 1 batalionie czołgów w Żurawicy, ul. Wojska Polskiego  22,  odbędą się kwalifikacje do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych  dla żołnierzy rezerwy na niżej przedstawione stanowiska:
-dowódca plutonu-dowódca załogi, SW: pancerna, STE: ppor./por. – 1 stanowisko
- dowódca załogi, SW: dowódcza-pancerna, STE: kpr./st. kpr./plut. – 2 stanowiska
- kierowca czołgu T-72, STE: szer./st. szer.

Kwalifikacje zostaną przeprowadzone w dwóch etapach, obejmujących część praktyczną(sprawdzian z wychowania fizycznego) i teoretyczną  (rozmowa kwalifikacyjna).
Termin stawiennictwa kandydatów do godz. 8.00.
Telefon kontaktowy 261165282


Informuję, że w dniu 23 października 2015 r. od godziny 8.00 w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 300 zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiska o niżej podanych parametrach:

ppor/por. – korpus osobowy Wojsk Lądowych, grupa osobowa sztabowa - ogólna, język angielski – 2222, poświadczenie bezpieczeństwa – zastrzeżone.

Chętni do udziału w kwalifikacjach powinni zabrać ze sobą:
•    strój sportowy,
•    zaświadczenie od lekarza rodzinnego,
•    książeczkę wojskową
•    kserokopie świadectwa potwierdzającego wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje

Telefon kontaktowy: 261165282


Zgodnie z pismem Dowódcy Jednoski Wojskowej nr 1151 w Sieradzu, ul. Mickiewicza 8 informuję, że w dniu 17.09.2015r. o godz. 8 odbędą się kwalifikacje na wolne stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych (hala sportowa).

Telefon kontaktowy: 261-165-282.


 

Informuję, że w 2 Ośrodku Radioelektronicznym w Przasnyszu występują wolne stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych dla oficerów młodszych oraz podoficerów w:

- korpusie osobowym rozpoznania i walki elektronicznej - grupa osobowa rozpoznania i zakłóceń elektronicznych,

- korpusie osobowym łaczności i informatyki - grupa osobowa eksploatacji systemów łączności.

Telefon kontaktowy: 261-165-282.


Informuję, że w 1 batalionie czołgów w Żurawicy, ul. Wojska Polskiego 22 występują wolne wakaty na stanowiska służbowe do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerów:

 • zastępca dowódcy zespołu - lekarz, STE: ppor/por. - medycyna ogólna

 • dowódca plutonu/dowódca załogi, STE: ppor./por. - grupa osobowa pancerno-zmechanizowana

telefony kontaktowe - WKU Jarosław 261165282

                                   1 batalion czołgów 261171641


Informuję, że kwalifikacje w 2015 roku dla kandydatów do NSR w Jednostkach Wojskowych 6BPD odbędą się w dniach:

- 6 batalion dowodzenia Kraków, ul. Ułanów 43

 • 9, 22 wrzesień;

 • 6, 20 październik;

 • 3, 17 listopad;

 • 8, 15 grudzień.

6 batalion powietrznodesantowy Gliwice, ul. Andersa 47

 • 9, 23 wrzesień;

 • 7, 21 październik;

 • 4, 18 listopad;

 • 2, 16 grudzień.

16 batalion powietrznodesantowy Kraków, ul. Wrocławska 82

 • 8, 22 wrzesień;

 • 13, 27 październik;

 • 10, 24 listopad;

 • 8, 15 grudzień.

6 batalion logistyczny Kraków, ul. Głowackiego 11

 • 15, 29 wrzesień;

 • 6, 20 październik;

 • 3 listopad;

 • 1, 15 grudzień.

18 batalion powietrznodesantowy Bielsko-Biała, ul. Bardowskiego 3

 • 9, 23 wrzesień;

 • 7, 21 październik;

 • 4, 18 listopad;

 • 2, 16 grudzień.

Telefon kontaktowy: 261-165-282.


Informuję, że w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 03.09.2015r. o godz. 8.00 odbędą sie kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych oraz w korpusie podoficerów w stopniach: od plutonowego do starszego chorążego.

Niezbędne:

 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,

Informuję, że w 11 batalionie dowodzenia w Żaganiu, ul. Żarska w dniu 05.08.2015r. w godz. 8.15 -12.00 odbędą sie kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po odbytej zasadniczej służbie wojskowej w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • Kierowca kat. B
 • Kierowca kat. C
 • Kierowca kat. T
 • Elektromechanik-obsługa urządzeń zasilających
 • Monter-budowa i obsługa polowych sieci kablowych
 • Strzelec wyborowy

Osoby zainteresowane służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • książeczkę wojskową,
 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR
 • strój sportowy,

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282


Informuję, że w 11 batalionie dowodzenia w Żaganiu, ul. Żarska w dniu 29.07.2015r. o godz. 8.15 odbędą sie kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po odbytej zasadniczej służbie wojskowej w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • Kierowca kat. B
 • Kierowca kat. C
 • Kierowca kat. T
 • Elektromechanik-obsługa urządzeń zasilających
 • Monter-budowa i obsługa polowych sieci kablowych
 • Strzelec wyborowy

Osoby zainteresowane służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • książeczkę wojskową,
 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR
 • strój sportowy,

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282


Informuję, że kwalifikacje w miesiącu czerwcu br. dla kandydatów do NSR w Jednostkach Wojskowych 6 BPD odbędą się w dniach:

 • 6 batalion dowodzenia Kraków, ul. Ułanów 43 - 23 czerwca,

 • 16 batalion powietrznodesantowy Kraków, ul. Wrocławska 82 - 23 czerwca,

 • 6 batalion logistyczny Kraków, ul. Głowackiego 11 - 25 czerwca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


Informuję, że z dniem 4 maja 2015 r. 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu rozpoczęła zintensyfikowany nabór do zawodowej służby kontraktowej w korpusie podoficerów i szeregowych. Poszukiwani są kandydaci, rekrutujący się spośród żołnierzy rezerwy oraz Narodowych Sił Rezerwowych, do zawodowej służby wojskowej, praktycznie we wszystkich specjalnościach wojskowych (szczególnie mile widziani kandydaci posiadający wszelkiego rodzaju specjalistyczne uprawnienia w zawodach: ratownik medyczny, kierowca kat. "C" oraz "C+E", elektromechanik, ślusarz, kowal).

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


Informuję, że w dniu 14.04.2015 r. oraz 28.04.2015 r. w Jednostce Wojskowej 4495 Kraków odbędą się kwalifikacje w ramach NSR.

Stawiający się na kwalifikacje powinien posiadać:

 • skierowanie kandydata na kwalifikacje,
 • żołnierze po odbyciu służby zasadniczej - książeczkę wojskową,
 • żołnierze po zakończeniu służby przygotowawczej - zaświadczenie o ukończeniu służby oraz opinia po zakończeniu wojskowych ćwiczeń rotacyjnych,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy oraz strój kąpielowy,
 • środki piśmiennicze.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w 1 batalionie czołgów w Żurawicy, ul. Wojska Polskiego 22 w dniu 08.04.2015 r. odbędą się kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie szeregowych. Wykaz wolnych stanowisk:

 • działonowy,
 • kierowca,
 • młodszy kierowca,
 • młodszy kucharz,
 • ratownik.

Kandydaci winni posiadać:

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową,
 • strój sportowy,
 • obuwie sportowe,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji,
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego.

Dodatkowe informacje pod nr tel: 261 165 282 lub 261 165 204.


Przedstawiam terminy kwalifikacji do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w Jednostce Wojskowej 4581 Opole (55 brem), ul. Domańskiego 68, w korpusie oficerskim oraz podoficerskim:

2015 rok
kwiecień maj czerwiec wrzesień październik listopad grudzień
14 12 09 08 06 03 01

Kandydaci winni posiadać:

- dowód osobisty,

- książeczkę wojskową,

- strój sportowy,

- obuwie sportowe,

- dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji.

 

Telefon kontaktowy: 261-165-282, lub 261-165-204.


Przedstawiam terminy kwalifikacji do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej w Opolu, ul. Domańskiego 68:

2015 rok
kwiecień maj czerwiec wrzesień październik listopad
27 25 29 28 26 23

Telefon kontaktowy: 261-165-282, lub 261-165-204.


Przedstawiam terminy kwalifikacji do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie, ul. Wrocławska 82:

2015 rok
kwiecień kwiecień maj czerwiec czerwiec wrzesień październik listopad grudzień
14 28 12 9 23 8 13 10 8

Telefon kontaktowy: 261-165-282.


Przedstawiam terminarz prowadzenia kwalifikacji dla żołnierzy NSR w 1 batalionie dowodzenia i zabezpieczenia w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 2:

2015 rok
kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
9 7 11 9 6 3 8 5 3

Telefon kontaktowy: 261-165-282.


Informuję, że w JW 3928 Przemyślu w dniu 23 lutego 2015 r. o godz. 8:00 odbędą się w kwalifikacje do NSR, w korpusie podoficerów w specjalności:

- 20B23.


Informuję, że w Centrum Przygotowania do Misji Zagranicznych w Kielcach występują wolne stanowiska służbowe NSR dla żołnierzy rezerwy w stopniu ppor./ por.

 • grupa osobowa pancerno - zmechanizowana;
 • specjalność wojskowa - ogólna;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie 2;
 • doświadczenie misyjne w zakresie współpracy cywilno - wojskowej.

Telefon kontaktowy: 261-165-282.


Terminy kwalifikacji do Narodowych Sił Rezerwowych w Jednostkach Wojskowych 6 Brygady Powietrznodesantowej na 2015 rok.

JW. Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj
6bdow Kraków brak brak 3 brak brak
5bpd Gliwice 21 18 18 22 20
16bpd Kraków 13 10 10 14 12
18bpd Gliwice 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20
6blog Kraków 20 17 17 21 28

 

Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
9 brak brak 2 brak 3 brak
17 brak brak 23 21 18 2
9 brak brak 8 13 10 8
3, 17 brak brak 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16
25 brak brak 15 20 17 15


Dodatkowe informacje można uzystać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu lub telefonicznie 261-165-282.