Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacje Służba Zawodowa
 

 


Informuję, że w każdy czwartek w miesiącu kwietniu br. Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej: w korpusie oficerów rezerwy:

 • Łączności i informatyki

 w korpusie podoficerów rezerwy:

 • Łączności i informatyki
 • Inżynierii Wojskowej
 • Logistyki

 w korpusie szeregowych zawodowych

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy 15 batalionu saperów w Orzyszu w związku z planowanym zwiększeniem stanów etatowych w przedmiotowym batalionie informuję, że w dniach 17.03.2017 r. oraz 31.03.2017 r. odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów zawodowych na następujące stanowiska:

 • pomocnik dowódcy plutonu - dowódca drużyny,
 • dowódca drużyny - starszy operator,
 • dowódca drużyny - starszy kierowca,
 • operator,
 • operator - pomocnik kierowcy,
 • kierowca,
 • saper,
 • obsługa,
 • elektromechanik,
 • kierowca operator,
 • elektromechanik,
 • ratownik medyczny,
 • kierowca - ratownik.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.  


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w wymienionym batalionie:

 • technik pododdziału; STE: podof.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z pismem Dowódcy 10 Brygady Logistycznej w Opolu informuję, że z uwagi na brak wolnych stanowisk służbowych w korpusie szeregowych zawodowych, zaplanowane w Brygadzie kwalifikacje w miesiącu marcu nie odbędą się.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 1128 w Malborku przedstawiam wykaz wolnych stanowisk służbowych dla kandydatów chętnych do służby w 22 BLT.

 • oficer,
 • młodszy lekarz,
 • młodszy asystent,
 • lekarz,
 • asystent kontrolera lotniska,
 • pomocnik kontrolera zbliżania,
 • młodszy kontroler precyzyjnego podejścia,
 • kontroler ruchu naziemnego,
 • młodszy oficer,
 • szef grupy - oficer bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • szef służby meteorologicznej - szef lotniskowego biura meteorologicznego I kat.,
 • starszy obserwator meteorologiczny,
 • szef obrony przed bronią masowego rażenia,
 • młodszy podoficer specjalista,
 • starszy inżynier,
 • młodszy inżynier,
 • dowódca klucza technicznego,
 • technik samolotu,
 • starszy technik samolotu,
 • dowódca klucza,
 • inżynier,
 • dowódca kompanii,
 • starszy technik,
 • szef służby.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W 2017 r. prowadzony jest nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w specjalnościach Wojsk Specjalnych. Nabór prowadzony jest w Ośrodku Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu. Limit miejsc wynosi 30. Osoby ubiegające się o przyjęcie do Ośrodka Szkolenia składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego dla tych osób wojskowego komendanta uzupełnień do dnia 30 września 2017 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2701 w Szczecinie - Podjuchy informuję, że 5 pułk inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione wolne stanowiska służbowe:

 • szef służby zdrowia dowódca GZM; STE: mjr,
 • asystent finansowy; STE: por./ kpt.,
 • starszy podoficer sztabowy; STE: podoficer,
 • oficer sekcji; por./ kpt.,
 • dowódca plutonu kierownik prac podwodnych; STE: ppor./ por.,
 • technik; STE: podoficer,
 • starszy operator; STE: podoficer młodszy,
 • kierowca; STE: szer./ st. szer.,
 • młodszy operator pomocnik kierowcy; STE: szer./ st. szer.,
 • kierowca obsługa; STE: szer./ st. szer.,
 • młodszy kierowca ślusarz; STE: szer./ st. szer.,
 • kierowca operator; STE: szer./ st. szer.,
 • szef sekcji "S"; STE: ppor./ por.,
 • oficer; STE: ppor./ por.,
 • dowódca plutonu; STE: ppor./ por.,
 • dowódca kompanii; STE: por./ kpt.,
 • technik pododdziału; STE: podoficer,
 • dowódca zespołu dowódca grupy ewakuacji medycznej; STE: podoficer młodszy,
 • dowódca plutonu; STE: ppor./ por.,
 • dowódca drużyny starszy kierowca; STE: podoficer,
 • dowódca drużyny remontowej kierownik warsztatu; STE: podoficer,
 • lekarz; STE: por./ kpt.,
 • starszy podoficer sztabowy; STE: podoficer,
 • dowódca zespołu przyjęć i segregacji lekarz; STE: por./ kpt.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


Informuję, że w każdy czwartek w miesiącu marcu 2017 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki.

3. w korpusie oficerów rezerwy (ppor./ por.)

 • Łączności i informatyki.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy 10 Brygady Logistycznej w Opolu informuję, że z uwagi na potrzebę uzupełnienia stanowisk występujących w korpusie szeregowych zawodowych, w wymienionej Brygadzie w każdy drugi wtorek miesiąca odbywać się będą kwalifikacje kandydatów wyrażających akces do pełnienia zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi kwalifikacje planowane w dniu 17.02.2017 r. przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych nie odbędą się.

Jednocześnie informuję, że najbliższe kwalifikacje planowane są w dniach 03 i 17 marca 2017 r.


W związku z pismem Dowódcy JW 4685 w Krakowie poniżej podaję wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

 • podoficer sztabowy,
 • szef kompanii - dowódca drużyny,
 • dowódca plutonu,
 • dowódca kompanii,
 • kierowca - spawacz,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny.

Ponadto informuję, że kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 6 batalionie logistycznym w 2017 r. przeprowadzane będą w następujących terminach:

 • 08 marca,
 • 12 kwietnia,
 • 10 maja,
 • 14 czerwca,
 • 13 września,
 • 11 października,
 • 08 listopada,
 • 13 grudnia.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy 15 batalionu saperów w Orzyszu w związku z planowanym zwiększeniem stanów etatowych intormuję, że w dniach 22.02. oraz 03.03. 2017 r. odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów zawodowych.

Kwalifikacje obejmować będą egzamin sprawności fizycznej oraz rozmowę kwalifikacyjną.

 Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że 34 Brygada Kawalerii Pancernej prowadzi w każdą środę kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej dla oficerów rezerwy posiadających STW: ppor./ por. oraz specjalnośćwojskową SW: 38A01, 38B05 lub 38T03.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 14.02.2017 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

Chętni muszą mieć odbytą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą - bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych.

Preferowane specjalności wojskowe:

 • kierowca kat. C,
 • kierowca kat. C+E.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Planowane terminy kwalifikacji w 2017 r. w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie odbędą się w poniższych terminach:

 • 02 luty,
 • 02 marzec,
 • 06 kwiecień,
 • 11 maj,
 • 01 czerwiec,
 • 06 lipiec,
 • 03 sierpień,
 • 07 wrzesień,
 • 05 październik,
 • 16 listopad,
 • 07 grudzień.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.   


Informuję, że w dniu 23 lutego 2017 r. w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych, korpusie podoficerów oraz w korpusie oficerów młodszych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 3533 w Sandomierzu informuję, że w dniu 08.02.2017 r. w w/w jednostce wojskowej odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów (tylko w stopniach sierż. - mł. chor.) oraz szeregowych zawodowych.

Kwalifikacje mają na celu pozyskania kandydatów na aktualnie wakujące stanowiska służbowe oraz zebranie informacji o kandydatach na stanowiska planowanedo uwolnienia w roku 2017. Poszukiwani są n/w specjaliści:

 • kucharz,
 • młodszy operator,
 • operator - kierowca,
 • operator - elektromechanik,
 • młodszy kierowca - elektromechanik,
 • kierowca kat. D,
 • technicy stacji radiolokacyjnych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, kwalifikacje planowane w dniu 27.01.2017 r. przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych nie odbędą się.

Jednocześnie informuję, że najbliżesze kwalifikacje planowane są w dniach 03 i 17 lutego oraz 03 i 17 marca 2017 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Batalionu - Szefa Sztabu Batalionu JW 4115 w Gliwicach informuję, że na dzień 10.01.2017 r. w/w jednostka wojskowa nie posiada żadnych wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych.


Informuję, że w dniu 12.01.2017 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów. Chętni muszą mieć odbytą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą - bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w związku z planowanymi zmianami etatowymi w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu z dniem 19.12.2016 r. zostają wstrzymane kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


 W związku z pismem Dowódcy JW 4685 Kraków podaję terminy kwalifikacji do korpusu szeregowych zawodowych w przedmiotowej jednostce:

 • 11 styczeń,
 • 08 luty,
 • 08 marzec,
 • 12 kwiecień,
 • 10 maj,
 • 14 czerwiec,
 • 13 wrzesień,
 • 11 październik,
 • 08 listopad,
 • 13 grudzień.


Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy JW 2250 Kraków podaję terminy kwalifikacji do korpusu szeregowych zawodowych w jednostkach wojskowych 6 Brygady Powietrznodesantowej w 2017 r:

6bdow Kraków:

 • 17 styczeń,
 • 14 luty,
 • 14 marzec,
 • 11 kwiecień,
 • 16 maj,
 • 20 czerwiec,
 • 04 lipiec,
 • 29 sierpień,
 • 19 wrzesień,
 • 10 październik,
 • 14 listopad,
 • 05 grudzień.

6bpd Gliwice:

 • 11, 18 styczeń,
 • 08, 16 luty,
 • 08, 22 marzec,
 • 05, 19 kwiecień,
 • 10, 24 maj,
 • 07, 28 czerwiec,
 • 06, 27 wrzesień,
 • 04, 25 październik,
 • 08, 29 listopad,
 • 06, 13 grudzień.


16bpd Kraków:

 • 10, 24 styczeń,
 • 07, 21 luty,
 • 07, 21 marzec,
 • 11, 25 kwiecień,
 • 09, 23 maj,
 • 13, 27 czerwiec,
 • 12, 26 wrzesień,
 • 10, 24 październik,
 • 14, 28 listopad,
 • 05, 12 grudzień.


18bpd Bielsko Biała:

 • 11, 25 styczeń,
 • 08, 22 luty,
 • 08, 22 marzec,
 • 05, 19 kwiecień,
 • 10, 24 maj,
 • 07, 21 czerwiec,
 • 06, 20 wrzesień,
 • 04, 18 październik,
 • 08, 22 listopad,
 • 06, 20 grudzień.


6blog Kraków:

 • 11 styczeń,
 • 08 luty,
 • 08 marzec,
 • 12 kwiecień,
 • 10 maj,
 • 14 czerwiec,
 • 13 wrzesień,
 • 11 październik,
 • 08 listopad,
 • 13 grudzień.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy JW 4495 Kraków podaję terminy kwalifikacji do korpusu szeregowych zawodowych zaplanowanych w przedmiotowej jesdnostce w 2017 r:

 • 10 i 24 styczeń,
 • 07 i 21 luty,
 • 07 i 21 marzec,
 • 11 i 25 kwiecień,
 • 09 i 23 maj,
 • 13 i 27 czerwiec,
 • 12 i 26 wrzesień,
 • 10 i 24 październik,
 • 14 i 28 listopad,
 • 05 i 12 grudzień.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się 13 i 27 stycznia, 03 i 17 lutego oraz 03 i 17 marca 2017 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy 3 krrinformuję, że w dniu 07.12.2016 r. o godzinie 08:00 w 3 kompanii regulacji ruchu odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych na poniższe stanowiska służbowe:

 • kierowca - ratownik,
 • kierowca - elektromechanik,
 • celowniczy - regulujący,
 • operator,
 • regulujący - radiotelefonista,
 • regulujący.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


Informuję, że w dniu 29 grudnia 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki.

3. w korpusie oficerów rezerwy (ppor./ por.)

 • Łączności i informatyki.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie Dowódcy JW 1560 w Sochaczewie informuję, że 38 dywizjon zabezpieczenia OP w Sochaczewie poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na stanowiska przewidziane dla oficerów i podoficerów:

 • sekcja personalna- podoficer; administrator,
 • sekcja operacyjna- oficer,
 • sekcja logistyki- podoficer sztabowy,
 • grupa zarządzania bezpieczeństwem łączności i informatyki- szef grupy; podoficer bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • sekcja szkolenia- oficer,
 • pluton transportowy- dowódca plutonu,
 • obsługa systemu- starszy technik; administrator systemów,
 • obsługa radiostacji- dowódca radiostacji,
 • bateria przeciwlotnicza- szef baterii,
 • sekcja zabezpieczenia- podoficer; technik,
 • sekcja- dowódca sekcji,
 • obsługa- dowódca obsługi; starszy operator.

 Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Z uwagi na pilną potrzebę ukompletowania stanu osobowego w 3 krr w Nisku informuję, że w dniu 22.11.2016 r. o godzinie 8:00 odbędzie się kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej kandydatów w stopniu podporucznik, porucznik.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 29 listopada oraz 01 grudnia 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki.

3. w korpusie oficerów rezerwy (ppor./ por.)

 • Łączności i informatyki.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w 6 batalionie chemicznym SP kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w dniu 15.11.2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się 04 i 18 listopada 2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.Informuję, że w dniu 15.11.2016 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych na stanowiska służbowe kierowców kat. C i C+E oraz w korpusie oficerskim w specjalności 30A01.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 15 i 17 listopada 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z wakatami występującymi na stanowisku kierowca gąsienicowego transportera opancerzonego 1 batalion strzelców podhalańskich poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się 21 października 2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4389 w Tomaszowie Mazowieckim informuję, że w dniu 04 listopada 2016 r. w 7 batalionie kawalerii powietrznej odbędą się dni otwartych koszar, w trakcie których potencjalni ochotnicy mogą poznać specyfikację jednostki wojskowej i warunki służby w 25 BKpow.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 25 i 27 października 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 20.10.2016 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe kierowców kat. C i C+E.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz stanowisk:

 • instruktor,
 • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
 • technik pododdziału,
 • nurek,
 • kierowca,
 • starszy nurek,
 • kierowca - radiotelefonista,
 • zastępca dowódcy zespołu- ratownik medyczny.

Jednocześnie informuję, że w 6 batalionie dowodzenia przeprowadzone będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach:

 • 11, 25 października 2016 r.,
 • 8, 22 listopada 2016 r.,
 • 1, 13 grudnia 2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 18 i 20 października 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2101 w Szczecinie-Podjuchy informuję, że 5 pułk inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe w korpusie szeregowych:

 • kierowca,
 • młodszy operator-pomocnik kierowcy,
 • młodszy kierowca-obsługa,
 • młodszy kierowca,
 • kierowca-operator,

Kwalifikacje prowadzone są w każdą środę od godziny 8:00

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


Informuję, że w dniu 04 i 06, oraz 11 i 13 października 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4115 w Gliwicach informuję, że na dzień 23.09.2016 r. wymieniona jednostka wojskowa nie posiada wolnych stanowisk służbowych w korpusie szeregowych zawodowych.W dniu 23.09.2016r. o godz. 800 w 16 batalionie saperów w Nisku odbędą się  kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

- Kierowca KAT C

- Kierowca KAT C+E

- Obsługa spycharko-Ładowarki

- Obsługa Spycharki Gąsienicowej

- Kierowca Pojazdu na Podwoziu Czołgowym


 

Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2414 w Warszawie informuję, że wymieniona jednostka wojskowa posiada wolne stanowiska służbowe w korpusie podoficerów oraz szeregowych zawodowych:

Korpus podoficerów:

 • podoficer specjalista,
 • komendant ochrony,
 • młodszy podoficer specjalista,
 • dowódca plutonu,
 • dowódca aparatowni.

Korpus szeregowych:

 • operator - kierowca,
 • mechanik (rusznikarz).

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z pismem Dowódcy JW 4686 w Krakowie poniżej podaję wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w przedmiotowej jednostce wojskowej:

 • radiotelefonista,
 • kierowca,
 • mechanik.

Ponadto informuję, że w 6 batalionie logistycznym przeprowadzane będą kwalifikacje w następujących terminach:

 • 6, 27 września 2016 r.,
 • 11, 25 października 2016 r.,
 • 15, 29 listopada 2016 r.,
 • 06, 13 grudnia 2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

 

Wykaz stanowisk:

 • instruktor,
 • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
 • technik pododdziału,
 • nurek,
 • kierowca.

Jednocześnie informuję, że w 6 batalionie dowodzenia przeprowadzone będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach:

 • 30 sierpnia 2016 r.,
 • 13, 27 września 2016 r.,
 • 11, 25 października 2016 r.,
 • 8, 22 listopada 2016 r.,
 • 1, 13 grudnia 2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 30 sierpnia, oraz 01 września 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 01.09.2016 r. zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na proponowane stanowiska w 14 dywizjonie artylerii samobieżnej:

 • kierowca kat. "C",
 • kierowca - spawacz.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z pismem Dowódcy JW 3841 w Rzeszowie informuję, że przedmiotowa jednostka wojskowa poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na stanowiska:

 • dowódca plutonu; ppor./ por.,
 • dowódca drużyny; podoficer,
 • podoficer sztabowy; podoficer.


Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 3391 w Zamościu informuję, że w dniu 13 października 2016 r. przeprowadzone zostaną kwalifikacje do służby zawodowej na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych.


Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 23 i 25 sierpnia 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Wojsk Lądowych,
 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
 • Wychowawczy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z dużą ilością wakujących stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie w specjalnościach ogólnowojskowych i pilną potrzebą ukompletowania tych stanowisk informuję, że kwalifikacje odbywają się w każdy wtorek miesiąca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.

 


W związku z pismem Dowódcy JW 4115 w Gliwicach informuję, że na dzień 05.08.2016 r. przedmiotowa jednostka wojskowa nie posiada wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych.


Na podstawie pisma Dowódcy 10 Blog informuję, że z uwagi na brak wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych w 10 Brygadzie Logistycznej zaplanowane kwalifikacje w miesiącu sierpniu nie odbędą się.


Informuję, że w dniu 09 i 11 sierpnia 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Wojsk Lądowych,
 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
 • Wychowawczy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniach 30.08.2016 r. i 13.09.2016 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej na poniższe stanowiska służbowe:

 • oficer sekcji,
 • dowódca grupy,
 • szef grupy,
 • zastępca dowódcy kompanii,
 • dowódca kompanii,
 • młodszy kierowca,
 • kierowca,
 • zwiadowca,
 • młodszy kierowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z prowadzonym przez JW 4391 procesem naboru kandydatów na stanowiska przeiwdziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 05 sierpnia 2016 r.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej nr 2901 w Szczecinie - Podjuchy informuję, że 5 pułk inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych:

 • młodszy operator; szer./ st. szer.
 • kierowca; szer./ st. szer.
 • młodszy ślusarz; szer./ st. szer.
 • młodszy kierowca; szer./ st. szer.
 • młodszy kierowca-obsługa; szer./ st. szer.
 • młodszy kierowca-radiotelefonista; szer./ st. szer.
 • kierowca-operator; szer./ st. szer.
 • młodszy mechanik; szer./ st. szer.
 • młodszy operator pomocnik kierowcy; szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z pismem Dowódcy 10 Brygady Logistycznej w Opolu informuję, że w każdy drugi wtorek miesiąca odbywać się będą kwalifikacje kandydatów wyrażajacych akces do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 26 i 28 lipca 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Wojsk Lądowych,
 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
 • Wychowawczy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 19 i 21 lipca 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Wojsk Lądowych,
 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
 • Wychowawczy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.

 

 


W nawiązaniu do pisma Dowódcy JW 2750 w m. Świnoujście informuję, że przedmiotowa jednostka prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe:

 • sygnalista,
 • elektryk,
 • planszecista,
 • kucharz okrętowy,
 • drenażysta,
 • młodszy sygnalista,
 • młodszy elektryk.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W nawiązaniu do pisma Dowódcy 5 pinż informuję, że 5 pułk inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe:

 • oficer sekcji - por./ kpt.,
 • oficer łącznikowy - por./ kpt.,
 • starszy instruktor - podoficer,
 • technik - podoficer,
 • dowódca obsługi - podoficer,
 • młodszy kierowca - szer./ st. szer.,
 • oficer wychowawczy - ppor./ por.,
 • pomocnik dowódcy plutonu-dowódca drużyny - podoficer,
 • podoficer sztabowy - podoficer,
 • zwiadowca-młodszy nurek - szer./ st. szer.,
 • dowódca plutonu - podoficer,
 • dowódca drużyny-kierownik warsztatu - podoficer,
 • kierowca-operator - szer./ st. szer.,
 • młodszy operator-pomocnik kierowcy - szer./ st. szer.,
 • młodszy operator - szer./ st. szer.,
 • kierowca - szer./ st. szer.,
 • młodszy mechanik - szer./ st. szer.,
 • dowódca drużyny - podoficer,
 • dowódca drużyny-dowódca obsługi - podoficer młodszy,
 • dowódca zespołu-dowódca grupy ewakuacji medycznej - podoficer młodszy,
 • młodszy kierowca-obsługa - szer./ st. szer,
 • klasyfikator sprzętu-mechanik - podoficer młodszy,
 • dowódca drużyny-starszy kierowca - podoficer młodszy,
 • lekarz - ppor./ por.,
 • starszy podoficer sztabowy - podoficer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz stanowisk:

 • instruktor,
 • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
 • technik pododdziału,
 • kierowca - magazynier,
 • kierowca.

Jednocześnie informuję, że w 6 batalionie dowodzenia przeprowadzone będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach:

 • 23, 30 sierpnia 2016 r.,
 • 13, 27 września 2016 r.,
 • 11, 25 października 2016 r.,
 • 8, 22 listopada 2016 r.,
 • 1, 13 grudnia 2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.

 


Informuję, że z uwagi na brak wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych w 10 Brygadzie Logistycznej, zaplanowane kwalifikacje w miesiącu lipcu nie odbędą się.


Na podstawie pisma Komendanta Portu Wojennego w Świnoujściu przedstawiam wykaz stanowisk służbowych  do obsadzenia przez żołnierzy zawodowych:

 • Kierowca,
 • Kucharz,
 • Elektryk.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża przedstawiam wykaz stanowisk służbowych do obsadzenia przez żołnierzy zawodowych:

 • Nurek - elektromechanik,
 • Kierowca - zwiadowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


Informuję o wakujących stanowiskach w strukturach 38. dywizjonu zabezpieczenia OP w Sochaczewie:

 • Szef pionu - por./ kpt.;
 • Zastępca dowódcy baterii - dowódca plutonu - ppor./ por.;
 • Szef grupy - podoficer bezpieczeństwa teleinformatycznego - pdf. st.;
 • Szef baterii - pdf. st.;
 • Szef służby - pdf. st.;
 • Dowódca plutonu - pdf. st.;
 • Dowódca radiostacji - pdf.;
 • Kierownik stacji - pdf.;
 • Dowódca sekcji - pdf.;
 • Starszy technik - pdf.;
 • Pomocnik dowódcy plutonu - dowódca drużyny - pdf. mł.;
 • Starszy operator - pdf. mł.;
 • Operator - szer./ st. szer.;
 • Kierowca elektromechanik - szer./ st. szer.;
 • Młodszy ratownik - szer./ st. szer.;
 • Młodszy ratownik - kierowca - szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z występującymi wolnymi stanowiskami w JW 1328 Bielsko-Biała, przedstawiam potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej. Jednocześnie informuję, że w dniach 20 lipca oraz 17 sierpnia 2016 r. zostaną przeprowadzone dodatkowe kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz stanowisk:

 • elektromechanik,
 • obsługa,
 • kierowca,
 • zwiadowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy JW 4391 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 15 lipca 2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 bdow w Krakowie informuję, że w wymienionym batalionie nie będą przeprowadzone kwalifikacje planowane na 05 i 12 lipca 2016 r.

Pozostałe poniższe terminy kwalifikacji w 2016 r.pozostają bez zmian:

 • 23, 30 sierpnia 2016 r.,
 • 13, 27 września 2016 r.,
 • 11, 25 października 2016 r.,
 • 08, 22 listopada 2016 r.,
 • 01, 13 grudnia 2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z pismem Dowódcy JW 4686 w Krakowie podaję potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w wyżej wymienionej jednostce wojskowej:

 • celowniczy,
 • kierowca.

Ponadto informuję, że w 6 batalionie logistycznym przeprowadzone będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach:

 • 6, 27 września 2016 r.,
 • 11, 25 października 2016 r.,
 • 15, 29 listopada 2016 r.,
 • 06, 13 grudnia 2016 r.

Przed zgłoszeniem się na kwalifikację konieczny jest kontakt pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie informuję, że istnieje możliwość zawarcia kontraktów do zawodowej służby wojskowej przez osoby posiadające kategorię prawa jazdy "C" oraz "C+E".

Jednocześnie informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbywają się w każdy wtorek miesiąca do odwołania.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 2454 w Świnoujściu informuję, że istnieje możliwość zawarcia kontraktów do zawodowej służby wojskowej w jednostkach brzegowych Marynarki Wojennej w m. Świnoujście i Dziwnów przez osoby posiadające kategorię prawa jazdy "C" oraz "C+E".

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz stanowisk:

 • instruktor,
 • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
 • kierowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 05 i 07 lipca 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Wojsk Lądowych,
 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
 • Wychowawczy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 3928 w Przemyślu,  28.06.2016 r o godzinie 8:00 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.


Zgodnie z informacją otrzymaną od Dowódcy 6 batalionu logistycznego w Krakowie kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w dniu 28 czerwca 2016r. NIE ODBĘDĄ SIĘ.

Najbiższe kwalifikacje odbędą się 6 września 2016r.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

 • podoficer sztabowy; podof.,
 • instruktor; podof.,
 • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych; podof. st.,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podof.,
 • dowódca drużyny - kierownik nurkowania; podof. mł.,
 • celowniczy; szer./ st. szer.,
 • technik pododdziału; podof.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z pismem Dowódcy 10 Brygady Logistycznej w Opolu informuję, że z uwagi na brak wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych w wyżej wymienionej brygadzie zaplanowane kwalifikacje w miesiącu czerwcu nie odbędą się.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach 03 i 17 czerwca 2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 14.06.2016 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych. Chętni muszą mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą. Bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 4115 w Gliwicach przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz stanowisk:

 • kierowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz stanowisk:

 • podoficer sztabowy,
 • instruktor,
 • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
 • dowódca drużyny - kierownik nurkowania,
 • technik pododdziału.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję ,że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 20 maja 2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2901 w Szczecinie - Podjuchy informuję, że 5 pułk inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na niżej wymienieone stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych:

 • młodszy operator,
 • młodszy saper,
 • kierowca,
 • młodszy kierowca,
 • młodszy kierowca- obsługa,
 • młodszy kierowca - radiotelefonista,
 • kierowca - operator,
 • kierowca - obsługa,
 • młodszy pontonier,
 • młodszy operator - pomocnik kierowcy,
 • młodszy radiotelefonista - zwiadowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z pismem Dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód przedstawiam wykaz wakujących stanowisk w korpusie osobowym oficerskim, podoficerskim oraz szeregowych do jednostek wojskowych BWD WKP:

Wykaz stanowisk w 100 Batalionie Łączności w Wałczu:

 • dowódca aparatowni; podoficer,
 • dowódca radiostacji; podoficer,
 • dowódca terminala; podoficer,
 • technik terminala satelitarnego; podoficer,
 • technik aparatowni diagnostyczno-remontowej; podoficer,
 • kierowca kat. "C+E"; szer./ st. szer.

Wykaz stanowisk w 104 Batalionie Logistycznym w Wałczu:

 • dowódca zespołu-lekarz; por./kpt.,
 • lekarz; por./kpt.

Wykaz stanowisk w 102 Batalionie Ochrony w Bielkowie:

 • kierownik grupy; podoficer starszy,
 • kierownik kancelarii; podoficer,
 • podoficer sztabowy,
 • instruktor; podoficer,
 • technik kompanii; podoficer,
 • zastępca dowódcy plutonu-dowódca drużyny; podoficer,
 • zastępca dowódcy plutonu-dowódca obsługi; podoficer,
 • dowódca drużyny remontowej-kierownik warsztatu,
 • kancelista; podoficer młodszy,
 • dowódca drużyny; podoficer młodszy,
 • dowódca wozu dowodzenia; podoficer młodszy,
 • dowódca obsługi; podoficer młodszy,
 • dowódca obsługi-dowódca drużyny; podoficer młodszy,
 • ratownik medyczny; podoficer młodszy,
 • kierowca kołowego transportera opancerzonego; szer./ st. szer.,
 • kierowca kat. "C"; szer./ st. szer.,
 • kierowca kat. "C+E"; szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 17 i 16 maja 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Wojsk Lądowych,
 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
 • Wychowawczy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Szefa Sekcji "S" Jednostki Wojskowej Nr 4009 w Krakowie przedstawiam potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Jednocześnie informuję, że w 6 batalionie dowodzenia przeprowadzone będą kwalifikacje w następujących terminach:

 • 24 maja,
 • 14, 28 czerwca,
 • 05, 12 lipca,
 • 23, 30 sierpnia,
 • 13, 27 września,
 • 11, 25 października,
 • 08, 22 listopada,
 • 01, 13 grudnia.

Wykaz stanowisk:

 • instruktor; podof.,
 • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych; podof. st.,
 • technik pododdziału; podof.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4686 w Krakowie przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej. Ponadto informuję, że w 6 batalionie logistycznym przeprowadzane będą kwalifikacje w następujących terminach:

 • 10, 24 maja,
 • 28 czerwca,
 • 6, 27 września,
 • 11, 25 października,
 • 15, 29 listopada,
 • 6, 13 grudnia.

Wykaz stanowisk:

 • kierowca,
 • mechanik,
 • układacz spadochronów.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 19 maja 2016 r. w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych oraz w korpusie podoficerów od stopnia plutonowego i wyżej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z potrzebą uzupełnienia w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Dęba stanowisk służbowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że w dniu 09.05.2016 r. odbędą się kwalifikacje.

Wykaz stanowisk:

 • obsługa,
 • młodszy kierowca - mechanik.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 10 maja 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Wojsk Lądowych,
 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
 • Wychowawczy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 05 maja 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 

1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Wojsk Lądowych,
 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
 • Wychowawczy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 1749 w Szczecinie przedstawiam wykaz nieobsadzonych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych. Jednocześnie informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbywają się w każdy wtorek do odwołania.

Wykaz stanowisk:

 • kierowca - elektromechanik,
 • kierowca - celowniczy,
 • zwiadowca - ratownik,
 • młodszy kierowca,
 • kierowca,
 • kierowca - ratownik,
 • młodszy kierowca - ślusarz,
 • działonowy - operator,
 • młodszy kierowca - obsługa,
 • kierowca - zwiadowca,
 • młodszy kierowca - zwiadowca,
 • elektromechanik,
 • kierowca - obsługa,
 • kucharz,
 • kierowca - kucharz,
 • młodszy kierowca - ślusarz,
 • radiotelefonista - zwiadowca,
 • kierowca - operator,
 • młodszy kierowca - elektromechanik,
 • kierowca - mechanik,
 • obsługa,
 • celowniczy,
 • młodszy operator,
 • młodszy kierowca - radiotelefonista,
 • młodszy elektromechanik,
 • młodszy ratownik,
 • młodszy kierowca - spawacz.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.  


W związku z pismem Dowódców 4 Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku przedstawiam wykaz nieobsadzonych stanowisk, na które prowadzony jest nabór do zawodowej służby wojskowej. Jednocześnie informuję, że kwalifikacje w 4 pplot prowadzone są w każdy wtorek i piątek tygodnia.

Wykaz stanowisk:

 • instruktor,
 • operator środków audiowizualnych - dowódca obsługi,
 • starszy technik,
 • podoficer sztabowy,
 • dowódca obsługi,
 • technik pododdziału,
 • dowódca obsługi - dowódca wozu dowodzenia,
 • kierowca - elektromechanik,
 • kierowca - mechanik,
 • kierowca - ślusarz,
 • mechanik,
 • kierowca,
 • kierowca - obsługa,
 • kierowca - spawacz,
 • blacharz - spawacz,
 • mechanik - spawacz,
 • kierowca - operator.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z pismami Dowódców JW 4686 w Krakowie oraz JW 4115 w Gliwicach podaję wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

6 batalion logistyczny w Krakowie:

 • kierowca,
 • operator,
 • radiotelefonista,
 • układacz spadochronów.

6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach:

 • strzelec.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

 • instruktor; podof.,
 • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych; podof. st.,
 • dowódca plutonu; ppor./ por.,
 • kierowca; szer./ st. szer.,
 • technik pododdziału; podof.,
 • kierowca - magazynier; szer./ st. szer.,
 • mechanik; szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2901 w Szczecinie - Podjuchy informuję, że 5 pułk inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych:

 • młodszy operator,
 • młodszy saper,
 • kierowca,
 • młodszy kierowca,
 • młodszy kierowca obsługa,
 • młodszy kierowca radiotelefonista,
 • kierowca operator,
 • kierowca obsługa,
 • młodszy pontonier,
 • młodszy operator pomocnik kierowcy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 6 maja 2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 26 oraz 28 kwietnia 2016 r. od godz. 8:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Wojsk Lądowych,
 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
 • Wychowawczy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z potrzebą ukompletowania wolnych stanowisk żołnierzami korpusu szeregowych zawodowych we wszystkich specjalnościach wojskowych w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie informuję, iż od dnia 12 kwietnia 2016 r. kwalifikacje wstępne będą odbywać się w każdy wtorek miesiąca aż do odwołania.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 19 kwietnia 2016 roku 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Wojsk Lądowych,
 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
 • Wychowawczy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy 10 Brygady Logistycznej w Opolu informuję, że w dniu 13.04.2016 r. o godz. 08:00 odbędą się kwalifikacje kandydatów wyrażających akces do pełnienia zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Kwalifikacje odbędą się na stanowiska o specjalnościach logistycznych:

 • kierowca kat. "C+E",
 • kierowca kat. "C",
 • motorzysta,
 • obsługa elektrowni.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z pismem Dowódcy JW 4115 w Gliwicach przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

 • operator,
 • kierowca,
 • strzelec,
 • obsługa.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.  


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

 • podoficer sztabowy; podof.,
 • instruktor; podof.,
 • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych; podof. st.,
 • dowódca plutonu; ppor./ por.,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podof.,
 • dowódca wozu dowodzenia; podof. mł.,
 • technik pododdziału; podof.,
 • kierowca - magazynier; szer./ st. szer.,
 • mechanik; szer./ st. szer.,
 • kierowca; szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


Informuję, że 34 WOG w Rzeszowie prowadzi nabór dla żołnierzy lub żołnierzy rezerwy na następujące stanowiska służbowe:

 • Główny Księgowy - Szef Finansów STE: mjr,
 • Zastępca Głównego Księgowego STE: por./ kpt.,
 • Kierownik Ambulatorium STE: por./ kpt.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 155 415. 


Informuję, że w dniu 05 kwietnia 2016 roku 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1. w korpusie szeregowych zawodowych:

 • kierowca kat. "C", "C+E" oraz "T".

2. w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.):

 • Wojsk Lądowych,
 • Łączności i informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
 • Wychowawczy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 3391 w Zamościu informuję, że w związku z potrzebami wymienionej jednostki, w dni 12 kwietnia 2016 r. przeprowadzone zostaną kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 4115 w Gliwicach przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

 • ratownik,
 • operator,
 • zwiadowca,
 • obsługa,
 • dalmierzysta,
 • rachmistrz,
 • kierowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


 W związku z pismem Dowódcy JW 4686 w Krakowie przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

 • kierowca,
 • elektromechanik,
 • operator,
 • obserwator,
 • układacz spadochronów.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


KWALIFIKACJE W 11 BATALIONIE DOWODZENIA W ŻAGANIU

Informuję, że w dniu 31 marca 2016 r. 11 batalion dowodzenia w Żaganiu będzie prowadził kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie szeregowych zawodowych:

Szczególnie poszukiwani kandydaci w korpusie szeregowych w specjalnościach wojskowych:
- kierowca (prawo jazdy kat. C i C+E)
- kierowca (prawo jazdy kat. T)

2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż, st. sierż., mł. chor.):

- Wojsk Lądowych
- Łączności i Informatyki
- Inżynieri Wojskowej
- Logistyki
- Wychowawczy

 

 

 

 

 

 

 


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUZBY WOJSKOWEJ W 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim

Wykazy wakujących stanowisk oraz dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.

KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUZBY WOJSKOWEJ W JW.1551 SIERADZ W 2016 ROKU:

W  dniu 30 marca 2016r.  o godzinie 8.30 w Jednostce Wojskowej Nr 1551 w SIERADZU   ul. Mickiewicza 6
odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.


Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.
KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUZBY WOJSKOWEJ W 6 blog w Krakowie

Terminy kwalifikacji w 6 blog w Krakowie:
- 10,30.03.2016r
- 12,26.04.2016r
- 10,24.05.2016r
- 14,28.06.2016r
- 06,27.09.2016r
- 11,25.10.2016r
- 15,29.11.2016r
- 06,13.12.2016r

Wykazy wakujących stanowisk oraz
dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUZBY WOJSKOWEJ W JW.1328 BIELSKO-BIAŁA W 2016 ROKU:

W  dniu 6 i 20 kwietnia 2016r.  o godzinie 7.30 w Jednostce Wojskowej Nr 1328 w BIELSKO-BIAŁA   ul. Bardowskiego 2,
odbędą się kwalifikacje w korpusie szeregowych zawodowych.


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUZBY WOJSKOWEJ W JW. 4391 TOMASZÓW MAZOWIECKI


W  dniu 08 kwietnia 2016r.  o godzinie 8.30 w Jednostce Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim  ul. Piłsudskiego 72,
odbędą się kwalifikacje w korpusie szeregowych zawodowych  

Kandydat powinien posiadać:
• dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
• strój sportowy;
• przybory piśmiennicze.


KWALIFIKACJE W 11 BATALIONIE DOWODZENIA W ŻAGANIU

W każdą środę w 11 batalionie dowodzenia w Żaganiu, odbywać się będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej .
Chętni muszą mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą
z podpisanym kontraktem w ramach NSR i odbytymi ćwiczeniami rotacyjnymi.
Zainteresowani w dniu kwalifikacji powinni przybyć na godz. 08.00
Kandydaci powinni posiadać przy sobie:
- strój sportowy;
- dowód osobisty (książeczkę wojskową);
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty);
- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego.

1) w korpusie szeregowych zawodowych

Szczególnie poszukiwani kandydaci w korpusie szeregowych w specjalnościach wojskowych:
- kierowca  SW 38T64 (prawo jazdy kat. C+E)
- kierowca  SW 38T70 (prawo jazdy kat. T)
- strzelec wyborowy SW 20B80

2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż, st. sierż., mł. chor.)

- Wojsk Lądowych
- Łączności i Informatyki
- Inżynieri Wojskowej
- Logistyki
- Wychowawczy

 


Informuję, że w  Jednostce Wojskowej 1696 w Złocieńcu są wolne wakaty:

 • 4 x kierowca BWP
 • 3 x kierowca kat. C
 • 2 x kierowca kat. C-E

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniach 05.04.2016 r. i 19.04.2016 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych. Chętni muszą mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą - bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych.

Preferowane specjalności wojskowe:

 • kierowca kat. "C" i "C+E",
 • zwiadowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 4686 w Krakowie przedstawiam wakaty w przedmiotowym batalionie:

 • elektoromechanik,
 • celowniczy,
 • kierowca,
 • operator,
 • obserwator,
 • układacz spadochronów.

Terminy kwalifikacji w 6 batalionie logistycznym -bez zmian.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 4115 w Gliwicach przedstawiam wykaz wolnych stanowisk:

 • operator,
 • zwiadowca,
 • strzelec,
 • celowniczy,
 • radiotelefonista,
 • ratownik,
 • rachmistrz,
 • kierowca,
 • elektromechanik.


Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 4686 w Krakowie przedstawiam wakaty w przedmiotowym batalionie:

 • elektoromechanik,
 • kierowca,
 • operator,
 • obserwator,
 • startowy,
 • układacz spadochronów.

Terminy kwalifikacji w 6 batalionie logistycznym -bez zmian.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 4115 przedstawiam wykaz wolnych stanowisk:

 • ratownik,
 • operator,
 • zwiadowca,
 • strzelec,
 • radiotelefonista,
 • obsługa,
 • ratownik,
 • rachmistrz,
 • kierowca,
 • elektromechanik,

 Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


Informuję, że w dniu 16 marca 2016 r. 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 • w korpusie szeregowych zawodowych w specjalności - kierowca kat. "C", "C+E", oraz "T",
 • w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.) w korpusach osobowych: Wojsk Lądowych, Łączności i Informatyki, Inżynierii Wojskowej, Logistyki oraz Wychowawczy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


Na podstawie pisma Dowódcy 1 batalionu czołgów w Żurawicy informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w dniu 07.03.2016 r.

Stanowiska przeznaczone do obsadzenia:

 • zastępca dowódcy zespołu - lekarz; ppor./ por.,
 • działonowy; szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 3533 w Sandomierzu informuję, że w dniu 11.03.2016 r. w przedmiotowej jednostce odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów zawodowych oraz szeregowych zawodowych.

Kwalifikacje mają na celu pozyskanie kandydatów na aktualnie wakujące stanowiska służbowe oraz zebranie informacji o kandydatach na stanowiska planowane do uwolnienia w roku 2016 r. Poszukiwani są głównie następujący specjaliści:

 • sierż/ mł. chor. - technicy stacji radiolokacyjnych,
 • kpr./ plut. - operatorzy, technicy sprzętu łączności,
 • kpr./ plut. - operatorzy, technicy stacji radiolokacyjnych,
 • szer./ st. szer. - kierowcy kat. "C+E",
 • szer./ st. szer. - operatorzy, technicy stacji radiolokacyjnych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 04 marca 2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 09.03.2016 r. 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 •  w korpusie szeregowych zawodowych posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. Preferowane specjalności wojskowe: kierowca kategorii "C", "C+E" oraz "T".
 • w korpusie podoficerów rezerwy o STE: PODOFICER w korpusach osobowych; Wojsk Lądowych, Łączności i Informatyki, Inżynierii Wojskowej, Logistyki i Wychowawczy.

Pragnę również poinformować, że ww. kwalifikacje są prowadzone cyklicznie w każdą środę tygodnia.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 24.02.2016 r. 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową.

Preferowane specjalności wojskowe:

 • kierowca kategorii "C", "C+E" oraz "T".

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniach 01.03.2016 r. i 08.03.2016 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych. Chętni muszą mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych.

Preferowane specjalności wojskowe:

 • kierowca kategorii "C" i "C+E",
 • zwiadowca

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z pismem Dowódcy JW 1560 w Sochaczewie informuję, że 38 dywizjon zabezpieczenia OP poszukuje kandydata do zawodowej służby wojskowej na stanowisko służbowe:

 • młodszy kucharz; szer./ st. szer.

Kandydat powinien posiadać wykształcenie gastronomiczne i/ lub doświadczenie w pracy w zawodzie.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że 11 batalion dowodzenia w Żaganiu prowadzić będzie w dniu 17.02.2016 r. rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz po zasadniczej służbie wojskowej, w szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • kierowca - prawo jazdy kat. "C", "C+E", "T".

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221. 


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Ponadto informuję, że w 6 batalionie dowodzenia odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach:

 • 23 lutego,

 • 08, 22 marca,

 • 12, 26 kwietnia,

 • 10, 24 maja,

 • 14, 28 czerwca,

 • 05, 12 lipca,

 • 23, 30 sierpnia,

 • 13, 27 września,

 • 11, 25 padziernika,

 • 08, 22 listopada,

 • 01, 13 grudnia.

 
Wykaz wakatów:

 • szef służby zdrowia - dowódca zespołu zabezpieczenia medycznego; por./ kpt.,
 • podoficer sztabowy; podof.,

 • szyfrant; podof.,
 • młodszy oficer; ppor./ por.,

 • dowódca plutonu; ppor./ por.,

 • starszy technik; podof.,

 • dowódca aparatowni; podof.,

 • dowódca stacji; podof.,

 • technik pododdziału; podof.,

 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podof.,

 • dowódca obsługi - instruktor; podof.,

 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca działonu; podof.,

 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podof.,

 • dowódca drużyny remontowej - kierownik warsztatu; podof.,

 • kierowca - elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • kierowca; szer./ st. szer.,

 • zwiadowca - ratownik; szer./ st. szer.,

 • zwiadowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • saper; szer./ st. szer.,

 • nurek; szer./ st. szer.,

 • obsługa; szer./ st. szer.,

 • operator - elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • celowniczy; szer./ st. szer.,

 • kierowca - magazynier; szer./ st. szer.,

 • mechanik; szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 4686 w Krakowie przedstawiam wakaty kandydatów do zawodowej służby wojskowej w przedmiotowej jednostce wojskowej.

Ponadto informuję, że w 6 batalionie logistycznym odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach:

 • 09, 23 lutego,
 • 10, 30 marca,
 • 12. 26 kwietnia,
 • 10, 26 maja,
 • 14, 28 czerwca,
 • 06, 27 września,
 • 11, 25 października,
 • 15, 29 listopada,
 • 06, 13 grudnia.

Wykaz wakujących stanowisk służbowych:

 • celowniczy,
 • regulujący,
 • kierowca,
 • elektromechanik,
 • operator,
 • radiotelefonista,
 • obserwator,
 • startowy,
 • układacz spadochronów,

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


 W związku z pismem Dowódcy JW 4115 w Gliwicach przedstawiam wykaz wolnych stanowisk w wymienionym batalionie:

 • radiotelefonista,
 • operator,
 • zwiadowca,
 • saper,
 • strzelec,
 • strzelec wyborowy,
 • ratownik,
 • rachmistrz,
 • kierowca,
 • elektromechanik,
 • ratownik.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 12 lutego 2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniach 16.02.2016 r. i 01.03.2016 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych. Chętni muszą mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą z podpisanym kontraktem w ramach NSR i odbytym ćwiczeniem rotacyjnym.

Preferowane specjalności wojskowe:

- kierowca kategorii "C" i "C+E",

- zwiadowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 10 luty br. od godziny 08:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- kierowca - prawo jazdy kat. "C", "C+E" oraz "T".

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informujemy, że w 10 Brygadzie Logistycznej w Opolu kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych odbędą się w dniu 24.02.2016 r. o godz. 8.00.

Miejsce stawiennictwa:

10 BRYGADA LOGISTYCZNA
OPOLE
ul. Domańskiego 68Kandydaci  w dniu kwalifikacji powinni posiadać ze sobą:

•    książeczkę wojskową;
•    dowód osobisty;
•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
•    strój i obuwie sportowe;
•    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej .

 

 

 


Informuję, że w dniu 03 luty br. od godziny 08:00 11 batalion dowodzenia będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- kierowca - prawo jazdy kat. "C", "C+E" oraz "T".

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

 • szef służby zdrowia - dowódca zespołu zabezpieczenia medycznego; por./ kpt.,

 • podoficer sztabowy; podof.,

 • szyfrant; podof.,

 • młodszy oficer; ppor./ por.,

 • dowódca plutonu; ppor./ por.,

 • starszy technik; podof.,

 • dowódca aparatowni; podof.,

 • dowódca stacji; podof.,

 • technik pododdziału; podof.,

 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca dróżyny; podof.,

 • dowódca obsługi - instruktor; podof.,

 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca działonu; podof.,

 • dowódca drużyny remontowej - kierownik warsztatu; podof.,

 • kierowca - elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • kierowca; szer./ st. szer.,

 • zwiadowca - ratownik; szer./ st. szer.,

 • zwiadowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • kierowca - ratownik; szer./ st. szer.,

 • saper - ratownik; szer./ st. szer.,

 • saper; szer./ st. szer.,

 • nurek; szer./ st. szer.,

 • obsługa; szer./ st. szer.,

 • operator - elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • obsługa; szer./ st. szer.,

 • celowniczy; szer./ st. szer.,

 • kierowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • mechanik; szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 4115 w Gliwicach przedstawiam wykaz wolnych stanowisk dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

- radiotelefonista,

- operator,

- zwiadowca,

- saper,

- strzelec,

- ratownik,

- obsługa,

- rachmistrz,

- kierowca,

- kucharz,

- ratownik.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 3391 w Zamościu informuję, że w związku ze zmianami etatowymi w przedmiotowej jednostce wojskowej, w dniu 04 lutego 2016 r. przeprowadzone zostaną kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na następujące stanowisko:

- strzelec.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy JW 4808 informuję, że przedmiotowa jednostka wojskowa od 11 stycznia br. prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Kwalifikacje prowadzone są w każdy poniedziałek do odwołania.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy JW 2901 w Szczecinie - Podjuchy informuję, że 5 pułk inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych:

- młodszy kucharz,

- młodszy mechanik,

- młodszy saper,

- kierowca,

- młodszy kierowca,

- obsługa,

- młodszy kierowca radiotelefonista,

- kierowca operator,

- młodszy pontonier,

- młodszy operator,

- młodszy kierowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 27 stycznia br. o godzinie 08:00 11 batalion dowodzenia w Żaganiu będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczrgólności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- kierowca - prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy JW 1551 w Sieradzu informuję, że w wymienionej jednostce wojskowej w dniu 20 stycznia 2016 r. o godzinie 08:30 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy JW 4808 informuję, że wyżej wymieniona jednostka wojskowa od 11 stycznia br. prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

Kwalifikacje prowadzone są w każdy poniedziałek do odwołania.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 26.01.2016 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych. Chętni muszą mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą z podpisanym kontraktem w ramach NSR i odbytym ćwiczeniem rotacyjnym.

Preferowane specjalności wojskowe:

- kierowca kat. "C" i "C+E",

- zwiadowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam wakaty w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

- szef służby zdrowia - dowódca zespołu zabezpieczenia medycznego; por./ kpt.,

- młodszy oficer; ppor./ por.,

- podoficer sztabowy; podof.,

- szyfrant; podof.,

- dowódca plutonu; ppor./ por.,

- starszy technik; podof.,

- dowódca aparotowni; podof.,

- kierowca - elektromechanik; szer./ st. szer.,

- dowódca stacji; podof.,

- kierowca; szer./ st. szer.,

- kierowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

- zwiadowca - ratownik; szer./ st. szer.,

- zwiadowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

- technik pododdziału; podof.,

- zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podof.,

- saper; szer./ st. szer.,

- nurek; szer./ st. szer.,

- dowódca obsługi - instruktor; podof.,

- obsługa; szer./ st. szer.,

- operator - elektromechanik; szer./ st. szer.,

- zastępca dowódcy plutonu - dowódca działonu; podof.,

- celowniczy; szer./ st. szer.,

- zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podof.,

- kierowca - obsługa; szer./ st. szer.,

- technik pododdziału; podof.,

- kucharz; szer./ st. szer.,

- dowódca drużyny remontowej - kierownik warsztatu; podof.,

- mechanik; szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 4686 w Krakowie przedstawiam wykaz wolnych stanowisk służbowych:

- celowniczy,

- regulujący,

- kierowca,

- strzelec,

- elektromechanik,

- mechanik,

- operator,

- obserwator,

- startowy,

- układacz spadochronów.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 4115 w Gliwicach przedstawiam wykaz wolnych stanowisk służbowych:

- radiotelefonista,

- kierowca,

- operator,

- zwiadowca,

- saper,

- strzelec,

- ratownik,

- obsługa,

- rachmistrz,

- elektromechanik,

- kucharz,

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że 11 batalion dowodzenia w Żaganiu prowadzić będzie w dniu 20.01.2016 r. w godzinach 08:15 - 12:00 rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej, w szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • kierowca: prawo jazdy kat. "C+E",

 • kierowca: prawo jazdy kat. "T",

 • strzelec wyborowy.

Pragnę również poinformować, że wspomniane wyżej kwalifikacje odbywają się w batalionie cyklicznie w każdą środę tygodnia.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 15 stycznia 2016 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Przedstawiam potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie.

Lista wakatów:

 • szef służby zdrowia - dowódca zespołu zabezpieczenia medycznego; por./ kpt.,

 • młodszy oficer; ppor./ por.,

 • podoficer sztabowy; podof.,

 • szyfrant; podof.,

 • dowódca plutonu; ppor./ por.,

 • starszy technik; podof.,

 • kierowca - elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • dowódca aparatowni; podof.,

 • monter; szer./ st. szer.,

 • dowódca stacji; podof.,

 • zwiadowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • zwiadowca - ratownik; szer./ st. szer.,

 • kierowca; szer./ st. szer.,

 • technik pododdziału; podof.,

 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podof.,

 • saper; szer./ st. szer.,

 • radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • nurek; szer./ st. szer.,

 • dowódca obsługi - instruktor; podof.,

 • obsługa; szer./ st. szer.,

 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca działonu; podof.,

 • celowniczy; szer./ st. szer.,

 • kierowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • kierowca - obsługa; szer./ st. szer.,

 • technik pododdziału; podof.,

 • kucharz; szer./ st. szer.,

 • dowódca drużyny remontowej - kierownik warsztatu; podof.,

 • mechanik; szer./ st. szer.,

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie, ul. Ułanów 43 występują wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów młodszych. Zainteresowanych proszę o kontakt - 261 165 282.

Jednocześnie przedstawiam poniżej daty kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w 6 batalionie dowodzenia:

12, 26 stycznia 2016 r.,

9, 23 lutego 2016 r.,

8, 22 marca 2016 r.,

12, 26 kwietnia 2016 r.,

10, 24 maja 2016 r.,

14, 28 czerwca 2016 r.,

5, 12 lipca 2016 r.,

23, 30 sierpnia 2016 r.,

13, 27 września 2016 r.,

11, 25 października 2016 r.,

8, 22 listopada 2016 r.,

1, 13 grudnia 2016 r.


W związku z pismem Dowódcy JW 4115 w Gliwicach przedstawiam wykaz wolnych stanowisk w 6 batalionie powietrznodesantowym:

 • radiotelefonista,

 • kierowca,

 • operator,

 • zwiadowca,

 • saper,

 • strzelec,

 • ratownik,

 • obsługa,

 • rachmistrz,

 • elektromechanik.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że 11 batalion dowodzenia w Żaganiu prowadzić będzie w dniu 30.12.2015 r. rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • kierowca kat. "B",

 • kierowca kat. "C",

 • kierowca kat. "C+E",

 • kierowca kat. "T",

 • operator,

 • regulujący,

 • monter,

 • strzelec wyborowy.

Kwalifikacje odbywają się w batalionie cyklicznie w każdą środę tygodnia.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że 11 batalion dowodzenia w Żaganiu prowadzić będzie w dniu 16.12.2015 r. romowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej, w szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • kierowca kat. "B",

 • kierowca kat. "C",

 • kierowca kat. "C+E",

 • kierowca kat. "T",

 • operator,

 • regulujący,

 • monter,

 • strzelec wyborowy.

Kwalifikacje odbywają się w batalionie cyklicznie w każdą środę tygodnia.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 4686 w Krakowie przedstawiam potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w przedmiotowej jednostce. Jednocześnie informuję, że w 6 batalionie logistycznym kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej odbędą się 15 grudnia 2015 r.

Lista wakatów:

 • celowniczy,

 • kierowca,

 • elektromechanik,

 • operator,

 • radiotelefonista,

 • obserwator,

 • meteorolog,

 • startowy,

 • układacz spadochronów.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej przeprowadzone zostaną w dniach 8 i 15 grudnia 2015r.

Lista wakatów:

 • szef służby zdrowia - dowódca zespołu zabezpieczenia medycznego; por./ kpt.,

 • młodszy oficer; ppor./ por.,

 • podoficer sztabowy; podof.,

 • szyfrant; podof.,

 • młodszy oficer; ppor./ por.,

 • starszy technik; podof.,

 • dowódca aparatowni; podof.,

 • technik pododdziału; podof.,

 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podof.,

 • dowódca obsługi - instruktor; podof.,

 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podof.,

 • kierowca - elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • zwiadowca - ratownik; szer./ st. szer.,

 • zwiadowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • kierowca; szer./ st. szer.,

 • saper; szer./ st. szer.,

 • radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • nurek; szer./ st. szer.,

 • operator - elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • obsługa; szer./ st. szer.,

 • celowniczy; szer./ st. szer.,

 • kierowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • zwiadowca; szer./ st. szer.,

 • kierowca - obsługa; szer./ st. szer.,

 • kucharz; szer./ st. szer.,

 • elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • mechanik; szer./ st. szer.,

 • kierowca - ratownik; szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Przedstawiam wykaz wolnych stanowisk służbowych w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach:

 • radiotelefonista,

 • kierowca,

 • operator,

 • saper,

 • kierowca,

 • zwiadowca,

 • strzelec wyborowy,

 • strzelec,

 • ratownik,

 • obsługa,

 • rachmistrz,

 • elektromechanik.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy 6 batalionu logistycznego w Krakowie przedstawiam wakaty kandydatów do zawodowej służby wojskowej. Ponadto informuję, że w dniach 1 i 15 grudnia 2015 r. odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby zawodowej.

Wykaz wakujących stanowisk służbowych w JW 4686:

 • celowniczy,

 • kierowca,

 • elektromechanik,

 • obserwator,

 • startowy,

 • układacz spadochronów,

 • mechanik.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy Batalionu Powietrznodesantowego w Gliwicach przedstawiam dodatkowe terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej:

 • 13 styczeń 2016,

 • 10 luty 2016,

 • 09 marzec 2016,

 • 13 kwiecień 2016,

 • 11 maj 2016,

 • 08 czerwiec 2016,

 • 07 wrzesień 2016,

 • 12 paźdźiernik 2016,

 • 09 listopad 2016,

 • 07 grudzień 2016.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 08 grudnia 2015 r. od godziny 08:00 w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych oraz w korpusie podoficerów w stopniach: od plutonowego do starszego chorążego.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że od dnia 04 listopada 2015 r. kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 2423 będą się odbywać w każdą środę roboczą miesiąca o godzinie 08:00.

34 Brygada Kawalerii Pancernej posiada następujące wakaty:

 • działonowy,

 • kierowca kat. "C",

 • kierowca kat. "C+E",

 • kierowca kat. "B",

 • kierowca - obsługa,

 • kierowca - operator,

 • kierowca - ratownik,

 • kierowca - spawacz,

 • kierowca - ślusarz,

 • kierowca - zwiadowca,

 • kucharz,

 • ładowniczy,

 • mechanik - spawacz,

 • zwiadowca.

W korpusie młodszych podoficerów brygada prowadzi kwalifikacje na stanowisko: ratownik medyczny.

W zakresie podoficerów kwalifikowani będą kandydaci na stanowiska o specjalności wojskowej: eksploatacja pojazdów gąsienicowych oraz dowódcza - pancerna.

W zakresie podoficerów starszych brygada nie prowadzi kwalifikacji.

W korpusie oficerów zawodowych brygada prowadzi kwalifikacje tylko w specjalności wojskowej: dowódcza - pancerna.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w JW 4115 Gliwice na 2016 rok.

 • 27 styczeń,

 • 24 luty,

 • 30 marzec,

 • 27 kwiecień,

 • 25 maj,

 • 29 czerwiec,

 • 28 wrzesień,

 • 26 październik,

 • 23 listopad,

 • 14 grudzień.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z wakującymi stanowiskami służbowymi w korpusie szeregowych informuję, że w dniu 19.11.2015 r. o godzinie 08:00 w 1 batalionie strzelców podchalańskich odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz specjalności wojskowych:

 • obsługa,

 • kierowca gąsienicowego transportera opancerzonego,

 • operator,

 • kierowca "C+E",

 • obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego,

 • obsługa elektrowni.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Przedstawiam potrzeby w zakresie kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach.

 • radiotelefonista,

 • operator,

 • saper,

 • kierowca,

 • zwiadowca,

 • ratownik,

 • rachmistrz.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że 11 batalion dowodzenia w Żaganiu prowadzić będzie w dniu 18.11.2015 r. w godzinach 08:15 - 12:00 rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej, w szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • kierowca; kat. "B",

 • kierowca; kat. "C",

 • kierowca; kat. "C+E",

 • kierowca; kat. "T",

 • operator; obsługa urządzeń zasilających,

 • regujujący; regulacja ruchem drogowym,

 • monter; polowe sieci kablowe,

 • strzelec wyborowy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w w/w batalionie.

Kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej odbędą się 17 listopada, 08 i 15 grudnia 2015 r.

Wykaz stanowisk służbowych dla kandydatów w stopniu wojskowym- szer./ st. szer.:

 • kierowca - elektromechanik,

 • zwiadowca - ratownik,

 • zwiadowca - radiotelefonista,

 • kierowca,

 • radiotelefonista,

 • nurek,

 • operator - elektromechanik,

 • obsługa,

 • celowniczy,

 • zwiadowca,

 • kierowca - obsługa,

 • kucharz,

 • elektromechanik,

 • mechanik,

 • kierowca - ratownik.

Wykaz stanowisk służbowych dla kandydatów w stopniu wojskowym- podoficer:

 • podoficer sztabowy,

 • szyfrant,

 • starszy technik,

 • dowódca aparatowni,

 • dowódca stacji,

 • technik pododdziału,

 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny,

 • dowódca obsługi - instruktor,

 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca działonu,

Wykaz stanowisk służbowych dla kandydatów w stopniu wojskowym- ppor./ por.:

 • młodszy oficer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Przedstawiam wakaty w 6 batalionie logistycznym w Krakowie w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej. Kwalifikacje odbędą się w dniach 1 i 15 grudnia 2015 r.

 • celowniczy,

 • kierowca,

 • elektromechanik,

 • obserwator,

 • startowy,

 • układacz spadochronów,

 • mechanik,

 • mechanik,

 • dowódca plutonu.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniach 17.11.2015 r. i 24.11.2015 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Preferowane specjalności wojskowe:

 • kierowca kategorii "C" i "C+E".

 • zwiadowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że JW 4724 w Krakowie posiada nieobsadzone stanowiska służbowe.

Wykaz stanowisk służbowych w Jednostce Wojskowej NIL dla kandydatów w stopniu wojskowym- podoficer starszy:

 • dowódca sekcji - kierownik magazynu,

 • dowódca sekcji - starszy technik,

 • starszy operator,

 • podoficer specjalista,

 • dowódca sekcji,

 • starszy podoficer specjalista.

 

Wykaz stanowisk służbowych w Jednostce Wojskowej NIL dla kandydatów w stopniu wojskowym- podoficer:

 • technik - magazynier,

 • starszy technik,

 • starszy operator,

 • operator,

 • młodszy podoficer specjalista,

 • starszy technik teleinformatyk,

 • technik teleinformatyk,

 • podoficer sztabowy,

 • magazynier,

 • podoficer eksploatacji,

 • dowódca sekcji.


Wykaz stanowisk służbowych w Jednostce Wojskowej NIL dla kandydatów w stopniu wojskowym- podoficer młodszy:

 • starszy ratownik medyczny.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że 11 batalion dowodzenia w Żaganiu prowadzić będzie w dniu 04.11.2015 r. rozmowy kwwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej, w szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • kierowca; kat. "B",

 • kierowca; kat. "C",

 • kierowca; kat. "C+E",

 • kierowca; kat. "T",

 • operator; obsługa urządzeń zasilających ,

 • regulujący; regulacja ruchem drogowym,

 • monter; polowe sieci kablowe,

 • strzelec wyborowy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


 

Jednostka Wojskowa Nr 4808 w Gołdapi prowadzi nabór do zawodowej służby zawodowej na stanowiska w korpusie szeregowych. Kwalifikacje będą przeprowadzane w każdy poniedziałek i środę do 30.11.2015 r. Początek każdorazowo o godzinie 10:00.

Warunki jakie powinni spełniać kandydaci:

 • obywatelstwo polskie,

 • wiek poniżej 34 roku życia,

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,

 • odbyta służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub zasadnicza służba wojskowa w pełnym wymiarze,

 • odbyte ćwiczenia rotacyjne,

 • niekaralność,

 • dobry stan zdrowia.

Kandydaci powinni mieć ze sobą:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF,

 • strój sportowy,

 • dokumenty (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy, kopia kontraktu NSR),

 • wszystkie inne dokumenty poświadczające wykształcenie oraz posiadane uprawnienia.

Kryteria naboru:

 • rozmowa kwalifikacyjna,

 • pozytywnie zdany sprawdzian z WF,

 • uprawnienia przydatne do służby na stanowiskach w JW 4808 Gołdap.

 

Wykaz wakujących stanowisk w korpusie szeregowych:

 • kierowca - elektromechanik,

 • operator,

 • elektronik,

 • elektromechanik - radiooperator,

 • radiotelefonista,

 • młodszy radiooperator,

 • radiooperator,

 • młodszy zwiadowca - topograf,

 • młodszy dalmierzysta,

 • celowniczy,

 • elektromechanik,

 • kucharz.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z potrzebą uzupełnienia stanowisk w korpusie szeregowych i podoficerów starszych informuję, że 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz wakujących stanowisk:

 • Działonowy; szer./ st. szer.,

 • Młodszy ładowniczy; szer./ st. szer.,

 • Kierowca; szer./ st. szer.,

 • Pomocnik kierowcy; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - mechanik; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - zwiadowca; szer./ st. szer.,

 • Działonowy - operator; szer./ st. szer.,

 • Młodszy strzelec; szer./ st. szer.,

 • Młodszy strzelec - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • Strzelec - ratownik; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - celowniczy; szer./ st. szer.,

 • Celowniczy; szer./ st. szer.,

 • Celowniczy - regulujący; szer./ st. szer.,

 • Strzelec wyborowy; szer./ st. szer.,

 • Młodszy celowniczy; szer./ st. szer.,

 • Obsługa; szer./ st. szer.,

 • Mechanik; szer./ st. szer.,

 • Młodszy zwiadowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • Rachmistrz; szer./ st. szer.,

 • Zwiadowca - operator; szer./ st. szer.,

 • Elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • Elektronik - metrolog; szer./ st. szer.,

 • Młodszy operator; szer./ st. szer.,

 • Młodszy monter; szer./ st. szer.,

 • Młodszy radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • Radiotelefonista - ratownik; szer./ st. szer.,

 • Młodszy radiotelefonista - zwiadowca; szer./ st. szer.,

 • Operator; szer./ st. szer.,

 • Elektromechanik - radiooperator; szer./ st. szer.,

 • Działonowy operator; szer./ st. szer.,

 • Młodszy zwiadowca - kierowca; szer./ st. szer.,

 • Zwiadowca - celowniczy; szer./ st. szer.,

 • Zwiadowca - ratownik; szer./ st. szer.,

 • Młodszy mechanik; szer./ st. szer.,

 • Młodszy saper; szer./ st. szer.,

 • Młodszy zwiadowca; szer./ st. szer.,

 • Zwiadowca - młodszy nurek; szer/ st. szer.,

 • Młodszy operator - pomocnik kierowcy; szer./ st. szer.,

 • Mechanik - kierowca; szer./ st. szer.,

 • Kucharz; szer./ st. szer.,

 • Młodszy kucharz; szer./ st. szer.,

 • Młodszy regulujący - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • Młodszy kierowca - regulujący; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - ratownik; szer./ st. szer.,

 • Młodszy kierowca; szer./ st. szer.,

 • Młodszy kierowca - elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • Młodszy kierowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - elektryk; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - ślusarz; szer./ st. szer.,

 • Młodszy kierowca - obsługa; szer./ st. szer.,

 • Młodszy kierowca - spawacz; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - kancelista; szer./ st. szer.,

 • Elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • Młodszy elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • Mechanik - spawacz; szer./ st. szer.,

 • Młodszy spawacz; szer./ st. szer.,

 • Młodszy ratownik; szer./ st. szer.,

 • Dowódca plutonu; podoficer starszy,

 • Szef baterii - dowódca drużyny; podoficer starszy,

 • Dowódca załogi - zastępca dowódcy plutonu; podoficer,

 • Dowódca drużyny - dowódca sekcji; podoficer;

 • Zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podoficer,

 • Pomocnik dowódcy plutonu - dowódca działonu; podoficer,

 • Dowódca sekcji; podoficer,

 • Dowódca drużyny - dowódca stacji; podoficer,

 • Dowódca obsługi; podoficer,

 • Dowódca działonu; podoficer,

 • Starszy instruktor; podoficer,

 • Pomocnik dowódcy plutonu; podoficer,

 • Starszy instruktor; podoficer,

 • Technik pododdziału; podoficer,

 • Technik pododdziału - dowódca grupy; podoficer,

 • Dowódca drużyny remontowej - kierownik warsztatu; podoficer,

 • Dowódca drużyny - kierownik warsztatu; podoficer,

 • Dowódca grupy; podoficer,

 • Technik - optoelektronik; podoficer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Przedstawiam wykaz wolnych stanowisk w JW 4115 Gliwice (6 batalion powietrznodesantowy):

 • Radiotelefonista,

 • Operator,

 • Zwiadowca,

 • Saper,

 • Kierowca,

 • Celowniczy,

 • Rachmistrz,

 • Ratownik.

 Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Szefa WSzW w Olsztynie przedstawiam ogólne potrzeby, miejsca i terminy prowadzonych kwalifikacji:

 1. 9 Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie:

 • potrzeby ok. 200 szeregowych głównie w grupie pancerno - zmechanizowanej,

 • terminy kwalifikacji - każdy wtorek.

 1.  15 Brygada Zmechanizowana w Giżycku:

 • potrzeby 45 kierowców i działonowych T-72 i kierowców GTO,

 • terminy kwalifikacji - 2 i 4 poniedziałek każdego miesiąca.

 1.  11 Pułk Artylerii w Węgorzewie:

 • potrzeby dotyczą grupy osobowej rakietowej i artylerii, grupy osobowej technicznej oraz grupy osobowej eksploatacji systemów łączności oraz kierowców kat. "C" i kat. "C+E",

 • terminy kwalifikacji - każdy poniedziałek.

 1.  15 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej w Gołdapi:

 • potrzeby 37 szeregowych grupy osobowej radiotechnicznej, grupy osobowej artylerii przeciwlotniczej, grupy osobowej eksploatacji systemów łączności oraz kierowców kat. "C" i kat. "C + E",

 • terminy kwalifikacji - każdy poniedziałek.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Przedstawiam potrzeby w zakresie kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 18 Batalionie Powietrznodesantowym:

 • Operator,

 • Zwiadowca - ratownik,

 • Kierowca,

 • Saper,

 • Kierowca,

 • Elektromechanik,

 • Kierowca - obsługa,

 • Zwiadowca - radiotelefonista,

 • Strzelec wyborowy - obserwator,

 • Strzelec wyborowy,

 • Celowniczy,

 • Strzelec,

 • Ratownik,

 • Elektromechanik,

 • Radiotelefonista,

 • Kierowca - radiotelefonista,

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w 7 batalionie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach; 07, 14, 21 i 28 listopada 2015 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w związku z planowanymi w JW 3391 (3 batalion zmechanizowany w Zamościu) zmianami etatowymi w dniach 12 listopada i 19 listopada 2015 r. przeprowadzone zostaną kwalifikacje do służby zawodowej na stanowiska strzelec w korpusie szeregowych zawodowych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że od dnia 4 listopada 2015 r. w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu będą odbywać się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w każdą środę roboczą miesiąca o godz. 08:00.

Wykaz wolnych stanowisk:

 • Działonowy,

 • Kierowca,

 • Kierowca - operator,

 • Kierowca - radiotelefonista,

 • Kierowca - spawacz,

 • Kierowca - ślusarz,

 • Kucharz,

 • Ładowniczy.

W korpusie młodszych oficerów brygada prowadzi kwalifikacje na stanowisko ratownik medyczny z wymaganiem posiadania przez kandydata co najmniej licencjatu z ratownictwa medycznego.

W zakresie podoficerów kwalifikowani będą kandydaci na stanowiska o specjalności wojskowej; Eksploatacja pojazdów gąsienicowych oraz Dowódczo - pancerna.

W korpusie oficerów zawodowych brygada prowadzi kwalifikacje w specjalnościach wojskowych Dowódcza - pancerna.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Przedstawiam wolne stanowiska służbowe dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych w JW 4222 w Giżycku:

 • Mechanik - kierowca; szer./ st. szer.,

 • Kierowca; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - elektromechanik; szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w 6 batalionie logistycznym przeprowadzone będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach:

 • 3 listopada 2015 r.,

 • 1, 15 grudnia 2015 r.

Wykaz wakujących stanowisk służbowych w JW 4686:

 • celowniczy; szer/ st. szer.,

 • kierowca; szer./ st. szer.,

 • elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • dowódca plutonu; ppor./ por.,

 • mechanik; szer./ st. szer.,

 • radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • obserwator; szer./ st. szer.,

 • dowódca sekcji; podof.,

 • startowy; szer./ st. szer.,

 • układacz spadochronów; szer./ st. szer.,

 • mechanik; szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniach 13.10.2015 r. i 27.10.2015 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie, przy ul. Dwernickiego 4, odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych. Chętni muszą mieć odbytą zasadniczą służbę zawodową lub odbytą służbę przygotowawczą z podpisanym kontraktem w ramach NSR i odbytym ćwiczeniem rotacyjnym.

Zainteresowani w dniu kwalifikacji powinni przybyć na godzinę 08:00. Kandydaci powinni posiadać przy sobie:

 • strój sportowy,

 • dowód osobisty (książeczkę wojskową),

 • zaświadczenie lekarskiedopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego.

Preferowane specjalności wojskowe:

 • kierowca kat. "C" i "C+E",

 • zwiadowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w JW 4009 Kraków (6 batalion dowodzenia) prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, które odbędą się w poniższych terminach:

 • 6, 20 października 2015 r.,

 • 3, 17 listopada 2015 r.,

 • 8, 15 grudnia 2015 r.

Wakaty:

 • Szef służby zdrowia - dowódca zespołu zabezpieczenia medycznego; por./ kpt.,

 • Młodszy oficer; ppor./ por.,

 • Podoficer sztabowy; podof.,

 • Szyfrant; podof.,

 • Dowódca aparatowni; podof.,

 • Starszy technik; podof.,

 • Dowódca stacji; podof.,

 • Radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • Zwiadowca - ratownik; szer./ st. szer.,

 • Zwiadowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • Kierowca; szer./ st. szer.,

 • Technik pododdziału; podof.,

 • Saper; szer./ st. szer.,

 • Zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podof.,

 • Nurek; szer./ st. szer.,

 • Dowódca obsługi - instruktor; podof.,

 • Operator - elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • Zastępca dowódcy plutonu - dowódca działonu; podof.,

 • Obsługa; szer./ st. szer.,

 • Celowniczy; szer./ st. szer.,

 • Zwiadowca; szer./ st. szer.,

 • Kucharz; szer./ st. szer.,

 • Elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • Mechanik; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - ratownik; szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w JW 4539 Białobrzegi prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w pierwszej kolejności z Narodowych Sił Rezerwowych oraz jako źródło uzupełniające z rezerwy, na stanowiska służbowe przedstawione poniżej:

 • Kierowca - elektromechanik; prawo jazdy kat. C+E,

 • Młodszy kierowca; prawo jazdy kat. C,

 • Kierowca obsługa; prawo jazdy kat. B,

 • Kierowca obsługa; prawo jazdy kat. C,

 • Młodszy kucharz,

 • Młodszy kierowca - ślusarz; prawo jazdy kat. C,

 • Kierowca; prawo jazdy kat. D,

 • Mł. kierowca - elektromechanik; prawo jazdy kat. B,

 • Operator,

 • Zwiadowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że 11 pułk artylerii w Węgorzewie prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej. Potrzeby dotyczą w szczególności grupy osobowej rakietowej i artylerii, grupy osobowej technicznej korpusu osobowego logistyki oraz korpusu osobowego łączności i informatyki w korpusach szeregowych, podoficerów i oficerów. Jednakże w trakcie kwalifikacji brani będą pod uwagę żołnierze innych specjalności wojskowych posiadający wykształcenie cywilne bądź uprawnienia przydatne na stanowiskach służbowych.

Pierwszym etapem kwalifikacji jest egzamin ze sprawności fizycznej, który zostanie przeprowadzany w każdą środę na terenie 11 pułku artylerii w Węgorzewie, ul. gen. J. Bema 7 o godzinie 07:30.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 06.10.2015 r. od godziny 08:00 w 16 batalionie saperów w Nisku zaplanowano kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w n/w specjalnościach wojskowych:

 • Kierowca kat. C,

 • Kierowca kat. C+E,

 • Obsługa spychoładowarki,

 • Kierowca pojazdu o podwoziu gąsienicowym/ obsługa mostu towarzyszącego na podwoziu gąsienicowym.

Ponadto kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • posiadać nadany przydział kryzysowy,

 • odbyte przynajmniej jedne ćwiczenia rotacyjne lub mieć odbytą służbę zasadniczą,

 • aktualne badania lekarskie.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 07 października 2015 r. w godzinach 08:00 - 13:00 na bazie obiektu sportowego 1 batalionu strzelców podhalańskich  w Rzeszowie zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe 21 batalionu dowodzenia.

Wykaz stanowisk do kwalifikacji:

 • Młodszy kierowca - regulujący; prawo jazdy kat. A, regulacja ruchem.

 • Kierowca - elektromechanik; prawo jazdy kat. C, uprawnienia elektroenergetyczne od 1 kW.

 • Młodszy kierowca; Prawo jazdy kat. C.

 • Zwiadowca.

 • Kierowca - zwiadowca; prawo jazdy kat. C, uprawnienia do prowadzenia transportera BRDM 2.

 • Kierowca - celowniczy; prawo jazdy kat. C, uprawnienia do prowadzenia transportera BRDM 3.

 • Zwiadowca - ratownik; kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 • Zwiadowca - celowniczy; obsługa bronii pokładowej.

 • Kierowca - obsługa; prawo jazdy kat. C+E, uprawnienia ADR.

 • Kierowca - obsługa; prawo jazdy kat. C.

 • Obsługa.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Przedstawiam wykaz wolnych stanowisk w 18 batalionie powietrznodesantowym w Bielsku-Białej:

 • Zastępca dowódcy kompanii,

 • Operator,

 • Dowódca plutonu,

 • Zwiadowca - ratownik,

 • Kierowca,

 • Saper,

 • Elektromechanik,

 • Zwiadowca - radiotelefonista,

 • Zastępca dowódcy plutonu,

 • Celowniczy,

 • Ratownik,

 • Strzelec wyborowy - obserwator,

 • Strzelec wyborowy,

 • Radiotelefonista,

 • Celowniczy,

 • Kierowca - radiotelefonista,

 • Kie