Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacje Służba Zawodowa
 

 


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję ,że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 20 maja 2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2901 w Szczecinie - Podjuchy informuję, że 5 pułk inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na niżej wymienieone stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych:

 • młodszy operator,
 • młodszy saper,
 • kierowca,
 • młodszy kierowca,
 • młodszy kierowca- obsługa,
 • młodszy kierowca - radiotelefonista,
 • kierowca - operator,
 • kierowca - obsługa,
 • młodszy pontonier,
 • młodszy operator - pomocnik kierowcy,
 • młodszy radiotelefonista - zwiadowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z pismem Dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód przedstawiam wykaz wakujących stanowisk w korpusie osobowym oficerskim, podoficerskim oraz szeregowych do jednostek wojskowych BWD WKP:

Wykaz stanowisk w 100 Batalionie Łączności w Wałczu:

 • dowódca aparatowni; podoficer,
 • dowódca radiostacji; podoficer,
 • dowódca terminala; podoficer,
 • technik terminala satelitarnego; podoficer,
 • technik aparatowni diagnostyczno-remontowej; podoficer,
 • kierowca kat. "C+E"; szer./ st. szer.

Wykaz stanowisk w 104 Batalionie Logistycznym w Wałczu:

 • dowódca zespołu-lekarz; por./kpt.,
 • lekarz; por./kpt.

Wykaz stanowisk w 102 Batalionie Ochrony w Bielkowie:

 • kierownik grupy; podoficer starszy,
 • kierownik kancelarii; podoficer,
 • podoficer sztabowy,
 • instruktor; podoficer,
 • technik kompanii; podoficer,
 • zastępca dowódcy plutonu-dowódca drużyny; podoficer,
 • zastępca dowódcy plutonu-dowódca obsługi; podoficer,
 • dowódca drużyny remontowej-kierownik warsztatu,
 • kancelista; podoficer młodszy,
 • dowódca drużyny; podoficer młodszy,
 • dowódca wozu dowodzenia; podoficer młodszy,
 • dowódca obsługi; podoficer młodszy,
 • dowódca obsługi-dowódca drużyny; podoficer młodszy,
 • ratownik medyczny; podoficer młodszy,
 • kierowca kołowego transportera opancerzonego; szer./ st. szer.,
 • kierowca kat. "C"; szer./ st. szer.,
 • kierowca kat. "C+E"; szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 17 i 16 maja 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Wojsk Lądowych,
 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
 • Wychowawczy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Szefa Sekcji "S" Jednostki Wojskowej Nr 4009 w Krakowie przedstawiam potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Jednocześnie informuję, że w 6 batalionie dowodzenia przeprowadzone będą kwalifikacje w następujących terminach:

 • 24 maja,
 • 14, 28 czerwca,
 • 05, 12 lipca,
 • 23, 30 sierpnia,
 • 13, 27 września,
 • 11, 25 października,
 • 08, 22 listopada,
 • 01, 13 grudnia.

Wykaz stanowisk:

 • instruktor; podof.,
 • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych; podof. st.,
 • technik pododdziału; podof.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4686 w Krakowie przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej. Ponadto informuję, że w 6 batalionie logistycznym przeprowadzane będą kwalifikacje w następujących terminach:

 • 10, 24 maja,
 • 28 czerwca,
 • 6, 27 września,
 • 11, 25 października,
 • 15, 29 listopada,
 • 6, 13 grudnia.

Wykaz stanowisk:

 • kierowca,
 • mechanik,
 • układacz spadochronów.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 19 maja 2016 r. w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych oraz w korpusie podoficerów od stopnia plutonowego i wyżej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z potrzebą uzupełnienia w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Dęba stanowisk służbowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że w dniu 09.05.2016 r. odbędą się kwalifikacje.

Wykaz stanowisk:

 • obsługa,
 • młodszy kierowca - mechanik.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 10 maja 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Wojsk Lądowych,
 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
 • Wychowawczy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 05 maja 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 

1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Wojsk Lądowych,
 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
 • Wychowawczy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 1749 w Szczecinie przedstawiam wykaz nieobsadzonych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych. Jednocześnie informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbywają się w każdy wtorek do odwołania.

Wykaz stanowisk:

 • kierowca - elektromechanik,
 • kierowca - celowniczy,
 • zwiadowca - ratownik,
 • młodszy kierowca,
 • kierowca,
 • kierowca - ratownik,
 • młodszy kierowca - ślusarz,
 • działonowy - operator,
 • młodszy kierowca - obsługa,
 • kierowca - zwiadowca,
 • młodszy kierowca - zwiadowca,
 • elektromechanik,
 • kierowca - obsługa,
 • kucharz,
 • kierowca - kucharz,
 • młodszy kierowca - ślusarz,
 • radiotelefonista - zwiadowca,
 • kierowca - operator,
 • młodszy kierowca - elektromechanik,
 • kierowca - mechanik,
 • obsługa,
 • celowniczy,
 • młodszy operator,
 • młodszy kierowca - radiotelefonista,
 • młodszy elektromechanik,
 • młodszy ratownik,
 • młodszy kierowca - spawacz.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.  


W związku z pismem Dowódców 4 Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku przedstawiam wykaz nieobsadzonych stanowisk, na które prowadzony jest nabór do zawodowej służby wojskowej. Jednocześnie informuję, że kwalifikacje w 4 pplot prowadzone są w każdy wtorek i piątek tygodnia.

Wykaz stanowisk:

 • instruktor,
 • operator środków audiowizualnych - dowódca obsługi,
 • starszy technik,
 • podoficer sztabowy,
 • dowódca obsługi,
 • technik pododdziału,
 • dowódca obsługi - dowódca wozu dowodzenia,
 • kierowca - elektromechanik,
 • kierowca - mechanik,
 • kierowca - ślusarz,
 • mechanik,
 • kierowca,
 • kierowca - obsługa,
 • kierowca - spawacz,
 • blacharz - spawacz,
 • mechanik - spawacz,
 • kierowca - operator.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z pismami Dowódców JW 4686 w Krakowie oraz JW 4115 w Gliwicach podaję wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

6 batalion logistyczny w Krakowie:

 • kierowca,
 • operator,
 • radiotelefonista,
 • układacz spadochronów.

6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach:

 • strzelec.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

 • instruktor; podof.,
 • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych; podof. st.,
 • dowódca plutonu; ppor./ por.,
 • kierowca; szer./ st. szer.,
 • technik pododdziału; podof.,
 • kierowca - magazynier; szer./ st. szer.,
 • mechanik; szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2901 w Szczecinie - Podjuchy informuję, że 5 pułk inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych:

 • młodszy operator,
 • młodszy saper,
 • kierowca,
 • młodszy kierowca,
 • młodszy kierowca obsługa,
 • młodszy kierowca radiotelefonista,
 • kierowca operator,
 • kierowca obsługa,
 • młodszy pontonier,
 • młodszy operator pomocnik kierowcy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 6 maja 2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 26 oraz 28 kwietnia 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Wojsk Lądowych,
 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
 • Wychowawczy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z potrzebą ukompletowania wolnych stanowisk żołnierzami korpusu szeregowych zawodowych we wszystkich specjalnościach wojskowych w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie informuję, iż od dnia 12 kwietnia 2016 r. kwalifikacje wstępne będą odbywać się w każdy wtorek miesiąca aż do odwołania.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 19 kwietnia 2016 roku 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Wojsk Lądowych,
 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
 • Wychowawczy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy 10 Brygady Logistycznej w Opolu informuję, że w dniu 13.04.2016 r. o godz. 08:00 odbędą się kwalifikacje kandydatów wyrażających akces do pełnienia zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Kwalifikacje odbędą się na stanowiska o specjalnościach logistycznych:

 • kierowca kat. "C+E",
 • kierowca kat. "C",
 • motorzysta,
 • obsługa elektrowni.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z pismem Dowódcy JW 4115 w Gliwicach przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

 • operator,
 • kierowca,
 • strzelec,
 • obsługa.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.  


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

 • podoficer sztabowy; podof.,
 • instruktor; podof.,
 • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych; podof. st.,
 • dowódca plutonu; ppor./ por.,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podof.,
 • dowódca wozu dowodzenia; podof. mł.,
 • technik pododdziału; podof.,
 • kierowca - magazynier; szer./ st. szer.,
 • mechanik; szer./ st. szer.,
 • kierowca; szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


Informuję, że 34 WOG w Rzeszowie prowadzi nabór dla żołnierzy lub żołnierzy rezerwy na następujące stanowiska służbowe:

 • Główny Księgowy - Szef Finansów STE: mjr,
 • Zastępca Głównego Księgowego STE: por./ kpt.,
 • Kierownik Ambulatorium STE: por./ kpt.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 155 415. 


Informuję, że w dniu 05 kwietnia 2016 roku 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Wojsk Lądowych,
 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
 • Wychowawczy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 3391 w Zamościu informuję, że w związku z potrzebami wymienionej jednostki, w dni 12 kwietnia 2016 r. przeprowadzone zostaną kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 4115 w Gliwicach przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

 • ratownik,
 • operator,
 • zwiadowca,
 • obsługa,
 • dalmierzysta,
 • rachmistrz,
 • kierowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


 W związku z pismem Dowódcy JW 4686 w Krakowie przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

 • kierowca,
 • elektromechanik,
 • operator,
 • obserwator,
 • układacz spadochronów.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


KWALIFIKACJE W 11 BATALIONIE DOWODZENIA W ŻAGANIU

Informuję, że w dniu 31 marca 2016 r. 11 batalion dowodzenia w Żaganiu będzie prowadził kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie szeregowych zawodowych:

Szczególnie poszukiwani kandydaci w korpusie szeregowych w specjalnościach wojskowych:
- kierowca (prawo jazdy kat. C i C+E)
- kierowca (prawo jazdy kat. T)

2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż, st. sierż., mł. chor.):

- Wojsk Lądowych
- Łączności i Informatyki
- Inżynieri Wojskowej
- Logistyki
- Wychowawczy

 

 

 

 

 

 

 


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUZBY WOJSKOWEJ W 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim

Wykazy wakujących stanowisk oraz dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.

KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUZBY WOJSKOWEJ W JW.1551 SIERADZ W 2016 ROKU:

W  dniu 30 marca 2016r.  o godzinie 8.30 w Jednostce Wojskowej Nr 1551 w SIERADZU   ul. Mickiewicza 6
odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.


Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.
KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUZBY WOJSKOWEJ W 6 blog w Krakowie

Terminy kwalifikacji w 6 blog w Krakowie:
- 10,30.03.2016r
- 12,26.04.2016r
- 10,24.05.2016r
- 14,28.06.2016r
- 06,27.09.2016r
- 11,25.10.2016r
- 15,29.11.2016r
- 06,13.12.2016r

Wykazy wakujących stanowisk oraz
dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUZBY WOJSKOWEJ W JW.1328 BIELSKO-BIAŁA W 2016 ROKU:

W  dniu 6 i 20 kwietnia 2016r.  o godzinie 7.30 w Jednostce Wojskowej Nr 1328 w BIELSKO-BIAŁA   ul. Bardowskiego 2,
odbędą się kwalifikacje w korpusie szeregowych zawodowych.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUZBY WOJSKOWEJ W JW. 4391 TOMASZÓW MAZOWIECKI


W  dniu 08 kwietnia 2016r.  o godzinie 8.30 w Jednostce Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim  ul. Piłsudskiego 72,
odbędą się kwalifikacje w korpusie szeregowych zawodowych  

Kandydat powinien posiadać:
• dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
• strój sportowy;
• przybory piśmiennicze.


KWALIFIKACJE W 11 BATALIONIE DOWODZENIA W ŻAGANIU

W każdą środę w 11 batalionie dowodzenia w Żaganiu, odbywać się będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej .
Chętni muszą mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą
z podpisanym kontraktem w ramach NSR i odbytymi ćwiczeniami rotacyjnymi.
Zainteresowani w dniu kwalifikacji powinni przybyć na godz. 08.00
Kandydaci powinni posiadać przy sobie:
- strój sportowy;
- dowód osobisty (książeczkę wojskową);
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty);
- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego.

1) w korpusie szeregowych zawodowych

Szczególnie poszukiwani kandydaci w korpusie szeregowych w specjalnościach wojskowych:
- kierowca  SW 38T64 (prawo jazdy kat. C+E)
- kierowca  SW 38T70 (prawo jazdy kat. T)
- strzelec wyborowy SW 20B80

2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż, st. sierż., mł. chor.)

- Wojsk Lądowych
- Łączności i Informatyki
- Inżynieri Wojskowej
- Logistyki
- Wychowawczy

 


Informuję, że w  Jednostce Wojskowej 1696 w Złocieńcu są wolne wakaty:

 • 4 x kierowca BWP
 • 3 x kierowca kat. C
 • 2 x kierowca kat. C-E

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniach 05.04.2016 r. i 19.04.2016 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych. Chętni muszą mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą - bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych.

Preferowane specjalności wojskowe:

 • kierowca kat. "C" i "C+E",
 • zwiadowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 4686 w Krakowie przedstawiam wakaty w przedmiotowym batalionie:

 • elektoromechanik,
 • celowniczy,
 • kierowca,
 • operator,
 • obserwator,
 • układacz spadochronów.

Terminy kwalifikacji w 6 batalionie logistycznym -bez zmian.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 4115 w Gliwicach przedstawiam wykaz wolnych stanowisk:

 • operator,
 • zwiadowca,
 • strzelec,
 • celowniczy,
 • radiotelefonista,
 • ratownik,
 • rachmistrz,
 • kierowca,
 • elektromechanik.


Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 4686 w Krakowie przedstawiam wakaty w przedmiotowym batalionie:

 • elektoromechanik,
 • kierowca,
 • operator,
 • obserwator,
 • startowy,
 • układacz spadochronów.

Terminy kwalifikacji w 6 batalionie logistycznym -bez zmian.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 4115 przedstawiam wykaz wolnych stanowisk:

 • ratownik,
 • operator,
 • zwiadowca,
 • strzelec,
 • radiotelefonista,
 • obsługa,
 • ratownik,
 • rachmistrz,
 • kierowca,
 • elektromechanik,

 Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


Informuję, że w dniu 16 marca 2016 r. 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 • w korpusie szeregowych zawodowych w specjalności - kierowca kat. "C", "C+E", oraz "T",
 • w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.) w korpusach osobowych: Wojsk Lądowych, Łączności i Informatyki, Inżynierii Wojskowej, Logistyki oraz Wychowawczy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


Na podstawie pisma Dowódcy 1 batalionu czołgów w Żurawicy informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w dniu 07.03.2016 r.

Stanowiska przeznaczone do obsadzenia:

 • zastępca dowódcy zespołu - lekarz; ppor./ por.,
 • działonowy; szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 3533 w Sandomierzu informuję, że w dniu 11.03.2016 r. w przedmiotowej jednostce odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów zawodowych oraz szeregowych zawodowych.

Kwalifikacje mają na celu pozyskanie kandydatów na aktualnie wakujące stanowiska służbowe oraz zebranie informacji o kandydatach na stanowiska planowane do uwolnienia w roku 2016 r. Poszukiwani są głównie następujący specjaliści:

 • sierż/ mł. chor. - technicy stacji radiolokacyjnych,
 • kpr./ plut. - operatorzy, technicy sprzętu łączności,
 • kpr./ plut. - operatorzy, technicy stacji radiolokacyjnych,
 • szer./ st. szer. - kierowcy kat. "C+E",
 • szer./ st. szer. - operatorzy, technicy stacji radiolokacyjnych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 04 marca 2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 09.03.2016 r. 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 •  w korpusie szeregowych zawodowych posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. Preferowane specjalności wojskowe: kierowca kategorii "C", "C+E" oraz "T".
 • w korpusie podoficerów rezerwy o STE: PODOFICER w korpusach osobowych; Wojsk Lądowych, Łączności i Informatyki, Inżynierii Wojskowej, Logistyki i Wychowawczy.

Pragnę również poinformować, że ww. kwalifikacje są prowadzone cyklicznie w każdą środę tygodnia.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 24.02.2016 r. 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową.

Preferowane specjalności wojskowe:

 • kierowca kategorii "C", "C+E" oraz "T".

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniach 01.03.2016 r. i 08.03.2016 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych. Chętni muszą mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych.

Preferowane specjalności wojskowe:

 • kierowca kategorii "C" i "C+E",
 • zwiadowca

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z pismem Dowódcy JW 1560 w Sochaczewie informuję, że 38 dywizjon zabezpieczenia OP poszukuje kandydata do zawodowej służby wojskowej na stanowisko służbowe:

 • młodszy kucharz; szer./ st. szer.

Kandydat powinien posiadać wykształcenie gastronomiczne i/ lub doświadczenie w pracy w zawodzie.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że 11 batalion dowodzenia w Żaganiu prowadzić będzie w dniu 17.02.2016 r. rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz po zasadniczej służbie wojskowej, w szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • kierowca - prawo jazdy kat. "C", "C+E", "T".

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Ponadto informuję, że w 6 batalionie dowodzenia odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach:

 • 23 lutego,

 • 08, 22 marca,

 • 12, 26 kwietnia,

 • 10, 24 maja,

 • 14, 28 czerwca,

 • 05, 12 lipca,

 • 23, 30 sierpnia,

 • 13, 27 września,

 • 11, 25 padziernika,

 • 08, 22 listopada,

 • 01, 13 grudnia.

 
Wykaz wakatów:

 • szef służby zdrowia - dowódca zespołu zabezpieczenia medycznego; por./ kpt.,
 • podoficer sztabowy; podof.,

 • szyfrant; podof.,
 • młodszy oficer; ppor./ por.,

 • dowódca plutonu; ppor./ por.,

 • starszy technik; podof.,

 • dowódca aparatowni; podof.,

 • dowódca stacji; podof.,

 • technik pododdziału; podof.,

 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podof.,

 • dowódca obsługi - instruktor; podof.,

 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca działonu; podof.,

 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podof.,

 • dowódca drużyny remontowej - kierownik warsztatu; podof.,

 • kierowca - elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • kierowca; szer./ st. szer.,

 • zwiadowca - ratownik; szer./ st. szer.,

 • zwiadowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • saper; szer./ st. szer.,

 • nurek; szer./ st. szer.,

 • obsługa; szer./ st. szer.,

 • operator - elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • celowniczy; szer./ st. szer.,

 • kierowca - magazynier; szer./ st. szer.,

 • mechanik; szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 4686 w Krakowie przedstawiam wakaty kandydatów do zawodowej służby wojskowej w przedmiotowej jednostce wojskowej.

Ponadto informuję, że w 6 batalionie logistycznym odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach:

 • 09, 23 lutego,
 • 10, 30 marca,
 • 12. 26 kwietnia,
 • 10, 26 maja,
 • 14, 28 czerwca,
 • 06, 27 września,
 • 11, 25 października,
 • 15, 29 listopada,
 • 06, 13 grudnia.

Wykaz wakujących stanowisk służbowych:

 • celowniczy,
 • regulujący,
 • kierowca,
 • elektromechanik,
 • operator,
 • radiotelefonista,
 • obserwator,
 • startowy,
 • układacz spadochronów,

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


 W związku z pismem Dowódcy JW 4115 w Gliwicach przedstawiam wykaz wolnych stanowisk w wymienionym batalionie:

 • radiotelefonista,
 • operator,
 • zwiadowca,
 • saper,
 • strzelec,
 • strzelec wyborowy,
 • ratownik,
 • rachmistrz,
 • kierowca,
 • elektromechanik,
 • ratownik.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 12 lutego 2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniach 16.02.2016 r. i 01.03.2016 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych. Chętni muszą mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą z podpisanym kontraktem w ramach NSR i odbytym ćwiczeniem rotacyjnym.

Preferowane specjalności wojskowe:

- kierowca kategorii "C" i "C+E",

- zwiadowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 10 luty br. od godziny 08:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- kierowca - prawo jazdy kat. "C", "C+E" oraz "T".

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informujemy, że w 10 Brygadzie Logistycznej w Opolu kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych odbędą się w dniu 24.02.2016 r. o godz. 8.00.

Miejsce stawiennictwa:

10 BRYGADA LOGISTYCZNA
OPOLE
ul. Domańskiego 68Kandydaci  w dniu kwalifikacji powinni posiadać ze sobą:

•    książeczkę wojskową;
•    dowód osobisty;
•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
•    strój i obuwie sportowe;
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej .

 

 

 


Informuję, że w dniu 03 luty br. od godziny 08:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- kierowca - prawo jazdy kat. "C", "C+E" oraz "T".

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

 • szef służby zdrowia - dowódca zespołu zabezpieczenia medycznego; por./ kpt.,

 • podoficer sztabowy; podof.,

 • szyfrant; podof.,

 • młodszy oficer; ppor./ por.,

 • dowódca plutonu; ppor./ por.,

 • starszy technik; podof.,

 • dowódca aparatowni; podof.,

 • dowódca stacji; podof.,

 • technik pododdziału; podof.,

 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca dróżyny; podof.,

 • dowódca obsługi - instruktor; podof.,

 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca działonu; podof.,

 • dowódca drużyny remontowej - kierownik warsztatu; podof.,

 • kierowca - elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • kierowca; szer./ st. szer.,

 • zwiadowca - ratownik; szer./ st. szer.,

 • zwiadowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • kierowca - ratownik; szer./ st. szer.,

 • saper - ratownik; szer./ st. szer.,

 • saper; szer./ st. szer.,

 • nurek; szer./ st. szer.,

 • obsługa; szer./ st. szer.,

 • operator - elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • obsługa; szer./ st. szer.,

 • celowniczy; szer./ st. szer.,

 • kierowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • mechanik; szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 4115 w Gliwicach przedstawiam wykaz wolnych stanowisk dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

- radiotelefonista,

- operator,

- zwiadowca,

- saper,

- strzelec,

- ratownik,

- obsługa,

- rachmistrz,

- kierowca,

- kucharz,

- ratownik.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 3391 w Zamościu informuję, że w związku ze zmianami etatowymi w przedmiotowej jednostce wojskowej, w dniu 04 lutego 2016 r. przeprowadzone zostaną kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na następujące stanowisko:

- strzelec.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy JW 4808 informuję, że przedmiotowa jednostka wojskowa od 11 stycznia br. prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Kwalifikacje prowadzone są w każdy poniedziałek do odwołania.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy JW 2901 w Szczecinie - Podjuchy informuję, że 5 pułk inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych:

- młodszy kucharz,

- młodszy mechanik,

- młodszy saper,

- kierowca,

- młodszy kierowca,

- obsługa,

- młodszy kierowca radiotelefonista,

- kierowca operator,

- młodszy pontonier,

- młodszy operator,

- młodszy kierowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 27 stycznia br. o godzinie 08:00 11 batalion dowodzenia w Żaganiu będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczrgólności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- kierowca - prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy JW 1551 w Sieradzu informuję, że w wymienionej jednostce wojskowej w dniu 20 stycznia 2016 r. o godzinie 08:30 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy JW 4808 informuję, że wyżej wymieniona jednostka wojskowa od 11 stycznia br. prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

Kwalifikacje prowadzone są w każdy poniedziałek do odwołania.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 26.01.2016 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych. Chętni muszą mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą z podpisanym kontraktem w ramach NSR i odbytym ćwiczeniem rotacyjnym.

Preferowane specjalności wojskowe:

- kierowca kat. "C" i "C+E",

- zwiadowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

- szef służby zdrowia - dowódca zespołu zabezpieczenia medycznego; por./ kpt.,

- młodszy oficer; ppor./ por.,

- podoficer sztabowy; podof.,

- szyfrant; podof.,

- dowódca plutonu; ppor./ por.,

- starszy technik; podof.,

- dowódca aparotowni; podof.,

- kierowca - elektromechanik; szer./ st. szer.,

- dowódca stacji; podof.,

- kierowca; szer./ st. szer.,

- kierowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

- zwiadowca - ratownik; szer./ st. szer.,

- zwiadowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

- technik pododdziału; podof.,

- zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podof.,

- saper; szer./ st. szer.,

- nurek; szer./ st. szer.,

- dowódca obsługi - instruktor; podof.,

- obsługa; szer./ st. szer.,

- operator - elektromechanik; szer./ st. szer.,

- zastępca dowódcy plutonu - dowódca działonu; podof.,

- celowniczy; szer./ st. szer.,

- zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podof.,

- kierowca - obsługa; szer./ st. szer.,

- technik pododdziału; podof.,

- kucharz; szer./ st. szer.,

- dowódca drużyny remontowej - kierownik warsztatu; podof.,

- mechanik; szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 4686 w Krakowie przedstawiam wykaz wolnych stanowisk służbowych:

- celowniczy,

- regulujący,

- kierowca,

- strzelec,

- elektromechanik,

- mechanik,

- operator,

- obserwator,

- startowy,

- układacz spadochronów.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 4115 w Gliwicach przedstawiam wykaz wolnych stanowisk służbowych:

- radiotelefonista,

- kierowca,

- operator,

- zwiadowca,

- saper,

- strzelec,

- ratownik,

- obsługa,

- rachmistrz,

- elektromechanik,

- kucharz,

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że 11 batalion dowodzenia w Żaganiu prowadzić będzie w dniu 20.01.2016 r. w godzinach 08:15 - 12:00 rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej, w szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • kierowca: prawo jazdy kat. "C+E",

 • kierowca: prawo jazdy kat. "T",

 • strzelec wyborowy.

Pragnę również poinformować, że wspomniane wyżej kwalifikacje odbywają się w batalionie cyklicznie w każdą środę tygodnia.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 15 stycznia 2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Przedstawiam potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie.

Lista wakatów:

 • szef służby zdrowia - dowódca zespołu zabezpieczenia medycznego; por./ kpt.,

 • młodszy oficer; ppor./ por.,

 • podoficer sztabowy; podof.,

 • szyfrant; podof.,

 • dowódca plutonu; ppor./ por.,

 • starszy technik; podof.,

 • kierowca - elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • dowódca aparatowni; podof.,

 • monter; szer./ st. szer.,

 • dowódca stacji; podof.,

 • zwiadowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • zwiadowca - ratownik; szer./ st. szer.,

 • kierowca; szer./ st. szer.,

 • technik pododdziału; podof.,

 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podof.,

 • saper; szer./ st. szer.,

 • radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • nurek; szer./ st. szer.,

 • dowódca obsługi - instruktor; podof.,

 • obsługa; szer./ st. szer.,

 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca działonu; podof.,

 • celowniczy; szer./ st. szer.,

 • kierowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • kierowca - obsługa; szer./ st. szer.,

 • technik pododdziału; podof.,

 • kucharz; szer./ st. szer.,

 • dowódca drużyny remontowej - kierownik warsztatu; podof.,

 • mechanik; szer./ st. szer.,

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie, ul. Ułanów 43 występują wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów młodszych. Zainteresowanych proszę o kontakt - 261 165 282.

Jednocześnie przedstawiam poniżej daty kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w 6 batalionie dowodzenia:

12, 26 stycznia 2016 r.,

9, 23 lutego 2016 r.,

8, 22 marca 2016 r.,

12, 26 kwietnia 2016 r.,

10, 24 maja 2016 r.,

14, 28 czerwca 2016 r.,

5, 12 lipca 2016 r.,

23, 30 sierpnia 2016 r.,

13, 27 września 2016 r.,

11, 25 października 2016 r.,

8, 22 listopada 2016 r.,

1, 13 grudnia 2016 r.


W związku z pismem Dowódcy JW 4115 w Gliwicach przedstawiam wykaz wolnych stanowisk w 6 batalionie powietrznodesantowym:

 • radiotelefonista,

 • kierowca,

 • operator,

 • zwiadowca,

 • saper,

 • strzelec,

 • ratownik,

 • obsługa,

 • rachmistrz,

 • elektromechanik.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że 11 batalion dowodzenia w Żaganiu prowadzić będzie w dniu 30.12.2015 r. rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • kierowca kat. "B",

 • kierowca kat. "C",

 • kierowca kat. "C+E",

 • kierowca kat. "T",

 • operator,

 • regulujący,

 • monter,

 • strzelec wyborowy.

Kwalifikacje odbywają się w batalionie cyklicznie w każdą środę tygodnia.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że 11 batalion dowodzenia w Żaganiu prowadzić będzie w dniu 16.12.2015 r. romowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej, w szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • kierowca kat. "B",

 • kierowca kat. "C",

 • kierowca kat. "C+E",

 • kierowca kat. "T",

 • operator,

 • regulujący,

 • monter,

 • strzelec wyborowy.

Kwalifikacje odbywają się w batalionie cyklicznie w każdą środę tygodnia.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 4686 w Krakowie przedstawiam potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w przedmiotowej jednostce. Jednocześnie informuję, że w 6 batalionie logistycznym kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej odbędą się 15 grudnia 2015 r.

Lista wakatów:

 • celowniczy,

 • kierowca,

 • elektromechanik,

 • operator,

 • radiotelefonista,

 • obserwator,

 • meteorolog,

 • startowy,

 • układacz spadochronów.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej przeprowadzone zostaną w dniach 8 i 15 grudnia 2015r.

Lista wakatów:

 • szef służby zdrowia - dowódca zespołu zabezpieczenia medycznego; por./ kpt.,

 • młodszy oficer; ppor./ por.,

 • podoficer sztabowy; podof.,

 • szyfrant; podof.,

 • młodszy oficer; ppor./ por.,

 • starszy technik; podof.,

 • dowódca aparatowni; podof.,

 • technik pododdziału; podof.,

 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podof.,

 • dowódca obsługi - instruktor; podof.,

 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podof.,

 • kierowca - elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • zwiadowca - ratownik; szer./ st. szer.,

 • zwiadowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • kierowca; szer./ st. szer.,

 • saper; szer./ st. szer.,

 • radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • nurek; szer./ st. szer.,

 • operator - elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • obsługa; szer./ st. szer.,

 • celowniczy; szer./ st. szer.,

 • kierowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • zwiadowca; szer./ st. szer.,

 • kierowca - obsługa; szer./ st. szer.,

 • kucharz; szer./ st. szer.,

 • elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • mechanik; szer./ st. szer.,

 • kierowca - ratownik; szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Przedstawiam wykaz wolnych stanowisk służbowych w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach:

 • radiotelefonista,

 • kierowca,

 • operator,

 • saper,

 • kierowca,

 • zwiadowca,

 • strzelec wyborowy,

 • strzelec,

 • ratownik,

 • obsługa,

 • rachmistrz,

 • elektromechanik.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy 6 batalionu logistycznego w Krakowie przedstawiam wakaty kandydatów do zawodowej służby wojskowej. Ponadto informuję, że w dniach 1 i 15 grudnia 2015 r. odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby zawodowej.

Wykaz wakujących stanowisk służbowych w JW 4686:

 • celowniczy,

 • kierowca,

 • elektromechanik,

 • obserwator,

 • startowy,

 • układacz spadochronów,

 • mechanik.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy Batalionu Powietrznodesantowego w Gliwicach przedstawiam dodatkowe terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej:

 • 13 styczeń 2016,

 • 10 luty 2016,

 • 09 marzec 2016,

 • 13 kwiecień 2016,

 • 11 maj 2016,

 • 08 czerwiec 2016,

 • 07 wrzesień 2016,

 • 12 paźdźiernik 2016,

 • 09 listopad 2016,

 • 07 grudzień 2016.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 08 grudnia 2015 r. od godziny 08:00 w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych oraz w korpusie podoficerów w stopniach: od plutonowego do starszego chorążego.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że od dnia 04 listopada 2015 r. kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 2423 będą się odbywać w każdą środę roboczą miesiąca o godzinie 08:00.

34 Brygada Kawalerii Pancernej posiada następujące wakaty:

 • działonowy,

 • kierowca kat. "C",

 • kierowca kat. "C+E",

 • kierowca kat. "B",

 • kierowca - obsługa,

 • kierowca - operator,

 • kierowca - ratownik,

 • kierowca - spawacz,

 • kierowca - ślusarz,

 • kierowca - zwiadowca,

 • kucharz,

 • ładowniczy,

 • mechanik - spawacz,

 • zwiadowca.

W korpusie młodszych podoficerów brygada prowadzi kwalifikacje na stanowisko: ratownik medyczny.

W zakresie podoficerów kwalifikowani będą kandydaci na stanowiska o specjalności wojskowej: eksploatacja pojazdów gąsienicowych oraz dowódcza - pancerna.

W zakresie podoficerów starszych brygada nie prowadzi kwalifikacji.

W korpusie oficerów zawodowych brygada prowadzi kwalifikacje tylko w specjalności wojskowej: dowódcza - pancerna.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w JW 4115 Gliwice na 2016 rok.

 • 27 styczeń,

 • 24 luty,

 • 30 marzec,

 • 27 kwiecień,

 • 25 maj,

 • 29 czerwiec,

 • 28 wrzesień,

 • 26 październik,

 • 23 listopad,

 • 14 grudzień.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z wakującymi stanowiskami służbowymi w korpusie szeregowych informuję, że w dniu 19.11.2015 r. o godzinie 08:00 w 1 batalionie strzelców podchalańskich odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz specjalności wojskowych:

 • obsługa,

 • kierowca gąsienicowego transportera opancerzonego,

 • operator,

 • kierowca "C+E",

 • obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego,

 • obsługa elektrowni.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Przedstawiam potrzeby w zakresie kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach.

 • radiotelefonista,

 • operator,

 • saper,

 • kierowca,

 • zwiadowca,

 • ratownik,

 • rachmistrz.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że 11 batalion dowodzenia w Żaganiu prowadzić będzie w dniu 18.11.2015 r. w godzinach 08:15 - 12:00 rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej, w szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • kierowca; kat. "B",

 • kierowca; kat. "C",

 • kierowca; kat. "C+E",

 • kierowca; kat. "T",

 • operator; obsługa urządzeń zasilających,

 • regujujący; regulacja ruchem drogowym,

 • monter; polowe sieci kablowe,

 • strzelec wyborowy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w w/w batalionie.

Kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej odbędą się 17 listopada, 08 i 15 grudnia 2015 r.

Wykaz stanowisk służbowych dla kandydatów w stopniu wojskowym- szer./ st. szer.:

 • kierowca - elektromechanik,

 • zwiadowca - ratownik,

 • zwiadowca - radiotelefonista,

 • kierowca,

 • radiotelefonista,

 • nurek,

 • operator - elektromechanik,

 • obsługa,

 • celowniczy,

 • zwiadowca,

 • kierowca - obsługa,

 • kucharz,

 • elektromechanik,

 • mechanik,

 • kierowca - ratownik.

Wykaz stanowisk służbowych dla kandydatów w stopniu wojskowym- podoficer:

 • podoficer sztabowy,

 • szyfrant,

 • starszy technik,

 • dowódca aparatowni,

 • dowódca stacji,

 • technik pododdziału,

 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny,

 • dowódca obsługi - instruktor,

 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca działonu,

Wykaz stanowisk służbowych dla kandydatów w stopniu wojskowym- ppor./ por.:

 • młodszy oficer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Przedstawiam wakaty w 6 batalionie logistycznym w Krakowie w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej. Kwalifikacje odbędą się w dniach 1 i 15 grudnia 2015 r.

 • celowniczy,

 • kierowca,

 • elektromechanik,

 • obserwator,

 • startowy,

 • układacz spadochronów,

 • mechanik,

 • mechanik,

 • dowódca plutonu.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniach 17.11.2015 r. i 24.11.2015 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Preferowane specjalności wojskowe:

 • kierowca kategorii "C" i "C+E".

 • zwiadowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że JW 4724 w Krakowie posiada nieobsadzone stanowiska służbowe.

Wykaz stanowisk służbowych w Jednostce Wojskowej NIL dla kandydatów w stopniu wojskowym- podoficer starszy:

 • dowódca sekcji - kierownik magazynu,

 • dowódca sekcji - starszy technik,

 • starszy operator,

 • podoficer specjalista,

 • dowódca sekcji,

 • starszy podoficer specjalista.

 

Wykaz stanowisk służbowych w Jednostce Wojskowej NIL dla kandydatów w stopniu wojskowym- podoficer:

 • technik - magazynier,

 • starszy technik,

 • starszy operator,

 • operator,

 • młodszy podoficer specjalista,

 • starszy technik teleinformatyk,

 • technik teleinformatyk,

 • podoficer sztabowy,

 • magazynier,

 • podoficer eksploatacji,

 • dowódca sekcji.


Wykaz stanowisk służbowych w Jednostce Wojskowej NIL dla kandydatów w stopniu wojskowym- podoficer młodszy:

 • starszy ratownik medyczny.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że 11 batalion dowodzenia w Żaganiu prowadzić będzie w dniu 04.11.2015 r. rozmowy kwwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej, w szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • kierowca; kat. "B",

 • kierowca; kat. "C",

 • kierowca; kat. "C+E",

 • kierowca; kat. "T",

 • operator; obsługa urządzeń zasilających ,

 • regulujący; regulacja ruchem drogowym,

 • monter; polowe sieci kablowe,

 • strzelec wyborowy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


 

Jednostka Wojskowa Nr 4808 w Gołdapi prowadzi nabór do zawodowej służby zawodowej na stanowiska w korpusie szeregowych. Kwalifikacje będą przeprowadzane w każdy poniedziałek i środę do 30.11.2015 r. Początek każdorazowo o godzinie 10:00.

Warunki jakie powinni spełniać kandydaci:

 • obywatelstwo polskie,

 • wiek poniżej 34 roku życia,

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,

 • odbyta służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub zasadnicza służba wojskowa w pełnym wymiarze,

 • odbyte ćwiczenia rotacyjne,

 • niekaralność,

 • dobry stan zdrowia.

Kandydaci powinni mieć ze sobą:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF,

 • strój sportowy,

 • dokumenty (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy, kopia kontraktu NSR),

 • wszystkie inne dokumenty poświadczające wykształcenie oraz posiadane uprawnienia.

Kryteria naboru:

 • rozmowa kwalifikacyjna,

 • pozytywnie zdany sprawdzian z WF,

 • uprawnienia przydatne do służby na stanowiskach w JW 4808 Gołdap.

 

Wykaz wakujących stanowisk w korpusie szeregowych:

 • kierowca - elektromechanik,

 • operator,

 • elektronik,

 • elektromechanik - radiooperator,

 • radiotelefonista,

 • młodszy radiooperator,

 • radiooperator,

 • młodszy zwiadowca - topograf,

 • młodszy dalmierzysta,

 • celowniczy,

 • elektromechanik,

 • kucharz.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z potrzebą uzupełnienia stanowisk w korpusie szeregowych i podoficerów starszych informuję, że 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz wakujących stanowisk:

 • Działonowy; szer./ st. szer.,

 • Młodszy ładowniczy; szer./ st. szer.,

 • Kierowca; szer./ st. szer.,

 • Pomocnik kierowcy; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - mechanik; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - zwiadowca; szer./ st. szer.,

 • Działonowy - operator; szer./ st. szer.,

 • Młodszy strzelec; szer./ st. szer.,

 • Młodszy strzelec - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • Strzelec - ratownik; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - celowniczy; szer./ st. szer.,

 • Celowniczy; szer./ st. szer.,

 • Celowniczy - regulujący; szer./ st. szer.,

 • Strzelec wyborowy; szer./ st. szer.,

 • Młodszy celowniczy; szer./ st. szer.,

 • Obsługa; szer./ st. szer.,

 • Mechanik; szer./ st. szer.,

 • Młodszy zwiadowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • Rachmistrz; szer./ st. szer.,

 • Zwiadowca - operator; szer./ st. szer.,

 • Elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • Elektronik - metrolog; szer./ st. szer.,

 • Młodszy operator; szer./ st. szer.,

 • Młodszy monter; szer./ st. szer.,

 • Młodszy radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • Radiotelefonista - ratownik; szer./ st. szer.,

 • Młodszy radiotelefonista - zwiadowca; szer./ st. szer.,

 • Operator; szer./ st. szer.,

 • Elektromechanik - radiooperator; szer./ st. szer.,

 • Działonowy operator; szer./ st. szer.,

 • Młodszy zwiadowca - kierowca; szer./ st. szer.,

 • Zwiadowca - celowniczy; szer./ st. szer.,

 • Zwiadowca - ratownik; szer./ st. szer.,

 • Młodszy mechanik; szer./ st. szer.,

 • Młodszy saper; szer./ st. szer.,

 • Młodszy zwiadowca; szer./ st. szer.,

 • Zwiadowca - młodszy nurek; szer/ st. szer.,

 • Młodszy operator - pomocnik kierowcy; szer./ st. szer.,

 • Mechanik - kierowca; szer./ st. szer.,

 • Kucharz; szer./ st. szer.,

 • Młodszy kucharz; szer./ st. szer.,

 • Młodszy regulujący - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • Młodszy kierowca - regulujący; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - ratownik; szer./ st. szer.,

 • Młodszy kierowca; szer./ st. szer.,

 • Młodszy kierowca - elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • Młodszy kierowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - elektryk; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - ślusarz; szer./ st. szer.,

 • Młodszy kierowca - obsługa; szer./ st. szer.,

 • Młodszy kierowca - spawacz; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - kancelista; szer./ st. szer.,

 • Elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • Młodszy elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • Mechanik - spawacz; szer./ st. szer.,

 • Młodszy spawacz; szer./ st. szer.,

 • Młodszy ratownik; szer./ st. szer.,

 • Dowódca plutonu; podoficer starszy,

 • Szef baterii - dowódca drużyny; podoficer starszy,

 • Dowódca załogi - zastępca dowódcy plutonu; podoficer,

 • Dowódca drużyny - dowódca sekcji; podoficer;

 • Zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podoficer,

 • Pomocnik dowódcy plutonu - dowódca działonu; podoficer,

 • Dowódca sekcji; podoficer,

 • Dowódca drużyny - dowódca stacji; podoficer,

 • Dowódca obsługi; podoficer,

 • Dowódca działonu; podoficer,

 • Starszy instruktor; podoficer,

 • Pomocnik dowódcy plutonu; podoficer,

 • Starszy instruktor; podoficer,

 • Technik pododdziału; podoficer,

 • Technik pododdziału - dowódca grupy; podoficer,

 • Dowódca drużyny remontowej - kierownik warsztatu; podoficer,

 • Dowódca drużyny - kierownik warsztatu; podoficer,

 • Dowódca grupy; podoficer,

 • Technik - optoelektronik; podoficer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Przedstawiam wykaz wolnych stanowisk w JW 4115 Gliwice (6 batalion powietrznodesantowy):

 • Radiotelefonista,

 • Operator,

 • Zwiadowca,

 • Saper,

 • Kierowca,

 • Celowniczy,

 • Rachmistrz,

 • Ratownik.

 Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Szefa WSzW w Olsztynie przedstawiam ogólne potrzeby, miejsca i terminy prowadzonych kwalifikacji:

 1. 9 Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie:

 • potrzeby ok. 200 szeregowych głównie w grupie pancerno - zmechanizowanej,

 • terminy kwalifikacji - każdy wtorek.

 1.  15 Brygada Zmechanizowana w Giżycku:

 • potrzeby 45 kierowców i działonowych T-72 i kierowców GTO,

 • terminy kwalifikacji - 2 i 4 poniedziałek każdego miesiąca.

 1.  11 Pułk Artylerii w Węgorzewie:

 • potrzeby dotyczą grupy osobowej rakietowej i artylerii, grupy osobowej technicznej oraz grupy osobowej eksploatacji systemów łączności oraz kierowców kat. "C" i kat. "C+E",

 • terminy kwalifikacji - każdy poniedziałek.

 1.  15 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej w Gołdapi:

 • potrzeby 37 szeregowych grupy osobowej radiotechnicznej, grupy osobowej artylerii przeciwlotniczej, grupy osobowej eksploatacji systemów łączności oraz kierowców kat. "C" i kat. "C + E",

 • terminy kwalifikacji - każdy poniedziałek.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Przedstawiam potrzeby w zakresie kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 18 Batalionie Powietrznodesantowym:

 • Operator,

 • Zwiadowca - ratownik,

 • Kierowca,

 • Saper,

 • Kierowca,

 • Elektromechanik,

 • Kierowca - obsługa,

 • Zwiadowca - radiotelefonista,

 • Strzelec wyborowy - obserwator,

 • Strzelec wyborowy,

 • Celowniczy,

 • Strzelec,

 • Ratownik,

 • Elektromechanik,

 • Radiotelefonista,

 • Kierowca - radiotelefonista,

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w 7 batalionie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach; 07, 14, 21 i 28 listopada 2015 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w związku z planowanymi w JW 3391 (3 batalion zmechanizowany w Zamościu) zmianami etatowymi w dniach 12 listopada i 19 listopada 2015 r. przeprowadzone zostaną kwalifikacje do służby zawodowej na stanowiska strzelec w korpusie szeregowych zawodowych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że od dnia 4 listopada 2015 r. w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu będą odbywać się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w każdą środę roboczą miesiąca o godz. 08:00.

Wykaz wolnych stanowisk:

 • Działonowy,

 • Kierowca,

 • Kierowca - operator,

 • Kierowca - radiotelefonista,

 • Kierowca - spawacz,

 • Kierowca - ślusarz,

 • Kucharz,

 • Ładowniczy.

W korpusie młodszych oficerów brygada prowadzi kwalifikacje na stanowisko ratownik medyczny z wymaganiem posiadania przez kandydata co najmniej licencjatu z ratownictwa medycznego.

W zakresie podoficerów kwalifikowani będą kandydaci na stanowiska o specjalności wojskowej; Eksploatacja pojazdów gąsienicowych oraz Dowódczo - pancerna.

W korpusie oficerów zawodowych brygada prowadzi kwalifikacje w specjalnościach wojskowych Dowódcza - pancerna.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Przedstawiam wolne stanowiska służbowe dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych w JW 4222 w Giżycku:

 • Mechanik - kierowca; szer./ st. szer.,

 • Kierowca; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - elektromechanik; szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w 6 batalionie logistycznym przeprowadzone będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach:

 • 3 listopada 2015 r.,

 • 1, 15 grudnia 2015 r.

Wykaz wakujących stanowisk służbowych w JW 4686:

 • celowniczy; szer/ st. szer.,

 • kierowca; szer./ st. szer.,

 • elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • dowódca plutonu; ppor./ por.,

 • mechanik; szer./ st. szer.,

 • radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • obserwator; szer./ st. szer.,

 • dowódca sekcji; podof.,

 • startowy; szer./ st. szer.,

 • układacz spadochronów; szer./ st. szer.,

 • mechanik; szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniach 13.10.2015 r. i 27.10.2015 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie, przy ul. Dwernickiego 4, odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych. Chętni muszą mieć odbytą zasadniczą służbę zawodową lub odbytą służbę przygotowawczą z podpisanym kontraktem w ramach NSR i odbytym ćwiczeniem rotacyjnym.

Zainteresowani w dniu kwalifikacji powinni przybyć na godzinę 08:00. Kandydaci powinni posiadać przy sobie:

 • strój sportowy,

 • dowód osobisty (książeczkę wojskową),

 • zaświadczenie lekarskiedopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego.

Preferowane specjalności wojskowe:

 • kierowca kat. "C" i "C+E",

 • zwiadowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w JW 4009 Kraków (6 batalion dowodzenia) prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, które odbędą się w poniższych terminach:

 • 6, 20 października 2015 r.,

 • 3, 17 listopada 2015 r.,

 • 8, 15 grudnia 2015 r.

Wakaty:

 • Szef służby zdrowia - dowódca zespołu zabezpieczenia medycznego; por./ kpt.,

 • Młodszy oficer; ppor./ por.,

 • Podoficer sztabowy; podof.,

 • Szyfrant; podof.,

 • Dowódca aparatowni; podof.,

 • Starszy technik; podof.,

 • Dowódca stacji; podof.,

 • Radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • Zwiadowca - ratownik; szer./ st. szer.,

 • Zwiadowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • Kierowca; szer./ st. szer.,

 • Technik pododdziału; podof.,

 • Saper; szer./ st. szer.,

 • Zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podof.,

 • Nurek; szer./ st. szer.,

 • Dowódca obsługi - instruktor; podof.,

 • Operator - elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • Zastępca dowódcy plutonu - dowódca działonu; podof.,

 • Obsługa; szer./ st. szer.,

 • Celowniczy; szer./ st. szer.,

 • Zwiadowca; szer./ st. szer.,

 • Kucharz; szer./ st. szer.,

 • Elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • Mechanik; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - ratownik; szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w JW 4539 Białobrzegi prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w pierwszej kolejności z Narodowych Sił Rezerwowych oraz jako źródło uzupełniające z rezerwy, na stanowiska służbowe przedstawione poniżej:

 • Kierowca - elektromechanik; prawo jazdy kat. C+E,

 • Młodszy kierowca; prawo jazdy kat. C,

 • Kierowca obsługa; prawo jazdy kat. B,

 • Kierowca obsługa; prawo jazdy kat. C,

 • Młodszy kucharz,

 • Młodszy kierowca - ślusarz; prawo jazdy kat. C,

 • Kierowca; prawo jazdy kat. D,

 • Mł. kierowca - elektromechanik; prawo jazdy kat. B,

 • Operator,

 • Zwiadowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że 11 pułk artylerii w Węgorzewie prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej. Potrzeby dotyczą w szczególności grupy osobowej rakietowej i artylerii, grupy osobowej technicznej korpusu osobowego logistyki oraz korpusu osobowego łączności i informatyki w korpusach szeregowych, podoficerów i oficerów. Jednakże w trakcie kwalifikacji brani będą pod uwagę żołnierze innych specjalności wojskowych posiadający wykształcenie cywilne bądź uprawnienia przydatne na stanowiskach służbowych.

Pierwszym etapem kwalifikacji jest egzamin ze sprawności fizycznej, który zostanie przeprowadzany w każdą środę na terenie 11 pułku artylerii w Węgorzewie, ul. gen. J. Bema 7 o godzinie 07:30.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 06.10.2015 r. od godziny 08:00 w 16 batalionie saperów w Nisku zaplanowano kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w n/w specjalnościach wojskowych:

 • Kierowca kat. C,

 • Kierowca kat. C+E,

 • Obsługa spychoładowarki,

 • Kierowca pojazdu o podwoziu gąsienicowym/ obsługa mostu towarzyszącego na podwoziu gąsienicowym.

Ponadto kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • posiadać nadany przydział kryzysowy,

 • odbyte przynajmniej jedne ćwiczenia rotacyjne lub mieć odbytą służbę zasadniczą,

 • aktualne badania lekarskie.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 07 października 2015 r. w godzinach 08:00 - 13:00 na bazie obiektu sportowego 1 batalionu strzelców podhalańskich  w Rzeszowie zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe 21 batalionu dowodzenia.

Wykaz stanowisk do kwalifikacji:

 • Młodszy kierowca - regulujący; prawo jazdy kat. A, regulacja ruchem.

 • Kierowca - elektromechanik; prawo jazdy kat. C, uprawnienia elektroenergetyczne od 1 kW.

 • Młodszy kierowca; Prawo jazdy kat. C.

 • Zwiadowca.

 • Kierowca - zwiadowca; prawo jazdy kat. C, uprawnienia do prowadzenia transportera BRDM 2.

 • Kierowca - celowniczy; prawo jazdy kat. C, uprawnienia do prowadzenia transportera BRDM 3.

 • Zwiadowca - ratownik; kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 • Zwiadowca - celowniczy; obsługa bronii pokładowej.

 • Kierowca - obsługa; prawo jazdy kat. C+E, uprawnienia ADR.

 • Kierowca - obsługa; prawo jazdy kat. C.

 • Obsługa.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Przedstawiam wykaz wolnych stanowisk w 18 batalionie powietrznodesantowym w Bielsku-Białej:

 • Zastępca dowódcy kompanii,

 • Operator,

 • Dowódca plutonu,

 • Zwiadowca - ratownik,

 • Kierowca,

 • Saper,

 • Elektromechanik,

 • Zwiadowca - radiotelefonista,

 • Zastępca dowódcy plutonu,

 • Celowniczy,

 • Ratownik,

 • Strzelec wyborowy - obserwator,

 • Strzelec wyborowy,

 • Radiotelefonista,

 • Celowniczy,

 • Kierowca - radiotelefonista,

 • Kierowca - obsługa,

 • Ratownik medyczny.

 Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w JW. 2901 (5 pułk inżynieryjny) Szczecin-Podjuchy w dniach 30.09.2015 r. oraz 07.10.2015 r. w godzinach 08:00 - 13:00 zostaną przeprowadzone kwalifikacje dla kandydatów na wolne stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych.

Kierowani na kwalifikacje powinni:

 • spełnić wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

 • posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej,

 • odbytą zasadniczą służbę wojskową lub w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej odbyte ćwiczenia rotacyjne,

 • dowód osobisty,

 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF lub zaświadczenie o zdanym egzaminie,

 • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji,

 • dokumenty potwierdzające przebieg służby zasadniczej, służby przygotowawczej oraz odbytych ćwiczeń rotacyjnych,

 • życiorys (CV).

 

Wykaz stanowisk:

 • Młodszy operator; szer./ st.szer.,

 • Młodszy kierowca elektromechanik; szer./ st.szer.,

 • Saper obsługa; szer./ st.szer.,

 • Młodszy pontonier; szer./ st.szer.,

 • Kierowca operator; szer./ st.szer.,

 • Młodszy saper; szer./ st.szer.,

 • Operator; szer./ st.szer.,

 • Kierowca; szer./ st.szer.,

 • Młodszy kierowca obsługa; szer./ st.szer.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w 10 Brygadzie Logistycznej w dniu 21.10.2015 r. o godzinie 8:00 w Opolu przy ul. Domańskiego 68 odbędą się kwalifikacje kandydatów wyrażających akces do pełnienia zawodowej służby wojskowej w wymienionym korpusie osobowym.

Kwalifikacje odbędą się na stanowiska o specjalnościach:

 • kierowca kat. C+E,

 • kierowca kat. C,

 • kucharz,

 • obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego,

 • obsługa elektrowni.

Skierowani do 10 BLog kandydaci powinni posiadać ze sobą:

 • książeczkę wojskową,

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie ze sprzwności fizycznej,

 • prawo jazdy,

 • zaświadczenia o posiadaniu dodatkowych kwalifikacji,

 • kontrakt na pełnienie służby w NSR,

 • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń w NSR,

 • ubiór sportowy,

 • dowód osobisty.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Przedstawiam wykaz wolnych stanowisk w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach:

 • radiotelefonista,

 • zwiadowca,

 • kierowca,

 • operator.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie w dniach:

- 06, 20 października 2015 r.,

- 03, 17 listopada 2015 r.,

- 08, 15 grudnia 2015 r.,

zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Lista wolnych stanowisk:

 • młodszy oficer; por./ kpt.,

 • podoficer sztabowy; podof.,

 • dowódca aparatowni; podof.,

 • starszy technik; podof.,

 • dowódca stacji; podof.,

 • kierowca - elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • zwiadowca - ratownik; szer./ st. szer.,

 • zwiadowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • kierowca; szer./ st. szer.,

 • technik pododdziału; podof.,

 • saper; szer./ st. szer.,

 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podof.,

 • radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • nurek; szer./ st. szer.,

 • dowódca obsługi - instruktor; podof.,

 • operator - elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca działonu; podof.,

 • obsługa; szer./ st. szer.,

 • celowniczy; szer./ st. szer.,

 • zwiadowca; szer./ st. szer.,

 • kucharz; szer./ st. szer.,

 • elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • mechanik; szer./ st. szer.,

 • kierowca - ratownik; szer./ st. szer.

  Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniach 02, 09, 16, 23, 30 października 2015 roku zostaną przeprowadzone kwalifikacje dla kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych.

Termin stawiennictwa: 02, 09, 16, 23, 30 października 2015 r. godzina 8:30 JW 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadac:

 • dokument tożsamości - książeczkę wojskową,

 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,

 • strój sportowy,

 • przybory piśmiennicze.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 23.09.2015 r. w godzinach 8:15-12:00 w 11 balationie dowodzenia w Żaganiu ul. Sikorskiego 2, 63-100 Śrem, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej, a w szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
 • kierowca; SW:38T62, SW:38T64, SW:38T65, SW38T70,
 • elektromechanik SW:34T64,
 • monter SW:28B61,
 • strzelec wyborowy SW:20B80.

Kandydaci do służby muszą mieć następujące dokumenty:

 • dowód osobisty, książeczkę wojskową,

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego (egzamin sprawnościowy),

 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej,

 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR,

 • Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 30.09.2015r. o godz. 8.00 przy ulicy Walecznych 59 w Kłodzku, odbędą się kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy w korpusie szeregowych zawodowych.

W dniu 14 września 2015r. o godz. 800 w 1 batalionie strzelców podhalańskich ul. Lwowska 5, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej , na stanowiska służbowe 21 batalionu dowodzenia.


WYKAZ STANOWISK DO KWALIFIKACJI:

 • młodszy kierowca- regulujący SW 38-T-61, SW 38-C-63,
 • kierowca – elektromechanik SW 38-T-64, SW 28-B-70,
 • młodszy monter SW 28-B-61,
 • młodszy kierowca SW 38-T-64,
 • zwiadowca SW 36-A-65,
 • kierowca –zwiadowca SW 20-B-72, SW 36-A-65,
 • kierowca –celowniczy SW 20B-72, SW 20-B-78,
 • zwiadowca-ratownik SW 30-A-62 SW 40-H-61,
 • zwiadowca-celowniczy SW 30-A-62, SW 20-B-77,
 • kierowca-obsługa SW 38-T-65, SW 38-B-74,
 • kierowca –obsługa SW 38-T-64, SW 34-C-61,
 • obsługa SW 36-A-62.
Kandydaci powinni ze sobą zabrać: dokument tożsamości, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, strój sportowy.
Informuję, że w dniu 15.09.2015 r. godzinie 8:00 w 6 Balationie Dowodzenia Sił Powietrznych w Śrem ul. Sikorskiego 2, 63-100 Śrem, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej. U kandydatów preferowane jest posiadanie umiejętności w zakresie specjalności wojskowej, kierowcy z uprawnieniami prawa jazdy kat. C. i C+E liczba stwnowisk 20.

Kandydaci do służby muszą mieć następujące dokumenty:

 • dowód osobisty, książeczkę wojskową,

 • świadectwo pracy, służby,

 • dokumenty potwierdzające uprawnienia przydatne w służbie,

 • Zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wf.

 • Zaświadczenie o zdaniu egzaminu z WF w innej jednostce jest respektowane.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 15.09.2015 r. i 29.09.2015r. o godzinie 8:00 w JW 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej. U kandydatów preferowane jest posiadanie umiejętności w zakresie specjalności na stanowisko kierowcy z uprawnieniami prawa jazdy kat. C. i C+E oraz zwiadowca.

Kandydaci do służby muszą mieć następujące dokumenty:

 • dowód osobisty, książeczkę wojskową,

 • świadectwo pracy, służby,

 • dokumenty potwierdzające uprawnienia przydatne w służbie,

 • Zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wf.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


 

W związku z pismem Dowódcy JW. 3391 informuję, że w dniach 24 września, 01 października oraz 15 października 2015 r. przeprowadzone zostaną kwalifikacje do służby zawodowej na poniższe stanowiska:

 • kierowca - radiotelefonista,
 • kancelista - ratownik,
 • kierowca,
 • dowódca drużyny,
 • dowódca działonu,
 • zastępca dowódcy plutonu,
 • topograf,
 • celowniczy,
 • obsługa,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca obsługi urządzenia treningowego,
 • zwiadowca - dalmierzysta,
 • kierowca - operator,
 • dowódca drużyny - dowódca obsługi,
 • dowódca obsługi.

 

Z głaszając się na kwalifikacje kandydaci powinni posiadać:

 • aktualne zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do zdawania egzaminu z WF,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • dane dotyczące dotychczasowego przebiegu służby (kandydaci spośród żołnierzy NSR bez odbycia ćwiczeń rotacyjnych nie będą dopuszczani do kwalifikacji),
 • dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje oraz dokumenty osobiste,
 • ubiór sportowy,
 • środki piśmiennicze.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Szefa Sztabu JW 1128 w Malborku informuję, że dniu 15.09.2015 r. odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w w/w jednostce.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 1328 w Bielsku - Białej w sprawie uzupełnienia potrzeb w zakresie kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 18 batalionie powietrznodesantowym przedstawiam wykaz wolnych stanowisk:

 • operator,

 • nasłuchowiec,

 • zwiadowca - celowniczy,

 • kierowca,

 • saper,

 • zwiadowca - radiotelefonista,

 • celowniczy,

 • strzelec,

 • ratownik,

 • strzelec wyborowy,

 • strzelec wyborowy - obserwator,

 • radiotelefonista,

 • strzelec - celowniczy,

 • obsługa - celowniczy,

 • strzelec - radiotelefonista,

 • kierowca - radiotelefonista,

 • kierowca - obsługa,

 • kierowca - ratownik.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 07.09.2015 r. o godzinie 8:00 w 5 bsp w Przemyślu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej. U kandydatów preferowane jest posiadanie umiejętności w zakresie każdej specjalności wojskowej, a w szczególności na stanowisko kierowcy z uprawnieniami prawa jazdy kat. C.

Kandydaci do służby muszą mieć następujące dokumenty:

 • dowód osobisty, książeczkę wojskową,

 • świadectwo pracy, służby,

 • dokumenty potwierdzające uprawnienia przydatne w służbie,

 • Zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wf.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy 4 pułku przeciwlotniczego w Czerwieńsku w sprawie potrzeb w zakresie kandydatów do zawodowej służby wojskowej poniżej przedstawiam wykaz wolnych stanowisk:

Podoficerowie:

 • instruktor,
 • podoficer sztabowy,
 • starszy technik,
 • technik pododdziału,
 • dowódca obsługi.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Szefa Sekcji Personalnej 17 BZ w Międzyrzeczu informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbywają się w każdy wtorek miesiąca.

Zbiórka kandydatów przed biurem przepustek o godzinie 8:00. Kandydaci poninni posiadać:

 • zaświadczenie ze służby przygotowawczej (którzy ją odbyli),

 • kontrakt z NSR (po służbie przygotowawczej),

 • odbyte ćwiczenia rotacyjne (po służbie przygotowawczej),

 • zaświadczenie lekarskie dopuszczające wysiłek fizyczny.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy 10 Brygady Logistycznej w Opolu informuję, iż z uwagi na potrzebę uzupełnienia wolnych stanowisk występujących w korpusie szeregowych zawodowych, w w/w brygadzie w dniu 14.09.2015 r. o godzinie 8:00 w Opolu przy ul. Domańskiego 68 odbędą się kwalifikacje kandydatów wyrażających akces do pełnienia zawodowej służby wojskowej w wymienionym korpusie osobowym.

Kwalifikacje odbędą się na stanowiska:

 • kierowca kat. C+E,

 • kierowca kat. C+E,
 • kierowca kat. C,
 • kucharz,
 • obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego,
 • obsługa elektrowni.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie w sprawie potrzeb w zakresie kandydatów do zawodowej służby wojskowej przedstawiam występujące tam wakaty:

 • młodszy oficer,
 • podoficer sztabowy,
 • młodszy oficer,
 • dowódca obsługi,
 • dowódca aparatowni,
 • starszy technik,
 • monter,
 • strzelec regulujący,
 • dwódca stacji,
 • kierowca - elektromechanik,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny,
 • zwiadowca - ratownik,
 • zwiadowca - radiotelefonista,
 • kierowca,
 • technik pododdziału,
 • saper,
 • nurek,
 • dowódca obsługi - instruktor,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca działonu,
 • dalmierzysta,
 • obsługa,
 • celowniczy,
 • operator,
 • zwiadowca,
 • kucharz,
 • elektromechanik,
 • mechanik.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Inforrmuję, że od dnia 11 września 2015 r. kwalifikacje kandydatów, którzy spełniają podstawowe wymagania w procesie rekrutacji do zawodowej służby wojskowej w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej Żagań będą odbywać się w każdy piątek o godzinie 8:00.

Ponadto informuję, że w korpusie szeregowych zawodowych występuja następujące wakaty:

 • działonowy,
 • kierowca,
 • młodszy ładowniczy,
 • kierowca-obsługa,
 • kierowca-operator,
 • mechanik,
 • mechanik-spawacz,
 • młodszy elektromechanik,
 • młodszy kierowca,
 • młodszy kierowca-spawacz,
 • młodszy kierowca-ślusarz,
 • młodszy ślusarz.

W korpsie młodszych podofierów, brygada nie prowadzi kwalifikacji.

Informuję, że w korpusie podoficerów zawodowych 34 Brygada Kawalerii Pancernej posiada następujące wakaty:

 • szyfrant,
 • dowódca ośrodka analizy skażeń,
 • technik pododdziału,
 • dowódca drużyny remontowej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy 6 batalionu chemicznego w m. Śrem informuję, że kwalifikacje do JW 3605 Śrem, ul. Sikorskiego 2, odbędą się w dniu 06.10.2015 r. o godzinie 8:00.

Kandydaci winni posiadać wszystkie dokumenty (świadectwa ukończonych szkół, kursów i szkoleń oraz ewentualnego prawa jazdy) oraz strój sportowy.

 

Wykaz stanowisk:

 • kierownik labolatorium; ppor./ por.,

 • podoficer sztabowy; pdf.,

 • starszy podoficer sztabowy; pdf.,

 • młodszy podoficer sztabowy; pdf.,

 • instruktor; pdf.,

 • dowódca radiostacji; pdf.,

 • technik; pdf.,

 • dowódca drużyny; pdf. mł.,

 • dowódca plutonu; pdf. mł.,

 • ratownik medyczny,

 • młodszy podoficer; pdf. mł.,

 • starszy ratownik-kierowca; pdf.,

 • starszy ratownik; pdf.,

 • ratownik; pdf. mł.,

 • technik; pdf.,

 • odkażacz-elektromechanik; szer./st. szer.,

 • kierowca-odkażacz; szer./ st. szer.,

 • kierowca-zwiadowca; szer./ st. szer.,

 • obsługa; szer./ st. szer.,

 • młodszy odkażacz; szer./ st. szer.,

 • młodszy kierowca; szer./ st. szer.,

 • elektromechanik-kierowca; szer./ st. szer.,

 • mechanik-kierowca; szer./ st. szer.,

 • młodszy elektryk; szer./ st. szer.,

 • mechanik; szer./ st. szer.,

 • młodszy kierowca; szer./ st. szer.,

 • kierowca; szer./ st. szer.,

 • kierowca-elektryk; szer. st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Komendanta 34 WOG w Rzeszowie informuję, że istnieje możliwość przyjęcia do czynnej służby wojskowej w strukturach 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego żołnierza rezerwy na stanowisku KIEROWNIK AMBULATORIUM STE: por./ kpt.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2901 w Szczecinie-Podjuchy informuję, że 5 pułk inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na 26 wolnych stanowisk służbowych w korpusie szeregowych zawodowych.

W związku z powyższym kandydatów wyrażających akces pełnienia służby w korpusie szeregowych informujemy, że kwalifikacje do 5 pinż Szczecin-Podjuchy, ul. Metalowa 39, odbędą się w dniu 26.08.2015 r. w godzinach 8:00 - 13:00.

Kierowani na kwalifikacje powinni:

 • spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikającej z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

 • posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej,

 • posiadać odbytą zasadniczą służbę wojskową lub w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej odbyte ćwiczenia rotacyjne,

 • dowód osobisty,

 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF lub zaświadczenie o zdanym egzaminie,

 • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji (kserokopie),

 • dokumenty potwierdzające przebieg zasadniczej służby wojskowej, służby przygotowawczej oraz odbytych ćwiczeń,

 • życiorys (CV).

Wykaz stanowisk:

 • młodszy operator,

 • młodszy kierowca elektromechanik,

 • saper obsługa,

 • młodszy pontonier,

 • kierowca operator,

 • młodszy saper,

 • operator,

 • kierowca,

 • młodszy kierowca obsługa.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy 1 batalionu strzelców podhalańskich informuję, że JW 3841 w Rzeszowie, ul. Lwowska 5, poszukuje kandydata do zawodowej służby wojskowej na stanowisko KUCHARZ STE: szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4092 w Wałczu informuję, iż w 100 bł występują wolne stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej. Na szczególną uwagę zasługują stanowiska podoficerskie.

Terminy kwalifikacji: 09.09.2015 r., 07.10.2015 r., 04.11.2015 r., 09.12.2015 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy 16 batalionu saperów w Nisku poniżej przedstawiam potrzeby w zakresie kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

Wykaz wolnych stanowisk:

 • starszy instruktor; podoficer,
 • starszy podoficer sztabowy; podoficer,
 • zwiadowca - młodszy nurek; szer,/ st. szer.,
 • dowódca obsługi - starszy instruktor; podoficer,
 • podoficer; podoficer młodszy,
 • pomocnik dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podoficer,
 • zastępca dowódcy zespołu - lekarz; ppor./ por.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Szefa Sekcji Personalnej Jednostki Wojskowej Nr 1128 w Malborku informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w dniu 15 września 2015 r. o godzinie 8:30 i obejmować będą:

 • sprawdzian z wychowania fizycznego,

 • sprawdzian z poziomu wyszkolenia i przygotowania zawodowego,

 • rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci w dniu egzaminów powinni posiadać ze sobą:

 • dowód osobisty,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu z wf.

Stawiennictwo: godzina 8:30 - hala sportowa JW. 1128 Malbork, ul. 17-go Marca 20.

Wykaz wolnych stanowisk:

 • mechanik - kierowca,
 • kierowca - obsługa,
 • młodszy kierowca,
 • elektromechanik - kierowca,
 • kierowca,
 • kierowca - elektromechanik,
 • operator,

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 1749 w Szczecinie informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej będą odbywać się w każdy wtorek miesiąca począwszy od 1 września 2015 r. o godzinie 8:00.

Kandydat po służbie przygotowawczej powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu, kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych, kserokopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych. Kandydaci nie posiadający wymaganych dokumentów nie będą dopuszczeni do kwalifikacji.

Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy oraz przybory do pisania.

Wykaz wolnych stanowisk:

 • kierowca - obsługa,
 • kierowca - celowniczy,
 • strzelec wyborowy,
 • działonowy operator,
 • kierowca,
 • celowniczy,
 • młodszy kierowca - obsługa,
 • strzelec wyborowy - obserwator,
 • obsługa,
 • obsługa - ratownik,
 • celowniczy,
 • młodszy radiotelefonista,
 • młodszy operator,
 • kierowca - operator,
 • młodszy elektromechanik,
 • mechanik - spawacz,
 • ratownik.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy 1 batalionu czołgów w Żurawicy poniżej przedstawiam potrzeby w zakresie kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

1. W korpusie oficerów: 

 • zastępca dowódcy zespołu - lekarz,

 • dowódca plutonu - dowódca załogi.

2. W korpusie szeregowych:

 • kierowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informujemy, że w JW 2399 Świętoszów ul. Sztabowa 1; orgaznizuje egzaminy kwalifikacyjne do korpusu szeregowych zawodowych w każdy czwartek o godz. 800.

  Kandydaci powinni posiadać: dokument tożsamości, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje, strój sportowy oraz zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego (egzaminu z wychowania fizycznego).

Szczegołowe informacje można uzyskać na stronie internetowej 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.


Informuję, że w dniach 4, 11, 18, 25 września 2015 roku, o godzinie 8.30 odbędą się kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w 7 batalionie Kawaleri Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72.

Kandydaci powinni posiadać przy sobie:

- dowód osobisty (książeczkę wojskową),

- przybory piśmiennicze,

- dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje

- strój sportowy,

- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że kwalifikacje w 2015 roku dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostkach Wojskowych 6BPD odbędą się w dniach:

- 6 batalion dowodzenia Kraków, ul. Ułanów 43

 • 9, 22 wrzesień;

 • 6, 20 październik;

 • 3, 17 listopad;

 • 8, 15 grudzień.

6 batalion powietrznodesantowy Gliwice, ul. Andersa 47

 • 9, 23 wrzesień;

 • 7, 21 październik;

 • 4, 18 listopad;

 • 2, 16 grudzień.

16 batalion powietrznodesantowy Kraków, ul. Wrocławska 82

 • 8, 22 wrzesień;

 • 13, 27 październik;

 • 10, 24 listopad;

 • 8, 15 grudzień.

6 batalion logistyczny Kraków, ul. Głowackiego 11

 • 15, 29 wrzesień;

 • 6, 20 październik;

 • 3 listopad;

 • 1, 15 grudzień.

18 batalion powietrznodesantowy Bielsko-Biała, ul. Bardowskiego 3

 • 9, 23 wrzesień;

 • 7, 21 październik;

 • 4, 18 listopad;

 • 2, 16 grudzień.

Telefon kontaktowy: 261-165-204.


W związku z potrzebą ukompletowania wolnych stanowisk żołnierzami korpusu szeregowych zawodowych w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie informuję, że od dnia 01 września 2015 r. kwalifikacje wstępne będą odbywać się w każdy wtorek miesiąca, aż do odwołania. Kandydaci powinni mieć ze sobą książeczkę wojskową, strój sportowy, przybory do pisania oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zdawania egzaminu z wychowania fizycznego.

Zainteresowanych proszę o zgłaszanie do WKU Jarosław chęci udziału w kwalifikacji osobiście lub telefonicznie - tel. 261 165 282. Zgłoszenie do WKU będzie podstawą do dopuszczenia do kwalifikacji.


Informuję, że w każdy czwartek na terenie 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie o godz. 8:00 odbędą się egzaminy kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Kandydaci powinni mieć ze sobą strój sportowy oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zdawania egzaminu z wychowania fizycznego.

Zainteresowanych proszę o zgłaszanie do WKU Jarosław chęci udziału w kwalifikacji osobiście lub telefonicznie - tel. 261 165 282. Zgłoszenie do WKU będzie podstawą do dopuszczenia do kwalifikacji.


Informuję, że w każdą środę na terenie 11 pułku artylerii w Węgorzewie, ul. gen. J. Bema 7 o godz. 7:30 odbędą się rozmowy kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej. Potrzeby dotyczą w szczególności grupy osobowej rakietowej i artylerii, grupy osobowej technicznej korpusu osobowego logistyki oraz korpusu osobowego łączności i informatyki ze stopniem wojskowym szeregowy.

Zainteresowanych proszę o zgłaszanie do WKU Jarosław chęci udziału w kwalifikacji osobiście lub telefonicznie - tel. 261 165 282. Zgłoszenie do WKU będzie podstawą do dopuszczenia do kwalifikacji.


Informuję, że w dniu 22.07.2015 r. w 11 batalionie dowodzenia w Żaganiu odbędą się rozmowy kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej, w szczególności w niżej wymienionych spoecjalnościach wojskowych:

- kierowca kat. B,

- kierowca kat. C,

- kierowca kat. T,

- elektromechanik - obsługa urządzeń zasilających,

- monter - polowe sieci kablowe,

- strzelec wyborowy.

Zainteresowani służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,

- książeczka wojskowa,

- dowód osobisty,

- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR,

- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR,

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,

- ubiór sportowy.

Kwalifikacje odbędą się w II etapach:

- Etap I - rozmowa kwalifikacyjna,

- Etap II - sprawdzian sprawności fizycznej.

Zainteresowanych proszę o zgłaszanie do WKU Jarosław chęci udziału w kwalifikacji osobiście lub telefonicznie - tel. 261 165 282. Zgłoszenie do WKU będzie podstawą do dopuszczenia do kwalifikacji.


Informuję, że w dniu 29.07.2015 r. w 1 batalionie strzelców podhalańskich w Rzeszowie, ul. Lwowska 5 odbędą się kwalifikacje żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych do zawodowej służby wojskowej na niżej przedstawione stanowiska:

- Celowniczy - obsługa karabinu maszynowego.

- Celowniczy - obsługa ręcznego granatnika przeciwpancernego.

- Młodszy monter - budowa i obsługa polowych sieci kablowych.

- Młodszy radiotelefonista - obsługa radiostacji małej mocy.

- Działonowy operator.

- Obsługa moździerza.

- Kierowca kat. C/ operator przeciwpancernych pocisków kierowanych.

- Kierowca kat. C.

- Mechanik pojazdów gąsienicowych.

- Kierowca kat. C/ elektromechnik - obsługa techniczna stacji zasilania, akumulatorów oraz zespołów prądotwórczych.

- Kucharz.

 

Kandydaci powinni spełniać poniższe wymagania:

- posiadać nadane przydziały kryzysowe w jednostkach wojskowych,

- muszą mieć zaliczone (pozytywnie) ćwiczenia wojskowe rotacyjne,

- muszą posiadać specjalności wojskowe zgodne z określonymi w niniejszym piśmie.

Ponadto żołnierze kierowani na kwalifikacje muszą posiadać zaświadczenia wydane przez lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy oraz dokumenty potwierdzające nadanie przydziałów kryzysowych, zaliczenie ćwiczeń rotacyjnych i posiadanie innych uprawnień przydatnych w wojsku (prawo jazdy, paszport, ukończone kursy, szkolenia itp.).

Zainteresowanych proszę o zgłaszanie do WKU Jarosław chęci udziału w kwalifikacji do 23 lipca osobiście lub telefonicznie - tel. 261 165 282. Zgłoszenie do WKU będzie podstawą do dopuszczenia do kwalifikacji.


Informuję, że w dniach 10, 20 oraz 27 sierpnia 2015 roku odbędą się kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w Jednostce Wojskowej 3391 w Zamościu.

Kandydaci powinni posiadać przy sobie:

- strój sportowy,

- środki piśmiennicze,

- dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje oraz dokumenty osobiste,

- oświadczenie o niekaralności,

- dane dotyczące dotychczasowego przebiegu służby,

- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniach 14 lipca, 18 sierpnia oraz 03 września 2015 roku, o godzinie 8.00 odbędą się kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w Jednostce Wojskowej 2423 w Żaganiu.

Kandydaci powinni posiadać przy sobie:

- strój sportowy,

- dowód osobisty (książeczkę wojskową),

- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniach 15 oraz 22 lipca 2015 roku, o godzinie 8.00 odbędą się kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie, ul. Dwernickiego 4.

Kandydaci powinni posiadać przy sobie:

- strój sportowy,

- dowód osobisty (książeczkę wojskową),

- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego.

Preferowane spocjalności wojskowe:

- kierowca kategorii "C" i "C+E".

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniach 3, 10, 17 lipca 2015 roku, o godzinie 8.30 odbędą się kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w 7 batalionie Kawaleri Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


 

Informuję, że kwalifikacje w miesiącu czerwcu br. dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostkach Wojskowych 6 BPD odbędą się w dniach:

 • 6 batalion dowodzenia Kraków, ul. Ułanów 43 - 23 czerwca,

 • 16 batalion powietrznodesantowy Kraków, ul. Wrocławska 82 - 23 czerwca,

 • 6 batalion logistyczny Kraków, ul. Głowackiego 11 - 25 czerwca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 17 czerwca 2015 r. od godziny 8:00 w JW 3730 w Nisku zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej do korpusu szeregowych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 22 czerwca 2015 r. w 2 batalionie saperów w Stargardzie Szczecińskim zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej do korpusu szeregowych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniach 09 i 23 czerwca 2015 r. odbędą się kwalifikacje w JW Nr 4495 w Krakowie do zawodowej służby wojskowej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 18 czerwca 2015 r. od godz. 8:00 odbędą się kwalifikacje w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych oraz w korpusie podoficerów w stopniach: od plutonowego do starszego chorążego.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 2 czerwca 2015 r. o godz. 8:00 odbędą się kwalifikacje w 5 bsp w Przemyślu.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniach 9 maja i 16 czerwca 2015 r. o godz. 8:00 odbędą się kwalifikacje w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie. Brygada poszukuje żołnierzy w korpusach: oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych.

Oferta skierowana jest do:

OFICERÓW

• rezerwy lub służących w innych jednostkach wojskowych w stopniach: podporucznik, porucznik, kapitan. 

PODOFICERÓW

• rezerwy lub służących w innych jednostkach wojskowych w stopniach: kapral, st. kapral, plutonowy, sierżant, st. sierżant, mł. chorąży;

• szeregowych po szkołach podoficerskich z pozytywnie zaliczonym egzaminem na podoficera z rezerwy lub służących w innych jednostkach wojskowych.

SZEREGOWYCH

• rezerwy którzy ukończyli zasadniczą służbę wojskową w pełnym wymiarze lub służbę przygotowawczą w ramach NSR i mają zaliczone ćwiczenia rotacyjne.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 10 czerwca 2015 r. o godz. odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 7 batalionie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Wykaz stanowisk: kancelista, kierowca-ratownik, młodszy kierowca-elektromechanik, młodszy radiooperator, młodszy kierowca, młodszy saper, młodszy strzelec, strzelec-ratownik, młodszy celowniczy, strzelec wyborowy, młodszy celowniczy, młodszy strzelec-obsługa, celowniczy, młodszy radiotelefonista, operator, młodszy kierowca-radiotelefonista, młodszy kierowca-kucharz, młodszy elektromechanik, młodszy kierowca-ślusarz.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 29 maja 2015 r. o godz. 8:30 odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w JW 4391 w Tomaszowie Mazowieckim.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 18 czerwca 2015 r. o godz. 8:00 odbędą się kwalifikacje kandydatów, którzy spełniają podstawowe wymagania w procesie rekrutacji do zawodowej służby wojskowej w JW 2423 w Żaganiu. Nadmieniam, że zgodnie z ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, powołać można kandydata, który posiada wymagane wykształcenie i jest żołnierzem rezerwy:

- z ukończoną zasadniczą służbą wojskową;

- z ukończoną służbą przygotowawczą i zrealizowanym, co najmniej jednym, ćwiczeniem rotacyjnym.

Ponadto informuję, że w korpusie szeregowych zawodowych 34 Brygada Kawalerii Pancernej posiada następujące wakaty:

- działonowy,

- kierowca,

- kierowca-obsługa,

- kierowca-operator,

- kucharz,

- mechanik,

- młodszy kierowca,

- młodszy kierowca-spawacz,

- młodszy kierowca-ślusarz,

- młodszy kucharz,

- młodszy ładowniczy,

- młodszy mechanik,

- młodszy ślusarz.

W korpusie młodszych podoficerów 34 Brygada Kawalerii Pancernej prowadzi kwalifikacje na stanowiska; ratowników medycznych.

W korpusie oficerów zawodowych, brygada prowadzi kwalifikacje w specjalnościach wojskowych: dowódcza-pancerna.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 20.05.2015 r. o godz. 8:00 zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 2423 w Żaganiu.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 28.05.2015 r. oraz 25.06.2015r. zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w JW 4686 w Krakowie.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 24.04.2015 r. zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na proponowane stanowiska w 14 dywizjonie artylerii samobieżnej:

 • młodszy zwiadowca - radiotelefonista,

 • młodszy kierowca,

 • obsługa - ratownik.

Do kwalifikacji mogą przystąpić tylko żołnierze, którzy mają nadany przydział kryzysowy i odbyte ćwiczenia rotacyjne.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że z dniem 4 maja 2015 r. 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu rozpoczęła zintensyfikowany nabór do zawodowej służby kontraktowej w korpusie podoficerów i szeregowych. Poszukiwani są kandydaci, rekrutujący się spośród żołnierzy rezerwy oraz Narodowych Sił Rezerwowych, do zawodowej służby wojskowej, praktycznie we wszystkich specjalnościach wojskowych (szczególnie mile widziani kandydaci posiadający wszelkiego rodzaju specjalistyczne uprawnienia w zawodach: ratownik medyczny, kierowca kat. "C" oraz "C+E", elektromechanik, ślusarz, kowal).

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 15.04.2015 r. o godz. 8:00 w 16 bsap zaplanowano kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 14.04.2015 r. oraz 28.04.2015 r. w Jednostce Wojskowej 4495 Kraków odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Stawiający się na kwalifikacje powinien posiadać:

 • skierowanie kandydata na kwalifikacje,
 • żołnierze po odbyciu służby zasadniczej - książeczkę wojskową,
 • żołnierze po zakończeniu służby przygotowawczej - zaświadczenie o ukończeniu służby oraz opinia po zakończeniu wojskowych ćwiczeń rotacyjnych,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy oraz strój kąpielowy,
 • środki piśmiennicze.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.

 


 

Informuję, że w dniu 15 kwietnia 2015 r. o godz. 8:00 w JW 2423 z Żaganiu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych o specalnościach pancernych, w korpusie podoficerów o specjalnościach ratownictwo medyczne (wykształcenie w zakresie ratownictwa medycznego) oraz w korpusie oficerów o specjalnościach pancernych.

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:

 • etap I- rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawiają posiadane dokumenty i kwalifikacje;

 • etap II- sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w sprawdzianie)

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.

 


Podaję terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 4495 w Krakowie.

2015 rok
kwiecień kwiecień maj czerwiec czerwiec wrzesień październik listopad grudzień
14 28 12 9 23 8 13 17 8

 Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


 Informuję, że w dniu 18 marca 2015 r. o godz. 8:00 w JW 2423 z Żaganiu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych o specalnościach pancernych, w korpusie podoficerów o specjalnościach ratownictwo medyczne (wykształcenie w zakresie ratownictwa medycznego) oraz w korpusie oficerów o specjalnościach pancernych.

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:

 • etap I- rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawiają posiadane dokumenty i kwalifikacje;

 • etap II- sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w sprawdzianie)

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w JW 3928 Przemyślu w dniu 23 lutego 2015 r. o godz. 8:00 odbędą się w kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie szeregowych o specjalnościach:

- 38T64, 34T64, 20B71, 30A62, 20B69, 54D61.


W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


 Informuję, że w JW 2423 w Żaganiu w dniu 17 lutego 2015 r. o godz. 8:00 odbędą się w kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie szeregowych o specjalnościach logistycznych i pancernych.
W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


Informuję, że w JW 3411 w Grójcu odbędą się w kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej. Poniżej wykaz wakujących stanowisk służbowych w 1 Ośrodku Radioelektronicznym. Kwalifikacje odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.

STANOWISKA OFICERSKIE

Lp. Nazwa Stanowiska STE: Garnizon
1. Oficer ppor./ por. Grójec
2. Oficer ppor./ por. Grójec
3. Szef zespołu por./ kpt. Grójec
4. Oficer ppor./ por. Grójec
5. Oficer operacyjny por./ kpt. Grójec
6. Oficer operacyjny por./ kpt. Grójec
7. Oficer operacyjny por./ kpt. Grójec
8. Szef zespołu por./ kpt. Grójec
9. Szef zespołu por./ kpt. Lidzbark

 STANOWISKA PODOFICERSKIE

 

Lp. Nazwa Stanowiska STE: Garnizon
1. Starszy kancelista sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
2. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
3. Podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
4. Podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
5. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
6. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
7. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
8. Młodszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
9. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
10. Młodszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
11. Młodszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
12. Młodszy podoficer sztabowy chor./ st. chor./ st. chor. szt. Grójec
13. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
14. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
15. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
16. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
17. Podoficer namierzania sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
18. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
19. Młodszy podoficer sztabowy chor./ st. chor./ st. chor. szt. Grójec
20. Dowódca plutonu chor./ st. chor./ st. chor. szt. Mrzeżyno
21. Dowódca plutonu chor./ st. chor./ st. chor. szt. Przemyśl
22. Technik sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
23. Technik - starszy radiooperator sierż./ st. sierż./ mł. chor. Zamość
24. Technik sierż./ st. sierż./ mł. chor. Zamość
25. Starszy technik - kierowca sierż./ st. sierż./ mł. chor. Węgorzewo
26. Dowódca stacji sierż./ st. sierż./ mł. chor. Rzucewo
27. Starszy technik sierż./ st. sierż./ mł. chor. Roskosz
28. Starszy technik - kierowca sierż./ st. sierż./ mł. chor. Suwałki


Informuję, że w dniu 24 lutego 2015 r. o godz. 8:00 w JW 1749 w Szczecinie odbędą się w kwalifikacje z wychowania fizycznego żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych do zawodowej służby wojskowej.

Kandydaci zobowiązani są posiadać przy sobie:

 • dowód osobisty,
 • kopię kontraktu i opinii służbowej z ćwiczeń rotacyjnych,
 • zaświadczenie od lekarza o możliwości przystąpienia do wysiłku fizycznego,
 • ubiór sportowy.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.

 


Informuję, że w dniu 27.01.2015 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie, przy ul. Dwernickiego 4, odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych. Chętni muszą mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą z podpisanym kontraktem w ramach NSR i odbytym (przynajmniej jeden dzień) ćwiczeniem rotacyjnym.

Zainteresowani w dniu kwalifikacji powinni przybyć na godz. 9:00. Kandydaci powinni posiadać przy sobie:

- strój sportowy,

- dowód osobisty (książeczkę wojskową)

- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego.

Preferowane specjalności wojskowe; kierowca kategorii "C" i "C+E", zwiadowca.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


 

WYKAZ

stanowisk służbowych, na które mogą być powoływani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ustawy

w Dowództwie Garnizonu Warszawa i jednostkach podległych na dzień: 30.09.2014 r.


Lp. Jednostka wojskowa Nazwa stanowiska Nazwa komórki Stopień etatowy SW-1/ SW-2 Uwagi
1. JW 1551 Sieradz Dowódca kompanii Kompania zaopatrzenia POR./ KPT. 38A01 pośw. bezp. TAJNE
2. JW 2286 Opole Oficer sekcji Sekcja szkolenia POR./ KPT. 28B01/ 99Z99 pośw. bezp. TAJNE
3. JW 2286 Opole Oficer sekcji Sekcja operacyjna (S-3) POR./ KPT. 28B01/ 99Z99 pośw. bezp. TAJNE
4. JW 2286 Opole Samodzielny technik Sekcja operacyjna (S-3) PDF. 36A21/ 34A21 pośw. bezp. TAJNE
5. JW 2286 Opole Starszy kancelista Kancelaria tajna PDF. 54D24/ 99Z99 pośw. bezp. ŚCIŚLE TAJNE
6. JW 2286 Opole Szef sekcji- oficer bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcja bezpieczeństwa systemów łączności i informatyki POR./ KPT. 28B02 pośw. bezp. ŚCIŚLE TAJNE
7. JW 6021 Warszawa Kierownik ambulatorium Ambulatorium POR./ KPT. 40A01  


W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


Informuję, że w JW 2423 w Żaganiu w dniu 09.12.2014 r. o godz. 8:00 odbędą się w kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

W szczególności poszukiwane są specjalności:

 • dowódca kompanii STW: por./ kpt.
 • dowódca plutonu STW: ppor./ por.
 • dowódca załogi STW: kpr./ st. kpr./ plut.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


Informujemy, że 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie od dnia 18 listopada 2014 r. odbywać się będą kwalifikacje wstępne do zawodowej służby wojskowej - dwa razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca. W miesiącu listopadzie kwalifikacje wyjątkowo odbędą się w trzeci i czwarty wtorek miesiąca.

Na przedmiotowe kwalifikacje mogą udać się:

 • żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej,
 • żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (kandydat powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu, kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych, kserokopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych). Kandydaci nie posiadający wymaganych dokumentów nie będą dopuszczeni do kwalifikacji.

Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, przybory do pisania).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: www.12bz.wp.mil.pl


WYKAZ

stanowisk służbowych, na które mogą być powoływani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ustawy

w Dowództwie Garnizonu Warszawa i jednostkach podległych na dzień: 30.09.2014 r.

Lp. Nazwa stanowiska Nazwa komórki Stopień
1. Dowódca kompanii Kompania zaopatrzenia POR./ KPT.
2. Szef Sekacji - oficer bezpieczeństwa Sekcja bezpieczeństwa systemów łączności i informatyki POR./ KPT.
3. Kierownik ambulatorium Ambulatorium POR./ KPT.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


Informuję, że w dniu 17 i 24 września 2014 r. od godz. 8:00 w JW 2423 w Żaganiu odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych. Poszukiwani są kandydaci do grupy osobowej pancerno - zmechanizowanej.

Kandydaci do służby muszą mieć ze sobą następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie i umiejętności,
 • dowód osobisty,
 • strój sportowy.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


Informuję, że w dniu 06 i 20 sierpnia 2014 r. od godz. 8:00 w JW 2423 w Żaganiu odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych. Poszukiwani są kandydaci do grupy osobowej pancernej i logistycznej.

Kandydaci do służby muszą mieć ze sobą następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie i umiejętności,
 • dowód osobisty,
 • strój sportowy.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.Informuję, że w dniu 02 i 09 lipca 2014 r. od godz. 8:00 w JW 2423 w Żaganiu odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych. Poszukiwani są kandydaci do grupy osobowej pancernej i logistycznej.

Kandydaci do służby muszą mieć ze sobą następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie i umiejętności,
 • dowód osobisty,
 • strój sportowy.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


Informuję, że w dniu 03 lipca 2014 r. od godz. 8:00 w JW 4390 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w korpusie podoficerów w stopniach: od plutonowego do chorążego.

Kandydaci do służby muszą mieć ze sobą następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie i umiejętności,
 • dowód osobisty,
 • strój sportowy.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


34 WOG w Rzeszowie posiada wakujące stanowisko służbowe w służbie zawodowej dla żołnierza w korpusie oficerskim:

 • Kierownik ambulatorium - lekarz - stopień etatowy - kpt.
 • Główny księgowy - stopień etatowy - mjr
 • Oficer sekcji GBiMob
 • Szef służby czołgowo-samochodowej - por.kpt.
 • Szef służby łączności i informatyki - por./kpt.
 • Szef służby sprzętu inż. - sap. i OPBMR por./kpt.
 • Kieronik ambulatorium por./kpt.

Kandydatem może być oficer służby czynnej oficer NSR, oraz żołnierz rezerwy.


Wykaz wolnych stanowisk służbowych w Dowództwie Garnizonu Warszawa i w jednostkach podległych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593 z późn. zm.)

UWAGA:

 1. Poz. 1 - JW 1551 Sieradz
 2. Poz. 2 - 9 JW 1245 Wrocław

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.

Lp.

Nazwa stanowiska

Nazwa komórki

Stopień etatowy stanowiska

1.

Dowódca kompanii

Kompania zaopatrzenia

POR./KPT.

2.

Młodszy kierowca - elektromechanik

Obsługa radiostacji

SZER./ ST. SZER.

3.

Kierowca - radiotelefonista

Drużyna Zabezpieczenia

SZER./ ST. SZER.

4.

Kierowca - elektromechanik

Węzeł teleinformatyczny

SZER./ ST. SZER.

5.

Młodszy monter

Drużyna kablowa

SZER./ ST. SZER.

6.

Młodszy mechanik

Drużyna remontowa

SZER./ ST. SZER.

7.

Młodszy kierowca - obsługa

Drużyna zaopatrzenia

SZER./ ST. SZER.

8.

Kierowca

Drużyna zaopatrzenia

SZER./ ST. SZER.

9.

Młodszy radiooperator

Obsługa radiostacji

SZER./ ST. SZER.


Przedstawiam wykaz stanowisk służbowych w Dowództwie Garnizonu Warszawa i jednostkach podległych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Wykaz stanowisk służbowych

Lp.

Nazwa stanowiska

Nazwa komórki

Stopień etatowy stanowiska

1.

Dowódca kompanii

Kompania dowodzenia

KPT.

2.

Dowódca plutonu

Pluton transmisji i komunikacji

PPOR.

3.

Dowódca kompanii

Kompania zaopatrzenia

KPT.

4.

Kierownik gabinetów

Ambulatorium - PZOZ

KPT.

 


Informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 4009 Kraków (6 batalion dowodzenia) ul. Ułanów 43 odbędą się w 2014 roku kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej

w korpusie szeregowych zawodowych:

 • 8 września 2014 r. godz. 8.30
 • 27 października 2014 r. 8.30

Zainteresowanych kandydatów proszę o kontakt z WKU Jarosław ul. Głęboka 4.


Informuje, że w 34 WOG Rzeszów,  ul. Krawkowaska 11B, jest wolny wakat kierownika ambulatorium 34 WOG. Kandydat może być oficerem służby czynnej oraz oficerem NSR. 


Informuję, że w  Jednostce Wojskowej Nr 4115 w Gliwicach, ul. Andersa 47, odbędą się  w 2014 roku kwalifikacje na wolne stanowiska w korpusu szeregowych zawodowych:

 • 17 września - godz. 8.00
 • 15 października - godz. 8.00
 • 12 listpada - godz. 8.00
 • 10 grudnia - godz. 8.00

Informuje, że w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie od dnia 07 stycznia 2014 r. kwalifikacje wstępne, będą odbywać się dwa razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca. Na przedmiotowe kwalifikacje zapraszamy - żołnierzy rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej; - żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (kandydat powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu.); Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, przybory do pisania). Szczegółowe informacje dla kandydatów można znaleźć na oficjalnej stronie 12 Brygady Zmechanizowanej www.12bz.wp.mil.pl

Informuję, że w miesiącu lutym kwalifikacje odbędą się tylko 3 lutego, a w miesiącu marcu będą wstrzymane tylko w korpusie szeregowych zawodowych. Natomiast kwalifikacje dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie podoficerskim i oficerskim będą się odbywać w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Żołnierze rezerwy powinni posiadać :

- zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do przystapienia do sprawdzianu z wychowania fizycznego;

- strój sportowy,książeczka wojskowa,dowód osobisty oraz inne dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje i uprawnienia.

Kwalifikacje realizowane są w dwóch etapach, obejmujących część praktyczną (sprawdzian z wychowania fizycznego) i teoretyczną (rozmowa kwalifikacyjna).