Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacje Służba Zawodowa
 

 


Informuję, że w każdy czwartek w miesiącu grudzień br. (07.12., 14.12., 21.12.) JW Nr 4071 Żagań będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

- w korpusie oficerów rezerwy: łączność i informatyka,

- w korpusie podoficerów rezerwy: łączność i informatyka, inżynieria wojskowa, logistyki.

- w korpusie szeregowych zawodowych: kierowca kat. C i C+E.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej Jednostki Wojskowej 4009 w Krakowie przedstawiam potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podof.,
 • starszy nurek; podof. mł.,
 • instruktor; podof. mł.,
 • technik pododdziału; podof.,
 • dowódca sekcji - dowódca grupy ewakuacji medycznej; podof. mł.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


Informuję, że w dniu 11.12.2017 r. od godziny 08:00 w 16 batalionie saperów w Nisku zaplanowano kwalifikację kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy 6 bpd w Gliwicach przedstawiam terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej:

 • 3 i 10 styczeń,
 • 7 i 14 luty,
 • 7 i 14 marzec,
 • 4 i 11 kwiecień,
 • 9 i 16 maj,
 • 6 i 13 czerwiec,
 • 5 i 12 wrzesień,
 • 3 i 10 październik,
 • 7 i 14 listopad,
 • 5 i 12 grudzień.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.  


W związku z formowaniem Ośrodka Rozpoznawania Obrazowego w Białobrzegach informuję, że Ośrodek poszukuje kandydatów do powołania do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz stanowisk służbowych:

 • stanowisko: podoficer sztabowy; korpus - podoficer,
 • stanowisko: fotogrametra; korpus - szeregowy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.  


Informuję, że w dniu 12.12.2017 r. o godzinie 08:00 w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej na potrzeby JW 4055 w korpusie:

 • oficerskim,
 • podoficerskim,
 • szeregowych.

Chętni muszą mieć odbytą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą - bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


Na podstawie pisma Dowódcy Batalionu JW 4115 w Gliwicach informuję, że na dzień 20.11.2017 r. wymieniona jednostka wojskowa nie posiada żadnych wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej Jednostki Wojskowej 4009 w Krakowie przedstawiam potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w wymienionej jednostce wojskowej:

 • podoficer sztabowy,
 • technik pododdziału,
 • dowódca obsługi,
 • starszy nurek.

 Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje planowane są w dniu 08.12.2017 r. o godzinie 08:30.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy 21 bdow w Rzeszowie informuję, że w dniu 21.11.2017 r. na bazie kompleksu koszarowego 21 batalionu dowodzenia zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 3430 w Białobrzegach informuję, że Ośrodek Rozpoznawania Obrazowego w Białobrzegach posiada wakujące stanowisko młodszego oficera dla chętnych do zawodowej służby wojskowej spośród żołnierzy rezerwy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 21.11.2017 r. od godziny 08:00 na bazie kompleksu koszarowego 21 batalionu dowodzenia, zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe do 21 batalionu dowodzenia.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy 16 Batalionu saperów w Nisku informuję, że w dniu 17.11.2017 r. od godziny 08:00 w wyżej wymienionym batalionie zaplanowano kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Batalionu JW 4115 w Gliwicach informuję, że na dzień 06.11.2017 r. wymieniona jednostka wojskowa nie posiada żadnych wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych.


Informuję, że w dniu 14.11.2017 r. w JW Nr 1551 w Sieradzu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej. Poszukiwani są kandydaci w korpusie oficerów, podoficerów oraz w korpusie szeregowych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w każdy czwartek listopada br. Jednostka Wojskowa Nr 4071 Żagań będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 • w korpusie oficerów rezerwy,
 • w korpusie podoficerów rezerwy,
 • w korpusie szeregowych zawodowych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Batalionu JW 4115 w Gliwicach informuję, że na dzień 19.10.2017 r. wymieniona jednostka wojskowa nie posiada żadnych wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych.


Informuję, że w 22 batalionie piechoty górskiej zostaną przeprowadzone kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy spełniających wymogi powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Kwalifikacje odbędą się w dniu 26.10.2017 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2901 w Szczecinie - Podjuchy w związku z trwającym procesem osiągania limitów stanów ewidencyjnych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że 5 Pułk Inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe:

 • elektromechanik,
 • młodszy kierowca,
 • młodszy kierowca - radiotelefonista,
 • kierowca,
 • obsługa.

Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dniu 25.10.2017 r.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 23.10.2017 r. o godzinie 10:00 w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerskim oraz w dniu 07.11.2017 r. o godzinie 08:00 dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych oraz w korpusie podoficerskim.

Chętni muszą mieć odbytą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą - bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dwódcy Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z prowadzonym naborem do korpusu szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 10 listopada 2017 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy 16 batalionu saperów w Nisku informuję, że w dniu 27.10.2017 r. od godziny 08:00 zaplanowano kwalifikację dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z potrzebą ukompletowania stanowisk w 21 dywizjonie artylerii przeciwlotniczej inrormuję, że w dniach 02.11.2017 r. oraz 14.12.2017 r. w 21 daplot odbędą się kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska w korpusie oficerów i podoficerów.

 • Szef służby zdrowia - Dowódca zespołu zabezpieczenia medycznego; por./ kpt.,
 • Instruktor; pdf.,
 • Szef sekcji; ppor./ por.,
 • Podoficer sztabowy; pdf.,
 • Młodszy oficer; ppor./ por.,
 • Technik baterii; pdf.,
 • Dowódca plutonu; ppor./ por.,
 • Technik kompanii; pdf.

Jednocześnie informuję, że w zasobach dywizjonu nie występują wakujące stanowiska w korpusie szeregowych.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy 10 Brygady Logistycznej w Opolu informuję, iż z uwagi na brak wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych kwalifikacje zaplanowane w miesiącu październiku, listopadzie i grudniu w wymienionej brygadzie nie odbędą się.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 3391 w Zamościu informuję, iż z uwagi na potrzeby 3 batalionu zmechanizowanego w dniu 04 października przeprowadzone zostaną kwalifikacje do służby zawodowej na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z prowadzonym naborem do korpusu szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 29 września oraz 6 października 2017 r.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w 6 Brygadzie Powietrznodesantowej zostaną przeprowadzone kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy spełniających wymogi powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Wykaz stanowisk:

 • technik pododdziału; podof.,
 • dowódca obsługi; podof.,
 • starszy nurek; podof. mł.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w 22 batalionie piechoty górskiej zostaną przeprowadzone kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy spełniających wymogi powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Kwalifikacje odbędą się w dniu 28.09.2017 r. o godzinie 08:00.


Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.

 


Na podstawie pisma Dowódcy JW Nr 4495 w Krakowie podaję potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w w/w batalionie:

 • strzelec,
 • kierowca,
 • celowniczy,
 • obsługa.

Jednocześnie informuję, że kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 16 batalionie powietrznodesantowym przeprowadzone zostaną w 2017 r. w niżej podanych terminach:

 • 26 września,
 • 10 i 24 październik,
 • 14 i 28 listopad,
 • 05 i 12 grudzień.


Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej 3730 w Nisku informuję, że w dniu 29.09.2017 r. w 16 batalionie saperów zaplanowano kwalifikację dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 20.09.2017 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerskim i podoficerskim.

Chętni muszą mieć odbytą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą - bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 20.09.2017 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych- prawo jazdy kat. "C" i "C+E" na potrzeby JW. 4055 Hrubieszów.

Chętni muszą mieć odbytą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą - bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w związku z obniżeniem stanów osobowych w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych spowodowanym wyznaczaniem żołnierzy poza struktury 1 batalionu strzelców podhalańskich, istnieje potrzeba zintensyfikowania i uskuteczniania działań związanych z pozyskaniem kandydatów na wakujące stanowiska w tych korpusach.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


Na podstawie pisma Dowódcy Batalionu JW 4115 w Gliwicach informuję, że na dzień 05.09.2017 r. wymieniona jednostka wojskowa nie posiada żadnych wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych.


Na podstawie pisma Dowódcy JW Nr 4495 w Krakowie podaję potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w w/w batalionie:

 • celowniczy,
 • kierowca,
 • obsługa.

Jednocześnie informuję, że kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 16 batalionie powietrznodesantowym przeprowadzone zostaną w 2017 r. w niżej podanych terminach:

 • 12 i 26 wrzesień,
 • 10 i 24 październik,
 • 14 i 28 listopad,
 • 05 i 12 grudzień.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej Jednostki Wojskowej 4009 w Krakowie przedstawiam potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w wymienionej jednostce wojskowej:

 • technik pododdziału; podof.,
 • starszy nurek; podof. mł.,
 • zastępca dowódcy zespołu - ratownik medyczny; ppor./ por.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.  


W związku z pismem Dowócy Jednostki Wojskowej 4539 w Białobrzegach informuję, że w dniu 12.09.2017 r. zostaną przprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na poniższe stanowiska:

 • kierowca kat. "C+E",
 • kierowca - ślusarz kat. "C",
 • kucharz.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2901 w Szczecinie - Podjuchy informuję, że 5 Pułk Inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na poniższe stanowiska służbowe:

 • elektromechanik,
 • młodszy kierowca,
 • młodszy kierowca - radiotelefonista,
 • kierowca,
 • starszy elektromechanik,
 • młodszy kucharz,
 • operator,
 • kierowca - ratownik,

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy JW Nr 4495 w Krakowie podaję potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w w/w batalionie:

 • celowniczy,
 • kierowca - kucharz,
 • saper.

Jednocześnie informuję, że kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 16 batalionie powietrznodesantowym, przeprowadzone zostaną w 2017 r. w niżej podanych terminach:

 • 12 i 26 wrzesień,
 • 10 i 24 październik,
 • 14 i 28 listopad,
 • 05 i 12 grudzień.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


5 Pułk Inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na poniższe stanowiska służbowe:

 • elektromechanik,
 • młodszy kierowca,
 • młodszy kierowca - radiotelefonista,
 • kierowca,
 • starszy elektromechanik,
 • młodszy kucharz,
 • operator,
 • kierowca - ratownik.

Kwalifikacje prowadzone są w każdą środę.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


Na podstawie pisma Szefa Sekcji Personalnej 7BOW informuję, że 7 Brygada Obrony Wybrzeża w dniu 04 września 2017 r. przeprowadzi kwalifikacje dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych wg specjalności podanich poniżej:

 • kierowca gąsienicowego transportera opancerzonego,
 • działonowy operator,
 • piechota zmechanizowana,
 • obsługa karabinu maszynowego,
 • obsługa ręcznego grranatnika przeciwpancernego,
 • strzelec wyborowy,
 • obsługa moździerza,
 • obsługa przyrządów pomiarowo-topograficznych,
 • obsługa techniczna sprzętu artylerii przeciwlotniczej,
 • kucharz,
 • kierowca kat. B,
 • kierowca kat. C,
 • kierowca kat. CE,
 • elektromechanik pojazdów mechanicznych,
 • mechanik pojazdów gąsienicowych,
 • rusznikarz,
 • ratownik,
 • obsługa kancelarii.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy JW 4009 Kraków przedstawiam potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

 • podoficer sztabowy,
 • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
 • technik pododdziału,
 • starszy technik,
 • dowódca aparatowni,
 • zastępca dowódcy plutonu-dowódca drużyny,
 • sdowódca stacji,
 • starszy nurek,
 • dowódca obsługi-instruktor,
 • zastępca dowódcy plutonu-dowódca działonu,
 • dowódca ośrodka analizy skażeń,
 • kierowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy JW 4495 Kraków przedstawiam potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Jednocześnie informuję, że w 16 batalionie powietrznodesantowym przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów w następujących terminach:

 • 12, 26 września,
 • 10, 24 października,
 • 14, 28 listopada,
 • 05, 12 grudzień.

Wykaz stanowisk:

 • strzelec,
 • kierowca - kucharz,
 • saper.


Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w 22 batalionie piechoty górskiej zostaną przeprowadzone kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy spełniających wymogi powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Kwalifikacje odbędą się w dniu 27.07.2017 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Szefa Sekcji Personalnej 18 batalionu powietrznodesantowego w Bielsku Białej informuję, że jednostka ta posiada wolne stanowisko w korpusie szeregowych zawodowych: SAPER.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy JW 4055 Hrubieszów informuję o wolnych stanowiskach służbowych będących w strukturach 2 pułku rozpoznawczego w Hrubieszowie.

Wykaz stanowisk:

 • oficer,
 • dowódca grupy,
 • szef grupy,
 • zastępca dowódcy kompanii,
 • dowódca plutonu,
 • zastępca dowódcy kompanii - dowódca wozu dowodzenia,
 • dowódca grupy - dowódca sekcji,
 • dowódca kompanii - dowódca wozu dowodzenia,
 • dowódca kompanii.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie przeprowadzone będą kwalifikacje w następujących terminach:

 • 12, 26 września,
 • 10, 24 października,
 • 14, 28 listopada,
 • 05, 12 grudnia.

Jednocześnie przedstawiam listę wakatów w przedmiotowym batalionie:

 • strzelec,
 • kierowca - radiotelefonista,
 • kierowca - kucharz,
 • saper.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że na dzień 04.07.2017 r. Jednostka Wojskowa Nr 4115 Gliwice nie posiada żadnych wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych.


Informuję, że kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 6 batalionie logistycznym Kraków zostaną przeprowadzone w następujących terminach:

 • 13 wrzesień,
 • 11 październik,
 • 08 listopad,
 • 13 grudzień.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w każdy czwartek w miesiącu sierpniu br., Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 • w korpusie oficerów rezerwy STE: ppor./ por.; łączność i informatyka,
 • w korpusie podoficerów rezerwy STE: pdf.; łączność i informatyka, inżynierii wojskowej, logistyki, materiałowa, techniczna,
 • w korpusie szefegowych zawodowych; kierowca kat. "C", kirowca kat. "C+E".

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z prowadzonym naborem do korpusu szeregowych zawodowych informuję,  ze najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 07 lipca oraz 08 września 2017 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że 34 WOG w Rzeszowie poszukuje kandydatów (żołnierzy zawodowych lub żołnierzy rezerwy) na następujące stanowiska służbowe:

 • Główny Księgowy - Szef Finansów STE: mjr,
 • Kierownik Ambulatorium STE: por./ kpt,
 • Podoficer specjalista Służby Żywnościowej STE: pdf. st.,
 • Podoficer specjalista Służby Mundurowej STE: pdf. st.,
 • Podoficer specjalista Służby MPS STE: pdf. st.,
 • Kieroownik magazynów - starszy magazynier Służby Uzbrojenia i Elektroniki STE: pdf. st.,
 • Podoficer sztabowy Sekcji Organizacyjno - Mobilizacyjnej GZ Przemyśl STE: pdf.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 155 560.

 

 


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4495 w Krakowie przedstawiam potrzeby w zakresie powoływania landydatów do zawodowej służby wojskowej w przedmiotowym batalionie:

 • kierowca - radiotelefonista,
 • saper.

Jednocześnie informuję, że kwalifikacje dla kandydatów przeprowadzone zostaną w niżej podanych terminach:

 • 27 czerwiec,
 • 12 i 26 wrzesień,
 • 10 i 24 październik,
 • 14 i 28 listopad,
 • 05 i 12 grudzień.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 3533 w Sandomierzru informuję, że w dniu 12.07.2017 r. w przedmiotowej jednostce wojskowej odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów oraz szeregowych zawodowych.

Kwalifikacje mają na celu pozyskanie kandydatów na aktualnie wakujące stanowiska służbowe oraz zebranie informacji o kandydatach na stanowiska planowane do uwolnienia w roku 2017. Poszukiwani są niżej wymienieni specjaliści:

 • elektronik - metrolog,
 • kucharz,
 • operator,
 • operator - elektromechanik,
 • kierowca (kat. C + E) - elektromechanik,
 • elektromechanik,
 • młodszy kierowca (kat. B) - ratownik,
 • samodzielny operator,
 • młodszy technik,
 • technik,
 • dowódca radiostacji

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Batalionu JW 4115 w Gliwicach informuję, że na dzień 12.06.2017 r. wymieniona jednostka wojskowa nie posiada żadnych wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2901 w Szczecinie-Podjuchy, w związku z trwającym procesem osiągania limitów ewidencyjnych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że 5 Pułk Inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe:

 • elektromechanik,
 • młodszy kierowca,
 • młodszy kierowca-radiotelefonista,
 • klasyfikator sprzętu.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4539 w Białobrzegach w związku ze zwiększeniem limitu ewidencyjnego w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że w dniu 14.06.2017 r. zostaną przeprowadzone kwalifikacje na nw. stanowiska służbowe:

 • kierowca kat. "C+E",
 • kierowca kat. "C",
 • blacharz - spawacz.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z prowadzonym naborem do korpusu szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 19.06.2017 r. o godzinie 08:30.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy 10 Brygady Logistycznej w Opolu informuję, że z uwagi na brak wolnych stanowisk służbowych w korpusie szeregowych zawodowych, zaplanowane w Brygadzie kwalifikacje w miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu nie odbędą się.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informacja o prowadzeniu kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów zawodowych oraz szeregowych zawodowych w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim. Przedmiotowe kwalifikacje odbędą się w dniu 09 czerwca 2017 r.

Kwalifikacje będą prowadzone na stanowiska:

1. Korpus podoficerów:

 • łączności i informatyki,
 • przeciwlotniczy,
 • logistyki.

2. Korpus szeregowych:

 • inżynierii wojskowej,
 • rozpoznania i walki elektronicznej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy JW 4495 w Krakowie przedstawiam potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Jednocześnie informuję, że kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 16 batalionie powietrznodesantowym przeprowadzone zostaną w niżej podanych terminach:

 • 09 i 23 maj,
 • 13 i 27 czerwiec,
 • 12 i 26 wrzesień,
 • 10 i 24 październik,
 • 14 i 28 listopad,
 • 05 i 12 grudzień.

Wykaz stanowisk:

 • młodszy oficer,
 • szef sekcji "s",
 • podoficer sztabowy,
 • zastępca kierow. kanc. kryptograf.,
 • saper.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Batalionu JW 4115 w Gliwicach informuję, że na dzień 04.05.2017 r. wymieniona jednostka wojskowa nie posiada żadnych wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 1523 w Inowrocławiu informuję, że w dniu 17.05.2017 r. w 2 Pułku Inżynieryjnym zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów. Wykaz stanowisk służbowych:

 • szef służby zdrowia - dowódca grupy zabezpieczenia medycznego,
 • oficer tłumacz,
 • oficer,
 • starszy inżynier,
 • szef sekcji "s",
 • dowódca kompanii,
 • podoficer sztabowy,
 • operator środków audiowizualnych,
 • dowódca obsługi - starszy instruktor,
 • dowódca radiostacji,
 • dowódca aparatowni.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 4161 w Kłodzku informuję, że w 22 batalionie piechoty górskiej zostaną przeprowadzone kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy spełniających wymogi powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Kwalifikacje odbędą się w dniu 25.05.2017 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z potrzebą ukompletowania wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych w specjalnościach wojskowych kierowca kat. C i C+E w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie przedstawiam wykaz wolnych stanowisk:

 • kierowca - elektromechanik,
 • kierowca - regulujący,
 • kierowca - obsługa,
 • kierowca - zwiadowca,
 • kierowca - operator,
 • kierowca - kucharz,
 • kierowca - ślusarz,
 • kierowca- spawacz,
 • kierowca - ratownik,
 • kierowca.

Jednocześnie informuję, że kwalifikacje wstępne będą odbywać się w każdy wtorek miesiąca.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w wymienionym batalionie:

 • podoficer sztabowy,
 • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
 • technik pododdziału,
 • starszy technik,
 • dowódca aparatowni,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny,
 • dowódca stacji,
 • kierowca,
 • zwiadowca,
 • starszy nurek,
 • dowódca obsługi - instruktor,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca działonu,
 • obsługa.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w każdy czwartek w miesiącu maju br. Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

w korpusie oficerów rezerwy:

 • Łączności i informatyki

w korpusie podoficerów rezerwy:

 • Łączności i informatyki
 • Inżynierii Wojskowej
 • Logistyki

w korpusie szeregowych zawodowych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 4685 w Krakowie podaję potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

 • szef kompanii - dowódca drużyny

Ponadto informuję, że kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w 6 batalionie logistycznym w 2017 r. przeprowadzane będą w następujących terminach:

 • 10 maja,
 • 14 czerwca,
 • 13 września,
 • 11 października,
 • 08 listopada,
 • 13 grudnia.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Szefa Sekcji Personalnej JW Nr 4495 w Krakowie przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

 • młodszy oficer,
 • szef sekcji "s",
 • podoficer sztabowy,
 • zastępca kierow. kanc. kryptograf.,
 • saper.

Jednocześnie informuję, że kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 16 batalionie powietrznodesantowym przeprowadzone zostaną w niżej podanych terminach:

 • 25 kwiecień,
 • 09 i 23 maj,
 • 13 i 27 czerwiec,
 • 12 i 26 wrzesień,
 • 10 i 24 październik,
 • 14 i 28 listopad,
 • 05 i 12 grudzień.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Komendanta 6 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Ustce przedstawiam wykaz wakatów dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w wyżej wymienionym Oddziale Gospodarczym:

 • szef sekcji,
 • podoficer specjalista,
 • podoficer sztabowy,
 • szef służby,
 • kierownik magazynów,
 • starszy magazynier,
 • kierownik magazynu,
 • kierownik warsztatu,
 • starszy technik,
 • lekarz.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


Na podstawie pisma Dowódcy Batalionu JW 4115 w Gliwicach informuję, że na dzień 06.04.2017 r. wymieniona jednostka wojskowa nie posiada żadnych wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

 • technik pododdziału.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


Informuję, że w dniach 20.04.2017 r. oraz 10.05.2017 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusach: oficerów, podoficerów i szeregowych (preferowane prawo jazdy kat. C i C+E).

Chętni muszą mieć odbytą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą - bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Szefa Sekcji Personalnej JW Nr 4495 w Krakowie przedstawiam potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

 • młodszy oficer,
 • szef sekcji "S",
 • podoficer sztabowy,
 • zastępca kierownika kancelarii kryptograficznej,
 • kierowca,
 • saper.

Jednocześnie informuję, że kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 16 batalionie powietrznodesantowym przeprowadzone zostaną w niżej podanych terminach:

- 11 i 25 kwiecień,

- 09 i 23 maj,

- 13 i 27 czerwiec,

- 12 i 26 wrzesień,

- 10 i 24 październik,

- 14 i 28 listopad,

- 05 i 12 grudzień.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w każdy czwartek w miesiącu kwietniu br. Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej: w korpusie oficerów rezerwy:

 • Łączności i informatyki

 w korpusie podoficerów rezerwy:

 • Łączności i informatyki
 • Inżynierii Wojskowej
 • Logistyki

 w korpusie szeregowych zawodowych

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy 15 batalionu saperów w Orzyszu w związku z planowanym zwiększeniem stanów etatowych w przedmiotowym batalionie informuję, że w dniach 17.03.2017 r. oraz 31.03.2017 r. odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów zawodowych na następujące stanowiska:

 • pomocnik dowódcy plutonu - dowódca drużyny,
 • dowódca drużyny - starszy operator,
 • dowódca drużyny - starszy kierowca,
 • operator,
 • operator - pomocnik kierowcy,
 • kierowca,
 • saper,
 • obsługa,
 • elektromechanik,
 • kierowca operator,
 • elektromechanik,
 • ratownik medyczny,
 • kierowca - ratownik.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.  


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w wymienionym batalionie:

 • technik pododdziału; STE: podof.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z pismem Dowódcy 10 Brygady Logistycznej w Opolu informuję, że z uwagi na brak wolnych stanowisk służbowych w korpusie szeregowych zawodowych, zaplanowane w Brygadzie kwalifikacje w miesiącu marcu nie odbędą się.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 1128 w Malborku przedstawiam wykaz wolnych stanowisk służbowych dla kandydatów chętnych do służby w 22 BLT.

 • oficer,
 • młodszy lekarz,
 • młodszy asystent,
 • lekarz,
 • asystent kontrolera lotniska,
 • pomocnik kontrolera zbliżania,
 • młodszy kontroler precyzyjnego podejścia,
 • kontroler ruchu naziemnego,
 • młodszy oficer,
 • szef grupy - oficer bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • szef służby meteorologicznej - szef lotniskowego biura meteorologicznego I kat.,
 • starszy obserwator meteorologiczny,
 • szef obrony przed bronią masowego rażenia,
 • młodszy podoficer specjalista,
 • starszy inżynier,
 • młodszy inżynier,
 • dowódca klucza technicznego,
 • technik samolotu,
 • starszy technik samolotu,
 • dowódca klucza,
 • inżynier,
 • dowódca kompanii,
 • starszy technik,
 • szef służby.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W 2017 r. prowadzony jest nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w specjalnościach Wojsk Specjalnych. Nabór prowadzony jest w Ośrodku Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu. Limit miejsc wynosi 30. Osoby ubiegające się o przyjęcie do Ośrodka Szkolenia składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego dla tych osób wojskowego komendanta uzupełnień do dnia 30 września 2017 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2701 w Szczecinie - Podjuchy informuję, że 5 pułk inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione wolne stanowiska służbowe:

 • szef służby zdrowia dowódca GZM; STE: mjr,
 • asystent finansowy; STE: por./ kpt.,
 • starszy podoficer sztabowy; STE: podoficer,
 • oficer sekcji; por./ kpt.,
 • dowódca plutonu kierownik prac podwodnych; STE: ppor./ por.,
 • technik; STE: podoficer,
 • starszy operator; STE: podoficer młodszy,
 • kierowca; STE: szer./ st. szer.,
 • młodszy operator pomocnik kierowcy; STE: szer./ st. szer.,
 • kierowca obsługa; STE: szer./ st. szer.,
 • młodszy kierowca ślusarz; STE: szer./ st. szer.,
 • kierowca operator; STE: szer./ st. szer.,
 • szef sekcji "S"; STE: ppor./ por.,
 • oficer; STE: ppor./ por.,
 • dowódca plutonu; STE: ppor./ por.,
 • dowódca kompanii; STE: por./ kpt.,
 • technik pododdziału; STE: podoficer,
 • dowódca zespołu dowódca grupy ewakuacji medycznej; STE: podoficer młodszy,
 • dowódca plutonu; STE: ppor./ por.,
 • dowódca drużyny starszy kierowca; STE: podoficer,
 • dowódca drużyny remontowej kierownik warsztatu; STE: podoficer,
 • lekarz; STE: por./ kpt.,
 • starszy podoficer sztabowy; STE: podoficer,
 • dowódca zespołu przyjęć i segregacji lekarz; STE: por./ kpt.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


Informuję, że w każdy czwartek w miesiącu marcu 2017 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki.

3. w korpusie oficerów rezerwy (ppor./ por.)

 • Łączności i informatyki.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy 10 Brygady Logistycznej w Opolu informuję, że z uwagi na potrzebę uzupełnienia stanowisk występujących w korpusie szeregowych zawodowych, w wymienionej Brygadzie w każdy drugi wtorek miesiąca odbywać się będą kwalifikacje kandydatów wyrażających akces do pełnienia zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi kwalifikacje planowane w dniu 17.02.2017 r. przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych nie odbędą się.

Jednocześnie informuję, że najbliższe kwalifikacje planowane są w dniach 03 i 17 marca 2017 r.


W związku z pismem Dowódcy JW 4685 w Krakowie poniżej podaję wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

 • podoficer sztabowy,
 • szef kompanii - dowódca drużyny,
 • dowódca plutonu,
 • dowódca kompanii,
 • kierowca - spawacz,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny.

Ponadto informuję, że kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 6 batalionie logistycznym w 2017 r. przeprowadzane będą w następujących terminach:

 • 08 marca,
 • 12 kwietnia,
 • 10 maja,
 • 14 czerwca,
 • 13 września,
 • 11 października,
 • 08 listopada,
 • 13 grudnia.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy 15 batalionu saperów w Orzyszu w związku z planowanym zwiększeniem stanów etatowych intormuję, że w dniach 22.02. oraz 03.03. 2017 r. odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów zawodowych.

Kwalifikacje obejmować będą egzamin sprawności fizycznej oraz rozmowę kwalifikacyjną.

 Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że 34 Brygada Kawalerii Pancernej prowadzi w każdą środę kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej dla oficerów rezerwy posiadających STW: ppor./ por. oraz specjalnośćwojskową SW: 38A01, 38B05 lub 38T03.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 14.02.2017 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

Chętni muszą mieć odbytą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą - bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych.

Preferowane specjalności wojskowe:

 • kierowca kat. C,
 • kierowca kat. C+E.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Planowane terminy kwalifikacji w 2017 r. w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie odbędą się w poniższych terminach:

 • 02 luty,
 • 02 marzec,
 • 06 kwiecień,
 • 11 maj,
 • 01 czerwiec,
 • 06 lipiec,
 • 03 sierpień,
 • 07 wrzesień,
 • 05 październik,
 • 16 listopad,
 • 07 grudzień.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.   


Informuję, że w dniu 23 lutego 2017 r. w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych, korpusie podoficerów oraz w korpusie oficerów młodszych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 3533 w Sandomierzu informuję, że w dniu 08.02.2017 r. w w/w jednostce wojskowej odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów (tylko w stopniach sierż. - mł. chor.) oraz szeregowych zawodowych.

Kwalifikacje mają na celu pozyskania kandydatów na aktualnie wakujące stanowiska służbowe oraz zebranie informacji o kandydatach na stanowiska planowanedo uwolnienia w roku 2017. Poszukiwani są n/w specjaliści:

 • kucharz,
 • młodszy operator,
 • operator - kierowca,
 • operator - elektromechanik,
 • młodszy kierowca - elektromechanik,
 • kierowca kat. D,
 • technicy stacji radiolokacyjnych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, kwalifikacje planowane w dniu 27.01.2017 r. przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych nie odbędą się.

Jednocześnie informuję, że najbliżesze kwalifikacje planowane są w dniach 03 i 17 lutego oraz 03 i 17 marca 2017 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Batalionu - Szefa Sztabu Batalionu JW 4115 w Gliwicach informuję, że na dzień 10.01.2017 r. w/w jednostka wojskowa nie posiada żadnych wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych.


Informuję, że w dniu 12.01.2017 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów. Chętni muszą mieć odbytą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą - bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w związku z planowanymi zmianami etatowymi w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu z dniem 19.12.2016 r. zostają wstrzymane kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


 W związku z pismem Dowódcy JW 4685 Kraków podaję terminy kwalifikacji do korpusu szeregowych zawodowych w przedmiotowej jednostce:

 • 11 styczeń,
 • 08 luty,
 • 08 marzec,
 • 12 kwiecień,
 • 10 maj,
 • 14 czerwiec,
 • 13 wrzesień,
 • 11 październik,
 • 08 listopad,
 • 13 grudzień.


Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy JW 2250 Kraków podaję terminy kwalifikacji do korpusu szeregowych zawodowych w jednostkach wojskowych 6 Brygady Powietrznodesantowej w 2017 r:

6bdow Kraków:

 • 17 styczeń,
 • 14 luty,
 • 14 marzec,
 • 11 kwiecień,
 • 16 maj,
 • 20 czerwiec,
 • 04 lipiec,
 • 29 sierpień,
 • 19 wrzesień,
 • 10 październik,
 • 14 listopad,
 • 05 grudzień.

6bpd Gliwice:

 • 11, 18 styczeń,
 • 08, 16 luty,
 • 08, 22 marzec,
 • 05, 19 kwiecień,
 • 10, 24 maj,
 • 07, 28 czerwiec,
 • 06, 27 wrzesień,
 • 04, 25 październik,
 • 08, 29 listopad,
 • 06, 13 grudzień.


16bpd Kraków:

 • 10, 24 styczeń,
 • 07, 21 luty,
 • 07, 21 marzec,
 • 11, 25 kwiecień,
 • 09, 23 maj,
 • 13, 27 czerwiec,
 • 12, 26 wrzesień,
 • 10, 24 październik,
 • 14, 28 listopad,
 • 05, 12 grudzień.


18bpd Bielsko Biała:

 • 11, 25 styczeń,
 • 08, 22 luty,
 • 08, 22 marzec,
 • 05, 19 kwiecień,
 • 10, 24 maj,
 • 07, 21 czerwiec,
 • 06, 20 wrzesień,
 • 04, 18 październik,
 • 08, 22 listopad,
 • 06, 20 grudzień.


6blog Kraków:

 • 11 styczeń,
 • 08 luty,
 • 08 marzec,
 • 12 kwiecień,
 • 10 maj,
 • 14 czerwiec,
 • 13 wrzesień,
 • 11 październik,
 • 08 listopad,
 • 13 grudzień.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy JW 4495 Kraków podaję terminy kwalifikacji do korpusu szeregowych zawodowych zaplanowanych w przedmiotowej jesdnostce w 2017 r:

 • 10 i 24 styczeń,
 • 07 i 21 luty,
 • 07 i 21 marzec,
 • 11 i 25 kwiecień,
 • 09 i 23 maj,
 • 13 i 27 czerwiec,
 • 12 i 26 wrzesień,
 • 10 i 24 październik,
 • 14 i 28 listopad,
 • 05 i 12 grudzień.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się 13 i 27 stycznia, 03 i 17 lutego oraz 03 i 17 marca 2017 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy 3 krrinformuję, że w dniu 07.12.2016 r. o godzinie 08:00 w 3 kompanii regulacji ruchu odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych na poniższe stanowiska służbowe:

 • kierowca - ratownik,
 • kierowca - elektromechanik,
 • celowniczy - regulujący,
 • operator,
 • regulujący - radiotelefonista,
 • regulujący.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


Informuję, że w dniu 29 grudnia 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki.

3. w korpusie oficerów rezerwy (ppor./ por.)

 • Łączności i informatyki.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie Dowódcy JW 1560 w Sochaczewie informuję, że 38 dywizjon zabezpieczenia OP w Sochaczewie poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na stanowiska przewidziane dla oficerów i podoficerów:

 • sekcja personalna- podoficer; administrator,
 • sekcja operacyjna- oficer,
 • sekcja logistyki- podoficer sztabowy,
 • grupa zarządzania bezpieczeństwem łączności i informatyki- szef grupy; podoficer bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • sekcja szkolenia- oficer,
 • pluton transportowy- dowódca plutonu,
 • obsługa systemu- starszy technik; administrator systemów,
 • obsługa radiostacji- dowódca radiostacji,
 • bateria przeciwlotnicza- szef baterii,
 • sekcja zabezpieczenia- podoficer; technik,
 • sekcja- dowódca sekcji,
 • obsługa- dowódca obsługi; starszy operator.

 Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Z uwagi na pilną potrzebę ukompletowania stanu osobowego w 3 krr w Nisku informuję, że w dniu 22.11.2016 r. o godzinie 8:00 odbędzie się kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej kandydatów w stopniu podporucznik, porucznik.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 29 listopada oraz 01 grudnia 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki.

3. w korpusie oficerów rezerwy (ppor./ por.)

 • Łączności i informatyki.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w 6 batalionie chemicznym SP kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w dniu 15.11.2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się 04 i 18 listopada 2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.Informuję, że w dniu 15.11.2016 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych na stanowiska służbowe kierowców kat. C i C+E oraz w korpusie oficerskim w specjalności 30A01.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 15 i 17 listopada 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z wakatami występującymi na stanowisku kierowca gąsienicowego transportera opancerzonego 1 batalion strzelców podhalańskich poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się 21 października 2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4389 w Tomaszowie Mazowieckim informuję, że w dniu 04 listopada 2016 r. w 7 batalionie kawalerii powietrznej odbędą się dni otwartych koszar, w trakcie których potencjalni ochotnicy mogą poznać specyfikację jednostki wojskowej i warunki służby w 25 BKpow.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 25 i 27 października 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 20.10.2016 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe kierowców kat. C i C+E.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz stanowisk:

 • instruktor,
 • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
 • technik pododdziału,
 • nurek,
 • kierowca,
 • starszy nurek,
 • kierowca - radiotelefonista,
 • zastępca dowódcy zespołu- ratownik medyczny.

Jednocześnie informuję, że w 6 batalionie dowodzenia przeprowadzone będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach:

 • 11, 25 października 2016 r.,
 • 8, 22 listopada 2016 r.,
 • 1, 13 grudnia 2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 18 i 20 października 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2101 w Szczecinie-Podjuchy informuję, że 5 pułk inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe w korpusie szeregowych:

 • kierowca,
 • młodszy operator-pomocnik kierowcy,
 • młodszy kierowca-obsługa,
 • młodszy kierowca,
 • kierowca-operator,

Kwalifikacje prowadzone są w każdą środę od godziny 8:00

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


Informuję, że w dniu 04 i 06, oraz 11 i 13 października 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4115 w Gliwicach informuję, że na dzień 23.09.2016 r. wymieniona jednostka wojskowa nie posiada wolnych stanowisk służbowych w korpusie szeregowych zawodowych.W dniu 23.09.2016r. o godz. 800 w 16 batalionie saperów w Nisku odbędą się  kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

- Kierowca KAT C

- Kierowca KAT C+E

- Obsługa spycharko-Ładowarki

- Obsługa Spycharki Gąsienicowej

- Kierowca Pojazdu na Podwoziu Czołgowym


 

Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2414 w Warszawie informuję, że wymieniona jednostka wojskowa posiada wolne stanowiska służbowe w korpusie podoficerów oraz szeregowych zawodowych:

Korpus podoficerów:

 • podoficer specjalista,
 • komendant ochrony,
 • młodszy podoficer specjalista,
 • dowódca plutonu,
 • dowódca aparatowni.

Korpus szeregowych:

 • operator - kierowca,
 • mechanik (rusznikarz).

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z pismem Dowódcy JW 4686 w Krakowie poniżej podaję wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w przedmiotowej jednostce wojskowej:

 • radiotelefonista,
 • kierowca,
 • mechanik.

Ponadto informuję, że w 6 batalionie logistycznym przeprowadzane będą kwalifikacje w następujących terminach:

 • 6, 27 września 2016 r.,
 • 11, 25 października 2016 r.,
 • 15, 29 listopada 2016 r.,
 • 06, 13 grudnia 2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

 

Wykaz stanowisk:

 • instruktor,
 • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
 • technik pododdziału,
 • nurek,
 • kierowca.

Jednocześnie informuję, że w 6 batalionie dowodzenia przeprowadzone będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach:

 • 30 sierpnia 2016 r.,
 • 13, 27 września 2016 r.,
 • 11, 25 października 2016 r.,
 • 8, 22 listopada 2016 r.,
 • 1, 13 grudnia 2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 30 sierpnia, oraz 01 września 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 01.09.2016 r. zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na proponowane stanowiska w 14 dywizjonie artylerii samobieżnej:

 • kierowca kat. "C",
 • kierowca - spawacz.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z pismem Dowódcy JW 3841 w Rzeszowie informuję, że przedmiotowa jednostka wojskowa poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na stanowiska:

 • dowódca plutonu; ppor./ por.,
 • dowódca drużyny; podoficer,
 • podoficer sztabowy; podoficer.


Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 3391 w Zamościu informuję, że w dniu 13 października 2016 r. przeprowadzone zostaną kwalifikacje do służby zawodowej na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych.


Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 23 i 25 sierpnia 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Wojsk Lądowych,
 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
 • Wychowawczy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z dużą ilością wakujących stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie w specjalnościach ogólnowojskowych i pilną potrzebą ukompletowania tych stanowisk informuję, że kwalifikacje odbywają się w każdy wtorek miesiąca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.

 


W związku z pismem Dowódcy JW 4115 w Gliwicach informuję, że na dzień 05.08.2016 r. przedmiotowa jednostka wojskowa nie posiada wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych.


Na podstawie pisma Dowódcy 10 Blog informuję, że z uwagi na brak wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych w 10 Brygadzie Logistycznej zaplanowane kwalifikacje w miesiącu sierpniu nie odbędą się.


Informuję, że w dniu 09 i 11 sierpnia 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Wojsk Lądowych,
 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
 • Wychowawczy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniach 30.08.2016 r. i 13.09.2016 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej na poniższe stanowiska służbowe:

 • oficer sekcji,
 • dowódca grupy,
 • szef grupy,
 • zastępca dowódcy kompanii,
 • dowódca kompanii,
 • młodszy kierowca,
 • kierowca,
 • zwiadowca,
 • młodszy kierowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z prowadzonym przez JW 4391 procesem naboru kandydatów na stanowiska przeiwdziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 05 sierpnia 2016 r.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej nr 2901 w Szczecinie - Podjuchy informuję, że 5 pułk inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych:

 • młodszy operator; szer./ st. szer.
 • kierowca; szer./ st. szer.
 • młodszy ślusarz; szer./ st. szer.
 • młodszy kierowca; szer./ st. szer.
 • młodszy kierowca-obsługa; szer./ st. szer.
 • młodszy kierowca-radiotelefonista; szer./ st. szer.
 • kierowca-operator; szer./ st. szer.
 • młodszy mechanik; szer./ st. szer.
 • młodszy operator pomocnik kierowcy; szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z pismem Dowódcy 10 Brygady Logistycznej w Opolu informuję, że w każdy drugi wtorek miesiąca odbywać się będą kwalifikacje kandydatów wyrażajacych akces do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 26 i 28 lipca 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Wojsk Lądowych,
 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
 • Wychowawczy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 19 i 21 lipca 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Wojsk Lądowych,
 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
 • Wychowawczy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.

 

 


W nawiązaniu do pisma Dowódcy JW 2750 w m. Świnoujście informuję, że przedmiotowa jednostka prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe:

 • sygnalista,
 • elektryk,
 • planszecista,
 • kucharz okrętowy,
 • drenażysta,
 • młodszy sygnalista,
 • młodszy elektryk.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W nawiązaniu do pisma Dowódcy 5 pinż informuję, że 5 pułk inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe:

 • oficer sekcji - por./ kpt.,
 • oficer łącznikowy - por./ kpt.,
 • starszy instruktor - podoficer,
 • technik - podoficer,
 • dowódca obsługi - podoficer,
 • młodszy kierowca - szer./ st. szer.,
 • oficer wychowawczy - ppor./ por.,
 • pomocnik dowódcy plutonu-dowódca drużyny - podoficer,
 • podoficer sztabowy - podoficer,
 • zwiadowca-młodszy nurek - szer./ st. szer.,
 • dowódca plutonu - podoficer,
 • dowódca drużyny-kierownik warsztatu - podoficer,
 • kierowca-operator - szer./ st. szer.,
 • młodszy operator-pomocnik kierowcy - szer./ st. szer.,
 • młodszy operator - szer./ st. szer.,
 • kierowca - szer./ st. szer.,
 • młodszy mechanik - szer./ st. szer.,
 • dowódca drużyny - podoficer,
 • dowódca drużyny-dowódca obsługi - podoficer młodszy,
 • dowódca zespołu-dowódca grupy ewakuacji medycznej - podoficer młodszy,
 • młodszy kierowca-obsługa - szer./ st. szer,
 • klasyfikator sprzętu-mechanik - podoficer młodszy,
 • dowódca drużyny-starszy kierowca - podoficer młodszy,
 • lekarz - ppor./ por.,
 • starszy podoficer sztabowy - podoficer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz stanowisk:

 • instruktor,
 • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
 • technik pododdziału,
 • kierowca - magazynier,
 • kierowca.

Jednocześnie informuję, że w 6 batalionie dowodzenia przeprowadzone będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach:

 • 23, 30 sierpnia 2016 r.,
 • 13, 27 września 2016 r.,
 • 11, 25 października 2016 r.,
 • 8, 22 listopada 2016 r.,
 • 1, 13 grudnia 2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.

 


Informuję, że z uwagi na brak wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych w 10 Brygadzie Logistycznej, zaplanowane kwalifikacje w miesiącu lipcu nie odbędą się.


Na podstawie pisma Komendanta Portu Wojennego w Świnoujściu przedstawiam wykaz stanowisk służbowych  do obsadzenia przez żołnierzy zawodowych:

 • Kierowca,
 • Kucharz,
 • Elektryk.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża przedstawiam wykaz stanowisk służbowych do obsadzenia przez żołnierzy zawodowych:

 • Nurek - elektromechanik,
 • Kierowca - zwiadowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


Informuję o wakujących stanowiskach w strukturach 38. dywizjonu zabezpieczenia OP w Sochaczewie:

 • Szef pionu - por./ kpt.;
 • Zastępca dowódcy baterii - dowódca plutonu - ppor./ por.;
 • Szef grupy - podoficer bezpieczeństwa teleinformatycznego - pdf. st.;
 • Szef baterii - pdf. st.;
 • Szef służby - pdf. st.;
 • Dowódca plutonu - pdf. st.;
 • Dowódca radiostacji - pdf.;
 • Kierownik stacji - pdf.;
 • Dowódca sekcji - pdf.;
 • Starszy technik - pdf.;
 • Pomocnik dowódcy plutonu - dowódca drużyny - pdf. mł.;
 • Starszy operator - pdf. mł.;
 • Operator - szer./ st. szer.;
 • Kierowca elektromechanik - szer./ st. szer.;
 • Młodszy ratownik - szer./ st. szer.;
 • Młodszy ratownik - kierowca - szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z występującymi wolnymi stanowiskami w JW 1328 Bielsko-Biała, przedstawiam potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej. Jednocześnie informuję, że w dniach 20 lipca oraz 17 sierpnia 2016 r. zostaną przeprowadzone dodatkowe kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz stanowisk:

 • elektromechanik,
 • obsługa,
 • kierowca,
 • zwiadowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy JW 4391 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 15 lipca 2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 bdow w Krakowie informuję, że w wymienionym batalionie nie będą przeprowadzone kwalifikacje planowane na 05 i 12 lipca 2016 r.

Pozostałe poniższe terminy kwalifikacji w 2016 r.pozostają bez zmian:

 • 23, 30 sierpnia 2016 r.,
 • 13, 27 września 2016 r.,
 • 11, 25 października 2016 r.,
 • 08, 22 listopada 2016 r.,
 • 01, 13 grudnia 2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z pismem Dowódcy JW 4686 w Krakowie podaję potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w wyżej wymienionej jednostce wojskowej:

 • celowniczy,
 • kierowca.

Ponadto informuję, że w 6 batalionie logistycznym przeprowadzone będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach:

 • 6, 27 września 2016 r.,
 • 11, 25 października 2016 r.,
 • 15, 29 listopada 2016 r.,
 • 06, 13 grudnia 2016 r.

Przed zgłoszeniem się na kwalifikację konieczny jest kontakt pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie informuję, że istnieje możliwość zawarcia kontraktów do zawodowej służby wojskowej przez osoby posiadające kategorię prawa jazdy "C" oraz "C+E".

Jednocześnie informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbywają się w każdy wtorek miesiąca do odwołania.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 2454 w Świnoujściu informuję, że istnieje możliwość zawarcia kontraktów do zawodowej służby wojskowej w jednostkach brzegowych Marynarki Wojennej w m. Świnoujście i Dziwnów przez osoby posiadające kategorię prawa jazdy "C" oraz "C+E".

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz stanowisk:

 • instruktor,
 • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
 • kierowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 05 i 07 lipca 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Wojsk Lądowych,
 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
 • Wychowawczy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 3928 w Przemyślu,  28.06.2016 r o godzinie 8:00 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.


Zgodnie z informacją otrzymaną od Dowódcy 6 batalionu logistycznego w Krakowie kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w dniu 28 czerwca 2016r. NIE ODBĘDĄ SIĘ.

Najbiższe kwalifikacje odbędą się 6 września 2016r.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

 • podoficer sztabowy; podof.,
 • instruktor; podof.,
 • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych; podof. st.,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podof.,
 • dowódca drużyny - kierownik nurkowania; podof. mł.,
 • celowniczy; szer./ st. szer.,
 • technik pododdziału; podof.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z pismem Dowódcy 10 Brygady Logistycznej w Opolu informuję, że z uwagi na brak wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych w wyżej wymienionej brygadzie zaplanowane kwalifikacje w miesiącu czerwcu nie odbędą się.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach 03 i 17 czerwca 2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 14.06.2016 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych. Chętni muszą mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą. Bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 4115 w Gliwicach przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz stanowisk:

 • kierowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz stanowisk:

 • podoficer sztabowy,
 • instruktor,
 • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
 • dowódca drużyny - kierownik nurkowania,
 • technik pododdziału.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję ,że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 20 maja 2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2901 w Szczecinie - Podjuchy informuję, że 5 pułk inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na niżej wymienieone stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych:

 • młodszy operator,
 • młodszy saper,
 • kierowca,
 • młodszy kierowca,
 • młodszy kierowca- obsługa,
 • młodszy kierowca - radiotelefonista,
 • kierowca - operator,
 • kierowca - obsługa,
 • młodszy pontonier,
 • młodszy operator - pomocnik kierowcy,
 • młodszy radiotelefonista - zwiadowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z pismem Dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód przedstawiam wykaz wakujących stanowisk w korpusie osobowym oficerskim, podoficerskim oraz szeregowych do jednostek wojskowych BWD WKP:

Wykaz stanowisk w 100 Batalionie Łączności w Wałczu:

 • dowódca aparatowni; podoficer,
 • dowódca radiostacji; podoficer,
 • dowódca terminala; podoficer,
 • technik terminala satelitarnego; podoficer,
 • technik aparatowni diagnostyczno-remontowej; podoficer,
 • kierowca kat. "C+E"; szer./ st. szer.

Wykaz stanowisk w 104 Batalionie Logistycznym w Wałczu:

 • dowódca zespołu-lekarz; por./kpt.,
 • lekarz; por./kpt.

Wykaz stanowisk w 102 Batalionie Ochrony w Bielkowie:

 • kierownik grupy; podoficer starszy,
 • kierownik kancelarii; podoficer,
 • podoficer sztabowy,
 • instruktor; podoficer,
 • technik kompanii; podoficer,
 • zastępca dowódcy plutonu-dowódca drużyny; podoficer,
 • zastępca dowódcy plutonu-dowódca obsługi; podoficer,
 • dowódca drużyny remontowej-kierownik warsztatu,
 • kancelista; podoficer młodszy,
 • dowódca drużyny; podoficer młodszy,
 • dowódca wozu dowodzenia; podoficer młodszy,
 • dowódca obsługi; podoficer młodszy,
 • dowódca obsługi-dowódca drużyny; podoficer młodszy,
 • ratownik medyczny; podoficer młodszy,
 • kierowca kołowego transportera opancerzonego; szer./ st. szer.,
 • kierowca kat. "C"; szer./ st. szer.,
 • kierowca kat. "C+E"; szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 17 i 16 maja 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Wojsk Lądowych,
 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
 • Wychowawczy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Szefa Sekcji "S" Jednostki Wojskowej Nr 4009 w Krakowie przedstawiam potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Jednocześnie informuję, że w 6 batalionie dowodzenia przeprowadzone będą kwalifikacje w następujących terminach:

 • 24 maja,
 • 14, 28 czerwca,
 • 05, 12 lipca,
 • 23, 30 sierpnia,
 • 13, 27 września,
 • 11, 25 października,
 • 08, 22 listopada,
 • 01, 13 grudnia.

Wykaz stanowisk:

 • instruktor; podof.,
 • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych; podof. st.,
 • technik pododdziału; podof.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4686 w Krakowie przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej. Ponadto informuję, że w 6 batalionie logistycznym przeprowadzane będą kwalifikacje w następujących terminach:

 • 10, 24 maja,
 • 28 czerwca,
 • 6, 27 września,
 • 11, 25 października,
 • 15, 29 listopada,
 • 6, 13 grudnia.

Wykaz stanowisk:

 • kierowca,
 • mechanik,
 • układacz spadochronów.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 19 maja 2016 r. w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych oraz w korpusie podoficerów od stopnia plutonowego i wyżej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z potrzebą uzupełnienia w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Dęba stanowisk służbowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że w dniu 09.05.2016 r. odbędą się kwalifikacje.

Wykaz stanowisk:

 • obsługa,
 • młodszy kierowca - mechanik.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 10 maja 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Wojsk Lądowych,
 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
 • Wychowawczy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 05 maja 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 

1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Wojsk Lądowych,
 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
 • Wychowawczy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 1749 w Szczecinie przedstawiam wykaz nieobsadzonych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych. Jednocześnie informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbywają się w każdy wtorek do odwołania.

Wykaz stanowisk:

 • kierowca - elektromechanik,
 • kierowca - celowniczy,
 • zwiadowca - ratownik,
 • młodszy kierowca,
 • kierowca,
 • kierowca - ratownik,
 • młodszy kierowca - ślusarz,
 • działonowy - operator,
 • młodszy kierowca - obsługa,
 • kierowca - zwiadowca,
 • młodszy kierowca - zwiadowca,
 • elektromechanik,
 • kierowca - obsługa,
 • kucharz,
 • kierowca - kucharz,
 • młodszy kierowca - ślusarz,
 • radiotelefonista - zwiadowca,
 • kierowca - operator,
 • młodszy kierowca - elektromechanik,
 • kierowca - mechanik,
 • obsługa,
 • celowniczy,
 • młodszy operator,
 • młodszy kierowca - radiotelefonista,
 • młodszy elektromechanik,
 • młodszy ratownik,
 • młodszy kierowca - spawacz.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.  


W związku z pismem Dowódców 4 Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku przedstawiam wykaz nieobsadzonych stanowisk, na które prowadzony jest nabór do zawodowej służby wojskowej. Jednocześnie informuję, że kwalifikacje w 4 pplot prowadzone są w każdy wtorek i piątek tygodnia.

Wykaz stanowisk:

 • instruktor,
 • operator środków audiowizualnych - dowódca obsługi,
 • starszy technik,
 • podoficer sztabowy,
 • dowódca obsługi,
 • technik pododdziału,
 • dowódca obsługi - dowódca wozu dowodzenia,
 • kierowca - elektromechanik,
 • kierowca - mechanik,
 • kierowca - ślusarz,
 • mechanik,
 • kierowca,
 • kierowca - obsługa,
 • kierowca - spawacz,
 • blacharz - spawacz,
 • mechanik - spawacz,
 • kierowca - operator.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z pismami Dowódców JW 4686 w Krakowie oraz JW 4115 w Gliwicach podaję wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

6 batalion logistyczny w Krakowie:

 • kierowca,
 • operator,
 • radiotelefonista,
 • układacz spadochronów.

6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach:

 • strzelec.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

 • instruktor; podof.,
 • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych; podof. st.,
 • dowódca plutonu; ppor./ por.,
 • kierowca; szer./ st. szer.,
 • technik pododdziału; podof.,
 • kierowca - magazynier; szer./ st. szer.,
 • mechanik; szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2901 w Szczecinie - Podjuchy informuję, że 5 pułk inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych:

 • młodszy operator,
 • młodszy saper,
 • kierowca,
 • młodszy kierowca,
 • młodszy kierowca obsługa,
 • młodszy kierowca radiotelefonista,
 • kierowca operator,
 • kierowca obsługa,
 • młodszy pontonier,
 • młodszy operator pomocnik kierowcy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 6 maja 2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 26 oraz 28 kwietnia 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Wojsk Lądowych,
 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
 • Wychowawczy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z potrzebą ukompletowania wolnych stanowisk żołnierzami korpusu szeregowych zawodowych we wszystkich specjalnościach wojskowych w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie informuję, iż od dnia 12 kwietnia 2016 r. kwalifikacje wstępne będą odbywać się w każdy wtorek miesiąca aż do odwołania.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 19 kwietnia 2016 roku 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):