Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacje do NSR
 

 

 


W związku z pismem Dowódcy 16 batalionu saperów w Nisku przedstawiam wykaz nieobsadzonych stanowisk służbowych w 16 bsap. przewidzianych dla żołnierzy NSR:

 • zastępca dowódcy zespołu - lekarz,
 • podoficer sztabowy,
 • komendant ochrony,
 • instruktor OPBMR,
 • zastępca kierownika kancelarii,
 • zastępca dowódcy plutonu - kierownik nurkowania,
 • dowódca obsługi - starszy instruktor,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny,
 • dowódca drużyny - starszy kierowca,
 • dowódca plutonu,

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


W związku z pismem Dowódcy 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie przedstawiam wykaz stanowisk wytypowanych do uzupełnienia żołnierzami NSR:

 • podoficer zaopatrzenia,
 • kierowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


W związku z pismem Komendanta 33 WOG w Nowej Dębie przedstawiam terminarz prowadzenia kwalifikacji kandydatów dla żołnierzy NSR w 33 WOG Nowa Dęba:

 • 21 lutego,
 • 21 marca,
 • 18 kwietnia,
 • 16 maja,
 • 20 czerwca,
 • 16 lipca,
 • 16 sierpnia,
 • 19 września,
 • 17 października,
 • 21 listopada,
 • 19 grudnia.

  Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


W związku z pismem Dowódcy 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu przedstawiam wykaz stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierrzy NSR:

 • administrator systemów,
 • analityk,
 • młodszy analityk,
 • zastępca dowódcy,
 • dowódca klucza,
 • operator młodszy podoficer,
 • dowódca obsługi,
 • operator podoficer,
 • operator starszy podoficer.


Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


W związku z pismem Komendanta 34 WOG przedstawiam wykaz stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy NSR oraz terminy kwalifikacji kandydatów na wskazane stanowiska.

Wykaz stanowisk:

 • główny księgowy - szef finansów,
 • młodszy oficer,
 • szef służby,
 • kierownik ambulatorium,
 • podoficer specjalista,
 • kierownik magazynów - starszy magazynier.

Terminy kwalifikacji:

 • 20 marca,
 • 17 kwietnia,
 • 15 maja,
 • 19 czerwca,
 • 17 lipca,
 • 21 sierpnia,
 • 18 września,
 • 16 października,
 • 20 listopada,
 • 18 grudnia.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


Przedstawiam terminarz prowadzenia w 2018 roku kwalifikowania kandydatów na stanowiska służbowe wytypowane dla żołnierzy NSR w JW 5077 w Nisku:

 • 26 lutego,
 • 26 marca,
 • 30 kwietnia,
 • 28 maja,
 • 25 czerwca,
 • 30 lipca,
 • 27 sierpnia,
 • 24 września,
 • 29 października,
 • 26 listopada,
 • 31 grudnia.


Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


Przedstawiam terminarz prowadzenia w 2018 roku kwalifikowania kandydatów na stanowiska służbowe wytypowane dla żołnierzy NSR w 3 Regionalnej Bazie Logistycznej:

 • 27 marca,
 • 17 kwietnia,
 • 22 maja,
 • 26 czerwca,
 • 25 września,
 • 23 października,
 • 27 listopada.


Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


Informuję, że w 6 batalionie chemicznym SP w Śremie występują wakujące stanowiska przeznaczone dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w poniższej specjalności wojskowej:

 • kierownik laboratorium,
 • kierownik kancelarii,
 • podoficer sztabowy,
 • instruktor,
 • starszy technik,
 • dowódca radiostacji,
 • technik,
 • dowódca zespołu,
 • starszy ratownik,
 • starszy laborant.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


Informuję, że w Jednostce Wojskowej 4495 występują wakujące stanowiska przeznaczone dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w poniższej specjalności wojskowej:

 • kierowca - kucharz; 4 stanowiska.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


Informuję, że w dniu 20 lutego 2018 r. na bazie kompleksu koszarowego 21 batalionu dowodzenia planowane są kwalifikacje do NSR. Wykaz stanowisk:

 • szef służby zdrowia - dowódca zespołu,
 • instruktor,
 • podoficer sztabowy,
 • dowódca obsługi radiostacji,
 • strzelec - radiotelefonista,
 • dowódca obsługi - administrator systemu,
 • starszy technik,
 • dowódca obsługi,
 • dowódca aparatowni,
 • dowódca ośrodka analizy skażeń,
 • analityk,
 • obsługa,
 • kierowca- ratownik,
 • zwiadowca - ratownik.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


Informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 4539 w Białobrzegach jest możliwość podpisania kontraktów na pełnienie służby w ramach NSR. Jednocześnie informuję, że w dniu 22.02.2018 r. odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na wskazane poniżej stanowiska:

 • młodszy oficer,
 • dowódca zespołu medycznego,
 • dowódca kompanii,
 • dowódca plutonu,
 • podoficer sztabowy,
 • instruktor,
 • starszy szyfrant,
 • kancelista materiałów kryptograficznych - kierowca,
 • dowódca aparatowni,
 • dowódca radiostacji,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca obsługi,
 • technik,
 • administrator systemu - technik,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca aparatowni,
 • kierownik stacji,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny,
 • starszy technik,
 • dowódca drużyny remontowej - dowódca obsługi,
 • kierowca,
 • operator - kierowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


Informuję, że w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiska:

 • młodszy oficer,
 • szef zespołu,
 • oficer.

Terminy kwalifikacji:

 • 27 lutego,
 • 27 marca,
 • 24 kwietnia,
 • 29 maja,
 • 26 czerwca,
 • 25 września,
 • 30 października,
 • 27 listopada,
 • 11 grudnia.f

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


Na podstawie pisma Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego przedstawiam wykaz stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy NSR w 3 batalionie radiotechnicznym w Sandomierzu.

 • młodszy oficer,
 • inżynier,
 • młodszy inżynier.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


W związku z pismem Dowódcy JW 1523 w Inowrocławiu informuję, że w dniu 02.02.2018 r. w 2 Pułku Inżynieryjnym zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

W celu usprawnienia przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, informuję że w 2 Pułku Inżynieryjnym występują wakujące stanowiska przeznaczone dla żołnierzy w korpusie oficerów młodszych, podoficerów, oraz dla szeregowych zawodowych posiadających prawo jazdy kat. C i C+E.


W związku z pismem Dowódcy JW 1523 w Inowrocławiu informuję, że w dniu 02.02.2018 r. w 2 Pułku Inżynieryjnym zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do zawodowej służby wojskowej.W celu usprawnienia przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, informuję że w 2 Pułku Inżynieryjnym występują wakujące stanowiska przeznaczone dla żołnierzy w korpusie oficerów młodszych, podoficerów, oraz dla szeregowych zawodowych posiadających prawo jazdy kat. C i C+E.

W związku z wystąpieniem wolnych stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy NSR w 14 das Jarosław planowane są kwalifikacje w dniu 29.01.2018 r.

Wykaz stanowisk w korpusie podoficerskim:

 • dowódca sekcji - starszy radiotelefonista,
 • pomocnik dowódcy plutonu - dowódca działonu,
 • dowódca wozu dowodzenia.


Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


Na podstawie pisma Dowódcy 11 batalionu remontowego w Żaganiu przedstawiam terminy kwalifikacji na stanowiska NSR w 2018 r:

 • 09 styczeń,
 • 06 luty,
 • 06 marzec,
 • 10 kwiecień,
 • 08 maja,
 • 05 czerwiec,
 • 03 lipiec,
 • 07 sierpień,
 • 11 wrzesień,
 • 09 październik,
 • 06 listopad,
 • 04 grudzień.

Jednocześnie informuję, że 11 batalion remontowy posiada wolne stanowiska dla żołnierzy NSR w korpusach oficerów i podoficerów.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


Informuję o terminach kwalifikacji na stanowiska służbowe w ramach Narodowych Sił Rezerwowych zaplanowanych w Jednostce Wojskowej 4495 na 2018 r:

 • 16 i 30 stycznia,
 • 20 luty,
 • 20 marzec,
 • 17 kwiecień,
 • 8 i 22 maj,
 • 19 czerwiec,
 • 11 i 25 wrzesień,
 • 9 październik,
 • 13 listopad,
 • 11 grudzień.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej Jednostki Wojskowej 4009 w Krakowie przedstawiam potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych w wymienionej jednostce wojskowej:

 • instruktor; podof.,
 • podoficer sztabowy; podof.,
 • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych; podof. st.,
 • technik pododdziału; podof.,
 • dowódca obsługi; podof.
 • starszy technik; podof.,
 • dowódca aparatowni; podof.,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podof.,
 • dowódca stacji; podof.,
 • starszy nurek; podof.,
 • dowódca obsługi - instruktor; podof.,
 • technik pododdziału; podof.,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca działonu; podof.,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podof.,
 • dowódca ośrodka analizy skażeń; podof.

Telefon kontaktowy: 261 165 282.


W związku z pismem Dowódcy 6 bpd w Gliwicach przedstawiam terminy kwalifikacji do NSR:

 • 3 i 10 styczeń,
 • 7 i 14 luty,
 • 7 i 14 marzec,
 • 4 i 11 kwiecień,
 • 9 i 16 maj,
 • 6 i 13 czerwiec,
 • 5 i 12 wrzesień,
 • 3 i 10 październik,
 • 7 i 14 listopad,
 • 5 i 12 grudzień.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 282.