Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacje Służba Zawodowa
 

 


W związku z pismem Szefa Sztabu JW 1128 w Malborku informuję, że dniu 15.09.2015 r. odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w w/w jednostce.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 1328 w Bielsku - Białej w sprawie uzupełnienia potrzeb w zakresie kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 18 batalionie powietrznodesantowym przedstawiam wykaz wolnych stanowisk:

 • operator,

 • nasłuchowiec,

 • zwiadowca - celowniczy,

 • kierowca,

 • saper,

 • zwiadowca - radiotelefonista,

 • celowniczy,

 • strzelec,

 • ratownik,

 • strzelec wyborowy,

 • strzelec wyborowy - obserwator,

 • radiotelefonista,

 • strzelec - celowniczy,

 • obsługa - celowniczy,

 • strzelec - radiotelefonista,

 • kierowca - radiotelefonista,

 • kierowca - obsługa,

 • kierowca - ratownik.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 07.09.2015 r. o godzinie 8:00 w 5 bsp w Przemyślu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej. U kandydatów preferowane jest posiadanie umiejętności w zakresie każdej specjalności wojskowej, a w szczególności na stanowisko kierowcy z uprawnieniami prawa jazdy kat. C.

Kandydaci do służby muszą mieć następujące dokumenty:

 • dowód osobisty, książeczkę wojskową,

 • świadectwo pracy, służby,

 • dokumenty potwierdzające uprawnienia przydatne w służbie,

 • Zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wf.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy 4 pułku przeciwlotniczego w Czerwieńsku w sprawie potrzeb w zakresie kandydatów do zawodowej służby wojskowej poniżej przedstawiam wykaz wolnych stanowisk:

Podoficerowie:

 • instruktor,
 • podoficer sztabowy,
 • starszy technik,
 • technik pododdziału,
 • dowódca obsługi.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Szefa Sekcji Personalnej 17 BZ w Międzyrzeczu informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbywają się w każdy wtorek miesiąca.

Zbiórka kandydatów przed biurem przepustek o godzinie 8:00. Kandydaci poninni posiadać:

 • zaświadczenie ze służby przygotowawczej (którzy ją odbyli),

 • kontrakt z NSR (po służbie przygotowawczej),

 • odbyte ćwiczenia rotacyjne (po służbie przygotowawczej),

 • zaświadczenie lekarskie dopuszczające wysiłek fizyczny.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy 10 Brygady Logistycznej w Opolu informuję, iż z uwagi na potrzebę uzupełnienia wolnych stanowisk występujących w korpusie szeregowych zawodowych, w w/w brygadzie w dniu 14.09.2015 r. o godzinie 8:00 w Opolu przy ul. Domańskiego 68 odbędą się kwalifikacje kandydatów wyrażających akces do pełnienia zawodowej służby wojskowej w wymienionym korpusie osobowym.

Kwalifikacje odbędą się na stanowiska:

 • kierowca kat. C+E,

 • kierowca kat. C+E,
 • kierowca kat. C,
 • kucharz,
 • obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego,
 • obsługa elektrowni.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie w sprawie potrzeb w zakresie kandydatów do zawodowej służby wojskowej przedstawiam występujące tam wakaty:

 • młodszy oficer,
 • podoficer sztabowy,
 • młodszy oficer,
 • dowódca obsługi,
 • dowódca aparatowni,
 • starszy technik,
 • monter,
 • strzelec regulujący,
 • dwódca stacji,
 • kierowca - elektromechanik,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny,
 • zwiadowca - ratownik,
 • zwiadowca - radiotelefonista,
 • kierowca,
 • technik pododdziału,
 • saper,
 • nurek,
 • dowódca obsługi - instruktor,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca działonu,
 • dalmierzysta,
 • obsługa,
 • celowniczy,
 • operator,
 • zwiadowca,
 • kucharz,
 • elektromechanik,
 • mechanik.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Inforrmuję, że od dnia 11 września 2015 r. kwalifikacje kandydatów, którzy spełniają podstawowe wymagania w procesie rekrutacji do zawodowej służby wojskowej w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej Żagań będą odbywać się w każdy piątek o godzinie 8:00.

Ponadto informuję, że w korpusie szeregowych zawodowych występuja następujące wakaty:

 • działonowy,
 • kierowca,
 • młodszy ładowniczy,
 • kierowca-obsługa,
 • kierowca-operator,
 • mechanik,
 • mechanik-spawacz,
 • młodszy elektromechanik,
 • młodszy kierowca,
 • młodszy kierowca-spawacz,
 • młodszy kierowca-ślusarz,
 • młodszy ślusarz.

W korpsie młodszych podofierów, brygada nie prowadzi kwalifikacji.

Informuję, że w korpusie podoficerów zawodowych 34 Brygada Kawalerii Pancernej posiada następujące wakaty:

 • szyfrant,
 • dowódca ośrodka analizy skażeń,
 • technik pododdziału,
 • dowódca drużyny remontowej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy 6 batalionu chemicznego w m. Śrem informuję, że kwalifikacje do JW 3605 Śrem, ul. Sikorskiego 2, odbędą się w dniu 06.10.2015 r. o godzinie 8:00.

Kandydaci winni posiadać wszystkie dokumenty (świadectwa ukończonych szkół, kursów i szkoleń oraz ewentualnego prawa jazdy) oraz strój sportowy.

 

Wykaz stanowisk:

 • kierownik labolatorium; ppor./ por.,

 • podoficer sztabowy; pdf.,

 • starszy podoficer sztabowy; pdf.,

 • młodszy podoficer sztabowy; pdf.,

 • instruktor; pdf.,

 • dowódca radiostacji; pdf.,

 • technik; pdf.,

 • dowódca drużyny; pdf. mł.,

 • dowódca plutonu; pdf. mł.,

 • ratownik medyczny,

 • młodszy podoficer; pdf. mł.,

 • starszy ratownik-kierowca; pdf.,

 • starszy ratownik; pdf.,

 • ratownik; pdf. mł.,

 • technik; pdf.,

 • odkażacz-elektromechanik; szer./st. szer.,

 • kierowca-odkażacz; szer./ st. szer.,

 • kierowca-zwiadowca; szer./ st. szer.,

 • obsługa; szer./ st. szer.,

 • młodszy odkażacz; szer./ st. szer.,

 • młodszy kierowca; szer./ st. szer.,

 • elektromechanik-kierowca; szer./ st. szer.,

 • mechanik-kierowca; szer./ st. szer.,

 • młodszy elektryk; szer./ st. szer.,

 • mechanik; szer./ st. szer.,

 • młodszy kierowca; szer./ st. szer.,

 • kierowca; szer./ st. szer.,

 • kierowca-elektryk; szer. st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Komendanta 34 WOG w Rzeszowie informuję, że istnieje możliwość przyjęcia do czynnej służby wojskowej w strukturach 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego żołnierza rezerwy na stanowisku KIEROWNIK AMBULATORIUM STE: por./ kpt.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2901 w Szczecinie-Podjuchy informuję, że 5 pułk inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na 26 wolnych stanowisk służbowych w korpusie szeregowych zawodowych.

W związku z powyższym kandydatów wyrażających akces pełnienia służby w korpusie szeregowych informujemy, że kwalifikacje do 5 pinż Szczecin-Podjuchy, ul. Metalowa 39, odbędą się w dniu 26.08.2015 r. w godzinach 8:00 - 13:00.

Kierowani na kwalifikacje powinni:

 • spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikającej z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

 • posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej,

 • posiadać odbytą zasadniczą służbę wojskową lub w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej odbyte ćwiczenia rotacyjne,

 • dowód osobisty,

 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF lub zaświadczenie o zdanym egzaminie,

 • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji (kserokopie),

 • dokumenty potwierdzające przebieg zasadniczej służby wojskowej, służby przygotowawczej oraz odbytych ćwiczeń,

 • życiorys (CV).

Wykaz stanowisk:

 • młodszy operator,

 • młodszy kierowca elektromechanik,

 • saper obsługa,

 • młodszy pontonier,

 • kierowca operator,

 • młodszy saper,

 • operator,

 • kierowca,

 • młodszy kierowca obsługa.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy 1 batalionu strzelców podhalańskich informuję, że JW 3841 w Rzeszowie, ul. Lwowska 5, poszukuje kandydata do zawodowej służby wojskowej na stanowisko KUCHARZ STE: szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4092 w Wałczu informuję, iż w 100 bł występują wolne stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej. Na szczególną uwagę zasługują stanowiska podoficerskie.

Terminy kwalifikacji: 09.09.2015 r., 07.10.2015 r., 04.11.2015 r., 09.12.2015 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy 16 batalionu saperów w Nisku poniżej przedstawiam potrzeby w zakresie kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

Wykaz wolnych stanowisk:

 • starszy instruktor; podoficer,
 • starszy podoficer sztabowy; podoficer,
 • zwiadowca - młodszy nurek; szer,/ st. szer.,
 • dowódca obsługi - starszy instruktor; podoficer,
 • podoficer; podoficer młodszy,
 • pomocnik dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podoficer,
 • zastępca dowódcy zespołu - lekarz; ppor./ por.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Szefa Sekcji Personalnej Jednostki Wojskowej Nr 1128 w Malborku informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w dniu 15 września 2015 r. o godzinie 8:30 i obejmować będą:

 • sprawdzian z wychowania fizycznego,

 • sprawdzian z poziomu wyszkolenia i przygotowania zawodowego,

 • rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci w dniu egzaminów powinni posiadać ze sobą:

 • dowód osobisty,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu z wf.

Stawiennictwo: godzina 8:30 - hala sportowa JW. 1128 Malbork, ul. 17-go Marca 20.

Wykaz wolnych stanowisk:

 • mechanik - kierowca,
 • kierowca - obsługa,
 • młodszy kierowca,
 • elektromechanik - kierowca,
 • kierowca,
 • kierowca - elektromechanik,
 • operator,

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 1749 w Szczecinie informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej będą odbywać się w każdy wtorek miesiąca począwszy od 1 września 2015 r. o godzinie 8:00.

Kandydat po służbie przygotowawczej powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu, kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych, kserokopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych. Kandydaci nie posiadający wymaganych dokumentów nie będą dopuszczeni do kwalifikacji.

Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy oraz przybory do pisania.

Wykaz wolnych stanowisk:

 • kierowca - obsługa,
 • kierowca - celowniczy,
 • strzelec wyborowy,
 • działonowy operator,
 • kierowca,
 • celowniczy,
 • młodszy kierowca - obsługa,
 • strzelec wyborowy - obserwator,
 • obsługa,
 • obsługa - ratownik,
 • celowniczy,
 • młodszy radiotelefonista,
 • młodszy operator,
 • kierowca - operator,
 • młodszy elektromechanik,
 • mechanik - spawacz,
 • ratownik.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy 1 batalionu czołgów w Żurawicy poniżej przedstawiam potrzeby w zakresie kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

1. W korpusie oficerów: 

 • zastępca dowódcy zespołu - lekarz,

 • dowódca plutonu - dowódca załogi.

2. W korpusie szeregowych:

 • kierowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informujemy, że w JW 2399 Świętoszów ul. Sztabowa 1; orgaznizuje egzaminy kwalifikacyjne do korpusu szeregowych zawodowych w każdy czwartek o godz. 800.

  Kandydaci powinni posiadać: dokument tożsamości, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje, strój sportowy oraz zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego (egzaminu z wychowania fizycznego).

Szczegołowe informacje można uzyskać na stronie internetowej 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.


Informuję, że w dniach 4, 11, 18, 25 września 2015 roku, o godzinie 8.30 odbędą się kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w 7 batalionie Kawaleri Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72.

Kandydaci powinni posiadać przy sobie:

- dowód osobisty (książeczkę wojskową),

- przybory piśmiennicze,

- dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje

- strój sportowy,

- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że kwalifikacje w 2015 roku dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostkach Wojskowych 6BPD odbędą się w dniach:

- 6 batalion dowodzenia Kraków, ul. Ułanów 43

 • 9, 22 wrzesień;

 • 6, 20 październik;

 • 3, 17 listopad;

 • 8, 15 grudzień.

6 batalion powietrznodesantowy Gliwice, ul. Andersa 47

 • 9, 23 wrzesień;

 • 7, 21 październik;

 • 4, 18 listopad;

 • 2, 16 grudzień.

16 batalion powietrznodesantowy Kraków, ul. Wrocławska 82

 • 8, 22 wrzesień;

 • 13, 27 październik;

 • 10, 24 listopad;

 • 8, 15 grudzień.

6 batalion logistyczny Kraków, ul. Głowackiego 11

 • 15, 29 wrzesień;

 • 6, 20 październik;

 • 3 listopad;

 • 1, 15 grudzień.

18 batalion powietrznodesantowy Bielsko-Biała, ul. Bardowskiego 3

 • 9, 23 wrzesień;

 • 7, 21 październik;

 • 4, 18 listopad;

 • 2, 16 grudzień.

Telefon kontaktowy: 261-165-204.


W związku z potrzebą ukompletowania wolnych stanowisk żołnierzami korpusu szeregowych zawodowych w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie informuję, że od dnia 01 września 2015 r. kwalifikacje wstępne będą odbywać się w każdy wtorek miesiąca, aż do odwołania. Kandydaci powinni mieć ze sobą książeczkę wojskową, strój sportowy, przybory do pisania oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zdawania egzaminu z wychowania fizycznego.

Zainteresowanych proszę o zgłaszanie do WKU Jarosław chęci udziału w kwalifikacji osobiście lub telefonicznie - tel. 261 165 282. Zgłoszenie do WKU będzie podstawą do dopuszczenia do kwalifikacji.


Informuję, że w każdy czwartek na terenie 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie o godz. 8:00 odbędą się egzaminy kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Kandydaci powinni mieć ze sobą strój sportowy oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zdawania egzaminu z wychowania fizycznego.

Zainteresowanych proszę o zgłaszanie do WKU Jarosław chęci udziału w kwalifikacji osobiście lub telefonicznie - tel. 261 165 282. Zgłoszenie do WKU będzie podstawą do dopuszczenia do kwalifikacji.


Informuję, że w każdą środę na terenie 11 pułku artylerii w Węgorzewie, ul. gen. J. Bema 7 o godz. 7:30 odbędą się rozmowy kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej. Potrzeby dotyczą w szczególności grupy osobowej rakietowej i artylerii, grupy osobowej technicznej korpusu osobowego logistyki oraz korpusu osobowego łączności i informatyki ze stopniem wojskowym szeregowy.

Zainteresowanych proszę o zgłaszanie do WKU Jarosław chęci udziału w kwalifikacji osobiście lub telefonicznie - tel. 261 165 282. Zgłoszenie do WKU będzie podstawą do dopuszczenia do kwalifikacji.


Informuję, że w dniu 22.07.2015 r. w 11 batalionie dowodzenia w Żaganiu odbędą się rozmowy kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej, w szczególności w niżej wymienionych spoecjalnościach wojskowych:

- kierowca kat. B,

- kierowca kat. C,

- kierowca kat. T,

- elektromechanik - obsługa urządzeń zasilających,

- monter - polowe sieci kablowe,

- strzelec wyborowy.

Zainteresowani służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,

- książeczka wojskowa,

- dowód osobisty,

- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR,

- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR,

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,

- ubiór sportowy.

Kwalifikacje odbędą się w II etapach:

- Etap I - rozmowa kwalifikacyjna,

- Etap II - sprawdzian sprawności fizycznej.

Zainteresowanych proszę o zgłaszanie do WKU Jarosław chęci udziału w kwalifikacji osobiście lub telefonicznie - tel. 261 165 282. Zgłoszenie do WKU będzie podstawą do dopuszczenia do kwalifikacji.


Informuję, że w dniu 29.07.2015 r. w 1 batalionie strzelców podhalańskich w Rzeszowie, ul. Lwowska 5 odbędą się kwalifikacje żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych do zawodowej służby wojskowej na niżej przedstawione stanowiska:

- Celowniczy - obsługa karabinu maszynowego.

- Celowniczy - obsługa ręcznego granatnika przeciwpancernego.

- Młodszy monter - budowa i obsługa polowych sieci kablowych.

- Młodszy radiotelefonista - obsługa radiostacji małej mocy.

- Działonowy operator.

- Obsługa moździerza.

- Kierowca kat. C/ operator przeciwpancernych pocisków kierowanych.

- Kierowca kat. C.

- Mechanik pojazdów gąsienicowych.

- Kierowca kat. C/ elektromechnik - obsługa techniczna stacji zasilania, akumulatorów oraz zespołów prądotwórczych.

- Kucharz.

 

Kandydaci powinni spełniać poniższe wymagania:

- posiadać nadane przydziały kryzysowe w jednostkach wojskowych,

- muszą mieć zaliczone (pozytywnie) ćwiczenia wojskowe rotacyjne,

- muszą posiadać specjalności wojskowe zgodne z określonymi w niniejszym piśmie.

Ponadto żołnierze kierowani na kwalifikacje muszą posiadać zaświadczenia wydane przez lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy oraz dokumenty potwierdzające nadanie przydziałów kryzysowych, zaliczenie ćwiczeń rotacyjnych i posiadanie innych uprawnień przydatnych w wojsku (prawo jazdy, paszport, ukończone kursy, szkolenia itp.).

Zainteresowanych proszę o zgłaszanie do WKU Jarosław chęci udziału w kwalifikacji do 23 lipca osobiście lub telefonicznie - tel. 261 165 282. Zgłoszenie do WKU będzie podstawą do dopuszczenia do kwalifikacji.


Informuję, że w dniach 10, 20 oraz 27 sierpnia 2015 roku odbędą się kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w Jednostce Wojskowej 3391 w Zamościu.

Kandydaci powinni posiadać przy sobie:

- strój sportowy,

- środki piśmiennicze,

- dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje oraz dokumenty osobiste,

- oświadczenie o niekaralności,

- dane dotyczące dotychczasowego przebiegu służby,

- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniach 14 lipca, 18 sierpnia oraz 03 września 2015 roku, o godzinie 8.00 odbędą się kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w Jednostce Wojskowej 2423 w Żaganiu.

Kandydaci powinni posiadać przy sobie:

- strój sportowy,

- dowód osobisty (książeczkę wojskową),

- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniach 15 oraz 22 lipca 2015 roku, o godzinie 8.00 odbędą się kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie, ul. Dwernickiego 4.

Kandydaci powinni posiadać przy sobie:

- strój sportowy,

- dowód osobisty (książeczkę wojskową),

- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego.

Preferowane spocjalności wojskowe:

- kierowca kategorii "C" i "C+E".

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniach 3, 10, 17 lipca 2015 roku, o godzinie 8.30 odbędą się kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w 7 batalionie Kawaleri Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


 

Informuję, że kwalifikacje w miesiącu czerwcu br. dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostkach Wojskowych 6 BPD odbędą się w dniach:

 • 6 batalion dowodzenia Kraków, ul. Ułanów 43 - 23 czerwca,

 • 16 batalion powietrznodesantowy Kraków, ul. Wrocławska 82 - 23 czerwca,

 • 6 batalion logistyczny Kraków, ul. Głowackiego 11 - 25 czerwca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 17 czerwca 2015 r. od godziny 8:00 w JW 3730 w Nisku zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej do korpusu szeregowych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 22 czerwca 2015 r. w 2 batalionie saperów w Stargardzie Szczecińskim zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej do korpusu szeregowych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniach 09 i 23 czerwca 2015 r. odbędą się kwalifikacje w JW Nr 4495 w Krakowie do zawodowej służby wojskowej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 18 czerwca 2015 r. od godz. 8:00 odbędą się kwalifikacje w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych oraz w korpusie podoficerów w stopniach: od plutonowego do starszego chorążego.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 2 czerwca 2015 r. o godz. 8:00 odbędą się kwalifikacje w 5 bsp w Przemyślu.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniach 9 maja i 16 czerwca 2015 r. o godz. 8:00 odbędą się kwalifikacje w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie. Brygada poszukuje żołnierzy w korpusach: oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych.

Oferta skierowana jest do:

OFICERÓW

• rezerwy lub służących w innych jednostkach wojskowych w stopniach: podporucznik, porucznik, kapitan. 

PODOFICERÓW

• rezerwy lub służących w innych jednostkach wojskowych w stopniach: kapral, st. kapral, plutonowy, sierżant, st. sierżant, mł. chorąży;

• szeregowych po szkołach podoficerskich z pozytywnie zaliczonym egzaminem na podoficera z rezerwy lub służących w innych jednostkach wojskowych.

SZEREGOWYCH

• rezerwy którzy ukończyli zasadniczą służbę wojskową w pełnym wymiarze lub służbę przygotowawczą w ramach NSR i mają zaliczone ćwiczenia rotacyjne.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 10 czerwca 2015 r. o godz. odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 7 batalionie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Wykaz stanowisk: kancelista, kierowca-ratownik, młodszy kierowca-elektromechanik, młodszy radiooperator, młodszy kierowca, młodszy saper, młodszy strzelec, strzelec-ratownik, młodszy celowniczy, strzelec wyborowy, młodszy celowniczy, młodszy strzelec-obsługa, celowniczy, młodszy radiotelefonista, operator, młodszy kierowca-radiotelefonista, młodszy kierowca-kucharz, młodszy elektromechanik, młodszy kierowca-ślusarz.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 29 maja 2015 r. o godz. 8:30 odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w JW 4391 w Tomaszowie Mazowieckim.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 18 czerwca 2015 r. o godz. 8:00 odbędą się kwalifikacje kandydatów, którzy spełniają podstawowe wymagania w procesie rekrutacji do zawodowej służby wojskowej w JW 2423 w Żaganiu. Nadmieniam, że zgodnie z ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, powołać można kandydata, który posiada wymagane wykształcenie i jest żołnierzem rezerwy:

- z ukończoną zasadniczą służbą wojskową;

- z ukończoną służbą przygotowawczą i zrealizowanym, co najmniej jednym, ćwiczeniem rotacyjnym.

Ponadto informuję, że w korpusie szeregowych zawodowych 34 Brygada Kawalerii Pancernej posiada następujące wakaty:

- działonowy,

- kierowca,

- kierowca-obsługa,

- kierowca-operator,

- kucharz,

- mechanik,

- młodszy kierowca,

- młodszy kierowca-spawacz,

- młodszy kierowca-ślusarz,

- młodszy kucharz,

- młodszy ładowniczy,

- młodszy mechanik,

- młodszy ślusarz.

W korpusie młodszych podoficerów 34 Brygada Kawalerii Pancernej prowadzi kwalifikacje na stanowiska; ratowników medycznych.

W korpusie oficerów zawodowych, brygada prowadzi kwalifikacje w specjalnościach wojskowych: dowódcza-pancerna.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 20.05.2015 r. o godz. 8:00 zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 2423 w Żaganiu.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 28.05.2015 r. oraz 25.06.2015r. zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w JW 4686 w Krakowie.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 24.04.2015 r. zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na proponowane stanowiska w 14 dywizjonie artylerii samobieżnej:

 • młodszy zwiadowca - radiotelefonista,

 • młodszy kierowca,

 • obsługa - ratownik.

Do kwalifikacji mogą przystąpić tylko żołnierze, którzy mają nadany przydział kryzysowy i odbyte ćwiczenia rotacyjne.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że z dniem 4 maja 2015 r. 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu rozpoczęła zintensyfikowany nabór do zawodowej służby kontraktowej w korpusie podoficerów i szeregowych. Poszukiwani są kandydaci, rekrutujący się spośród żołnierzy rezerwy oraz Narodowych Sił Rezerwowych, do zawodowej służby wojskowej, praktycznie we wszystkich specjalnościach wojskowych (szczególnie mile widziani kandydaci posiadający wszelkiego rodzaju specjalistyczne uprawnienia w zawodach: ratownik medyczny, kierowca kat. "C" oraz "C+E", elektromechanik, ślusarz, kowal).

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 15.04.2015 r. o godz. 8:00 w 16 bsap zaplanowano kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 14.04.2015 r. oraz 28.04.2015 r. w Jednostce Wojskowej 4495 Kraków odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Stawiający się na kwalifikacje powinien posiadać:

 • skierowanie kandydata na kwalifikacje,
 • żołnierze po odbyciu służby zasadniczej - książeczkę wojskową,
 • żołnierze po zakończeniu służby przygotowawczej - zaświadczenie o ukończeniu służby oraz opinia po zakończeniu wojskowych ćwiczeń rotacyjnych,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy oraz strój kąpielowy,
 • środki piśmiennicze.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.

 


 

Informuję, że w dniu 15 kwietnia 2015 r. o godz. 8:00 w JW 2423 z Żaganiu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych o specalnościach pancernych, w korpusie podoficerów o specjalnościach ratownictwo medyczne (wykształcenie w zakresie ratownictwa medycznego) oraz w korpusie oficerów o specjalnościach pancernych.

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:

 • etap I- rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawiają posiadane dokumenty i kwalifikacje;

 • etap II- sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w sprawdzianie)

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.

 


Podaję terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 4495 w Krakowie.

2015 rok
kwiecień kwiecień maj czerwiec czerwiec wrzesień październik listopad grudzień
14 28 12 9 23 8 13 10 8

 Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


 Informuję, że w dniu 18 marca 2015 r. o godz. 8:00 w JW 2423 z Żaganiu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych o specalnościach pancernych, w korpusie podoficerów o specjalnościach ratownictwo medyczne (wykształcenie w zakresie ratownictwa medycznego) oraz w korpusie oficerów o specjalnościach pancernych.

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:

 • etap I- rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawiają posiadane dokumenty i kwalifikacje;

 • etap II- sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w sprawdzianie)

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w JW 3928 Przemyślu w dniu 23 lutego 2015 r. o godz. 8:00 odbędą się w kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie szeregowych o specjalnościach:

- 38T64, 34T64, 20B71, 30A62, 20B69, 54D61.


W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


 Informuję, że w JW 2423 w Żaganiu w dniu 17 lutego 2015 r. o godz. 8:00 odbędą się w kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie szeregowych o specjalnościach logistycznych i pancernych.
W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


Informuję, że w JW 3411 w Grójcu odbędą się w kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej. Poniżej wykaz wakujących stanowisk służbowych w 1 Ośrodku Radioelektronicznym. Kwalifikacje odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.

STANOWISKA OFICERSKIE

Lp. Nazwa Stanowiska STE: Garnizon
1. Oficer ppor./ por. Grójec
2. Oficer ppor./ por. Grójec
3. Szef zespołu por./ kpt. Grójec
4. Oficer ppor./ por. Grójec
5. Oficer operacyjny por./ kpt. Grójec
6. Oficer operacyjny por./ kpt. Grójec
7. Oficer operacyjny por./ kpt. Grójec
8. Szef zespołu por./ kpt. Grójec
9. Szef zespołu por./ kpt. Lidzbark

 STANOWISKA PODOFICERSKIE

 

Lp. Nazwa Stanowiska STE: Garnizon
1. Starszy kancelista sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
2. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
3. Podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
4. Podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
5. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
6. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
7. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
8. Młodszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
9. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
10. Młodszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
11. Młodszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
12. Młodszy podoficer sztabowy chor./ st. chor./ st. chor. szt. Grójec
13. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
14. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
15. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
16. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
17. Podoficer namierzania sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
18. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
19. Młodszy podoficer sztabowy chor./ st. chor./ st. chor. szt. Grójec
20. Dowódca plutonu chor./ st. chor./ st. chor. szt. Mrzeżyno
21. Dowódca plutonu chor./ st. chor./ st. chor. szt. Przemyśl
22. Technik sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
23. Technik - starszy radiooperator sierż./ st. sierż./ mł. chor. Zamość
24. Technik sierż./ st. sierż./ mł. chor. Zamość
25. Starszy technik - kierowca sierż./ st. sierż./ mł. chor. Węgorzewo
26. Dowódca stacji sierż./ st. sierż./ mł. chor. Rzucewo
27. Starszy technik sierż./ st. sierż./ mł. chor. Roskosz
28. Starszy technik - kierowca sierż./ st. sierż./ mł. chor. Suwałki


Informuję, że w dniu 24 lutego 2015 r. o godz. 8:00 w JW 1749 w Szczecinie odbędą się w kwalifikacje z wychowania fizycznego żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych do zawodowej służby wojskowej.

Kandydaci zobowiązani są posiadać przy sobie:

 • dowód osobisty,
 • kopię kontraktu i opinii służbowej z ćwiczeń rotacyjnych,
 • zaświadczenie od lekarza o możliwości przystąpienia do wysiłku fizycznego,
 • ubiór sportowy.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.

 


Informuję, że w dniu 27.01.2015 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie, przy ul. Dwernickiego 4, odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych. Chętni muszą mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą z podpisanym kontraktem w ramach NSR i odbytym (przynajmniej jeden dzień) ćwiczeniem rotacyjnym.

Zainteresowani w dniu kwalifikacji powinni przybyć na godz. 9:00. Kandydaci powinni posiadać przy sobie:

- strój sportowy,

- dowód osobisty (książeczkę wojskową)

- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego.

Preferowane specjalności wojskowe; kierowca kategorii "C" i "C+E", zwiadowca.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


 

WYKAZ

stanowisk służbowych, na które mogą być powoływani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ustawy

w Dowództwie Garnizonu Warszawa i jednostkach podległych na dzień: 30.09.2014 r.


Lp. Jednostka wojskowa Nazwa stanowiska Nazwa komórki Stopień etatowy SW-1/ SW-2 Uwagi
1. JW 1551 Sieradz Dowódca kompanii Kompania zaopatrzenia POR./ KPT. 38A01 pośw. bezp. TAJNE
2. JW 2286 Opole Oficer sekcji Sekcja szkolenia POR./ KPT. 28B01/ 99Z99 pośw. bezp. TAJNE
3. JW 2286 Opole Oficer sekcji Sekcja operacyjna (S-3) POR./ KPT. 28B01/ 99Z99 pośw. bezp. TAJNE
4. JW 2286 Opole Samodzielny technik Sekcja operacyjna (S-3) PDF. 36A21/ 34A21 pośw. bezp. TAJNE
5. JW 2286 Opole Starszy kancelista Kancelaria tajna PDF. 54D24/ 99Z99 pośw. bezp. ŚCIŚLE TAJNE
6. JW 2286 Opole Szef sekcji- oficer bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcja bezpieczeństwa systemów łączności i informatyki POR./ KPT. 28B02 pośw. bezp. ŚCIŚLE TAJNE
7. JW 6021 Warszawa Kierownik ambulatorium Ambulatorium POR./ KPT. 40A01  


W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


Informuję, że w JW 2423 w Żaganiu w dniu 09.12.2014 r. o godz. 8:00 odbędą się w kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

W szczególności poszukiwane są specjalności:

 • dowódca kompanii STW: por./ kpt.
 • dowódca plutonu STW: ppor./ por.
 • dowódca załogi STW: kpr./ st. kpr./ plut.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


Informujemy, że 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie od dnia 18 listopada 2014 r. odbywać się będą kwalifikacje wstępne do zawodowej służby wojskowej - dwa razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca. W miesiącu listopadzie kwalifikacje wyjątkowo odbędą się w trzeci i czwarty wtorek miesiąca.

Na przedmiotowe kwalifikacje mogą udać się:

 • żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej,
 • żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (kandydat powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu, kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych, kserokopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych). Kandydaci nie posiadający wymaganych dokumentów nie będą dopuszczeni do kwalifikacji.

Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, przybory do pisania).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: www.12bz.wp.mil.pl


WYKAZ

stanowisk służbowych, na które mogą być powoływani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ustawy

w Dowództwie Garnizonu Warszawa i jednostkach podległych na dzień: 30.09.2014 r.

Lp. Nazwa stanowiska Nazwa komórki Stopień
1. Dowódca kompanii Kompania zaopatrzenia POR./ KPT.
2. Szef Sekacji - oficer bezpieczeństwa Sekcja bezpieczeństwa systemów łączności i informatyki POR./ KPT.
3. Kierownik ambulatorium Ambulatorium POR./ KPT.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


Informuję, że w dniu 17 i 24 września 2014 r. od godz. 8:00 w JW 2423 w Żaganiu odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych. Poszukiwani są kandydaci do grupy osobowej pancerno - zmechanizowanej.

Kandydaci do służby muszą mieć ze sobą następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie i umiejętności,
 • dowód osobisty,
 • strój sportowy.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


Informuję, że w dniu 06 i 20 sierpnia 2014 r. od godz. 8:00 w JW 2423 w Żaganiu odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych. Poszukiwani są kandydaci do grupy osobowej pancernej i logistycznej.

Kandydaci do służby muszą mieć ze sobą następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie i umiejętności,
 • dowód osobisty,
 • strój sportowy.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.Informuję, że w dniu 02 i 09 lipca 2014 r. od godz. 8:00 w JW 2423 w Żaganiu odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych. Poszukiwani są kandydaci do grupy osobowej pancernej i logistycznej.

Kandydaci do służby muszą mieć ze sobą następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie i umiejętności,
 • dowód osobisty,
 • strój sportowy.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


Informuję, że w dniu 03 lipca 2014 r. od godz. 8:00 w JW 4390 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w korpusie podoficerów w stopniach: od plutonowego do chorążego.

Kandydaci do służby muszą mieć ze sobą następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie i umiejętności,
 • dowód osobisty,
 • strój sportowy.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


34 WOG w Rzeszowie posiada wakujące stanowisko służbowe w służbie zawodowej dla żołnierza w korpusie oficerskim:

 • Kierownik ambulatorium - lekarz - stopień etatowy - kpt.
 • Główny księgowy - stopień etatowy - mjr
 • Oficer sekcji GBiMob
 • Szef służby czołgowo-samochodowej - por.kpt.
 • Szef służby łączności i informatyki - por./kpt.
 • Szef służby sprzętu inż. - sap. i OPBMR por./kpt.
 • Kieronik ambulatorium por./kpt.

Kandydatem może być oficer służby czynnej oficer NSR, oraz żołnierz rezerwy.


Wykaz wolnych stanowisk służbowych w Dowództwie Garnizonu Warszawa i w jednostkach podległych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593 z późn. zm.)

UWAGA:

 1. Poz. 1 - JW 1551 Sieradz
 2. Poz. 2 - 9 JW 1245 Wrocław

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.

Lp.

Nazwa stanowiska

Nazwa komórki

Stopień etatowy stanowiska

1.

Dowódca kompanii

Kompania zaopatrzenia

POR./KPT.

2.

Młodszy kierowca - elektromechanik

Obsługa radiostacji

SZER./ ST. SZER.

3.

Kierowca - radiotelefonista

Drużyna Zabezpieczenia

SZER./ ST. SZER.

4.

Kierowca - elektromechanik

Węzeł teleinformatyczny

SZER./ ST. SZER.

5.

Młodszy monter

Drużyna kablowa

SZER./ ST. SZER.

6.

Młodszy mechanik

Drużyna remontowa

SZER./ ST. SZER.

7.

Młodszy kierowca - obsługa

Drużyna zaopatrzenia

SZER./ ST. SZER.

8.

Kierowca

Drużyna zaopatrzenia

SZER./ ST. SZER.

9.

Młodszy radiooperator

Obsługa radiostacji

SZER./ ST. SZER.


Przedstawiam wykaz stanowisk służbowych w Dowództwie Garnizonu Warszawa i jednostkach podległych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Wykaz stanowisk służbowych

Lp.

Nazwa stanowiska

Nazwa komórki

Stopień etatowy stanowiska

1.

Dowódca kompanii

Kompania dowodzenia

KPT.

2.

Dowódca plutonu

Pluton transmisji i komunikacji

PPOR.

3.

Dowódca kompanii

Kompania zaopatrzenia

KPT.

4.

Kierownik gabinetów

Ambulatorium - PZOZ

KPT.

 


Informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 4009 Kraków (6 batalion dowodzenia) ul. Ułanów 43 odbędą się w 2014 roku kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej

w korpusie szeregowych zawodowych:

 • 8 września 2014 r. godz. 8.30
 • 27 października 2014 r. 8.30

Zainteresowanych kandydatów proszę o kontakt z WKU Jarosław ul. Głęboka 4.


Informuje, że w 34 WOG Rzeszów,  ul. Krawkowaska 11B, jest wolny wakat kierownika ambulatorium 34 WOG. Kandydat może być oficerem służby czynnej oraz oficerem NSR. 


Informuję, że w  Jednostce Wojskowej Nr 4115 w Gliwicach, ul. Andersa 47, odbędą się  w 2014 roku kwalifikacje na wolne stanowiska w korpusu szeregowych zawodowych:

 • 17 września - godz. 8.00
 • 15 października - godz. 8.00
 • 12 listpada - godz. 8.00
 • 10 grudnia - godz. 8.00

Informuje, że w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie od dnia 07 stycznia 2014 r. kwalifikacje wstępne, będą odbywać się dwa razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca. Na przedmiotowe kwalifikacje zapraszamy - żołnierzy rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej; - żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (kandydat powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu.); Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, przybory do pisania). Szczegółowe informacje dla kandydatów można znaleźć na oficjalnej stronie 12 Brygady Zmechanizowanej www.12bz.wp.mil.pl

Informuję, że w miesiącu lutym kwalifikacje odbędą się tylko 3 lutego, a w miesiącu marcu będą wstrzymane tylko w korpusie szeregowych zawodowych. Natomiast kwalifikacje dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie podoficerskim i oficerskim będą się odbywać w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Żołnierze rezerwy powinni posiadać :

- zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do przystapienia do sprawdzianu z wychowania fizycznego;

- strój sportowy,książeczka wojskowa,dowód osobisty oraz inne dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje i uprawnienia.

Kwalifikacje realizowane są w dwóch etapach, obejmujących część praktyczną (sprawdzian z wychowania fizycznego) i teoretyczną (rozmowa kwalifikacyjna).