Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacje Służba Zawodowa
 

 

 


W związku z pismem Dowódcy 6 batalionu logistycznego w Krakowie przedstawiam wakaty kandydatów do zawodowej służby wojskowej. Ponadto informuję, że w dniach 1 i 15 grudnia 2015 r. odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby zawodowej.

Wykaz wakujących stanowisk służbowych w JW 4686:

 • celowniczy,

 • kierowca,

 • elektromechanik,

 • obserwator,

 • startowy,

 • układacz spadochronów,

 • mechanik.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy Batalionu Powietrznodesantowego w Gliwicach przedstawiam dodatkowe terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej:

 • 13 styczeń 2016,

 • 10 luty 2016,

 • 09 marzec 2016,

 • 13 kwiecień 2016,

 • 11 maj 2016,

 • 08 czerwiec 2016,

 • 07 wrzesień 2016,

 • 12 paźdźiernik 2016,

 • 09 listopad 2016,

 • 07 grudzień 2016.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 08 grudnia 2015 r. od godziny 08:00 w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych oraz w korpusie podoficerów w stopniach: od plutonowego do starszego chorążego.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że od dnia 04 listopada 2015 r. kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 2423 będą się odbywać w każdą środę roboczą miesiąca o godzinie 08:00.

34 Brygada Kawalerii Pancernej posiada następujące wakaty:

 • działonowy,

 • kierowca kat. "C",

 • kierowca kat. "C+E",

 • kierowca kat. "B",

 • kierowca - obsługa,

 • kierowca - operator,

 • kierowca - ratownik,

 • kierowca - spawacz,

 • kierowca - ślusarz,

 • kierowca - zwiadowca,

 • kucharz,

 • ładowniczy,

 • mechanik - spawacz,

 • zwiadowca.

W korpusie młodszych podoficerów brygada prowadzi kwalifikacje na stanowisko: ratownik medyczny.

W zakresie podoficerów kwalifikowani będą kandydaci na stanowiska o specjalności wojskowej: eksploatacja pojazdów gąsienicowych oraz dowódcza - pancerna.

W zakresie podoficerów starszych brygada nie prowadzi kwalifikacji.

W korpusie oficerów zawodowych brygada prowadzi kwalifikacje tylko w specjalności wojskowej: dowódcza - pancerna.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w JW 4115 Gliwice na 2016 rok.

 • 27 styczeń,

 • 24 luty,

 • 30 marzec,

 • 27 kwiecień,

 • 25 maj,

 • 29 czerwiec,

 • 28 wrzesień,

 • 26 październik,

 • 23 listopad,

 • 14 grudzień.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z wakującymi stanowiskami służbowymi w korpusie szeregowych informuję, że w dniu 19.11.2015 r. o godzinie 08:00 w 1 batalionie strzelców podchalańskich odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz specjalności wojskowych:

 • obsługa,

 • kierowca gąsienicowego transportera opancerzonego,

 • operator,

 • kierowca "C+E",

 • obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego,

 • obsługa elektrowni.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Przedstawiam potrzeby w zakresie kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach.

 • radiotelefonista,

 • operator,

 • saper,

 • kierowca,

 • zwiadowca,

 • ratownik,

 • rachmistrz.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że 11 batalion dowodzenia w Żaganiu prowadzić będzie w dniu 18.11.2015 r. w godzinach 08:15 - 12:00 rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej, w szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • kierowca; kat. "B",

 • kierowca; kat. "C",

 • kierowca; kat. "C+E",

 • kierowca; kat. "T",

 • operator; obsługa urządzeń zasilających,

 • regujujący; regulacja ruchem drogowym,

 • monter; polowe sieci kablowe,

 • strzelec wyborowy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie przedstawiam potrzeby w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w w/w batalionie.

Kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej odbędą się 17 listopada, 08 i 15 grudnia 2015 r.

Wykaz stanowisk służbowych dla kandydatów w stopniu wojskowym- szer./ st. szer.:

 • kierowca - elektromechanik,

 • zwiadowca - ratownik,

 • zwiadowca - radiotelefonista,

 • kierowca,

 • radiotelefonista,

 • nurek,

 • operator - elektromechanik,

 • obsługa,

 • celowniczy,

 • zwiadowca,

 • kierowca - obsługa,

 • kucharz,

 • elektromechanik,

 • mechanik,

 • kierowca - ratownik.

Wykaz stanowisk służbowych dla kandydatów w stopniu wojskowym- podoficer:

 • podoficer sztabowy,

 • szyfrant,

 • starszy technik,

 • dowódca aparatowni,

 • dowódca stacji,

 • technik pododdziału,

 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny,

 • dowódca obsługi - instruktor,

 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca działonu,

Wykaz stanowisk służbowych dla kandydatów w stopniu wojskowym- ppor./ por.:

 • młodszy oficer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Przedstawiam wakaty w 6 batalionie logistycznym w Krakowie w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej. Kwalifikacje odbędą się w dniach 1 i 15 grudnia 2015 r.

 • celowniczy,

 • kierowca,

 • elektromechanik,

 • obserwator,

 • startowy,

 • układacz spadochronów,

 • mechanik,

 • mechanik,

 • dowódca plutonu.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniach 17.11.2015 r. i 24.11.2015 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Preferowane specjalności wojskowe:

 • kierowca kategorii "C" i "C+E".

 • zwiadowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że JW 4724 w Krakowie posiada nieobsadzone stanowiska służbowe.

Wykaz stanowisk służbowych w Jednostce Wojskowej NIL dla kandydatów w stopniu wojskowym- podoficer starszy:

 • dowódca sekcji - kierownik magazynu,

 • dowódca sekcji - starszy technik,

 • starszy operator,

 • podoficer specjalista,

 • dowódca sekcji,

 • starszy podoficer specjalista.

 

Wykaz stanowisk służbowych w Jednostce Wojskowej NIL dla kandydatów w stopniu wojskowym- podoficer:

 • technik - magazynier,

 • starszy technik,

 • starszy operator,

 • operator,

 • młodszy podoficer specjalista,

 • starszy technik teleinformatyk,

 • technik teleinformatyk,

 • podoficer sztabowy,

 • magazynier,

 • podoficer eksploatacji,

 • dowódca sekcji.


Wykaz stanowisk służbowych w Jednostce Wojskowej NIL dla kandydatów w stopniu wojskowym- podoficer młodszy:

 • starszy ratownik medyczny.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że 11 batalion dowodzenia w Żaganiu prowadzić będzie w dniu 04.11.2015 r. rozmowy kwwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej, w szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • kierowca; kat. "B",

 • kierowca; kat. "C",

 • kierowca; kat. "C+E",

 • kierowca; kat. "T",

 • operator; obsługa urządzeń zasilających ,

 • regulujący; regulacja ruchem drogowym,

 • monter; polowe sieci kablowe,

 • strzelec wyborowy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


 

Jednostka Wojskowa Nr 4808 w Gołdapi prowadzi nabór do zawodowej służby zawodowej na stanowiska w korpusie szeregowych. Kwalifikacje będą przeprowadzane w każdy poniedziałek i środę do 30.11.2015 r. Początek każdorazowo o godzinie 10:00.

Warunki jakie powinni spełniać kandydaci:

 • obywatelstwo polskie,

 • wiek poniżej 34 roku życia,

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,

 • odbyta służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub zasadnicza służba wojskowa w pełnym wymiarze,

 • odbyte ćwiczenia rotacyjne,

 • niekaralność,

 • dobry stan zdrowia.

Kandydaci powinni mieć ze sobą:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF,

 • strój sportowy,

 • dokumenty (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy, kopia kontraktu NSR),

 • wszystkie inne dokumenty poświadczające wykształcenie oraz posiadane uprawnienia.

Kryteria naboru:

 • rozmowa kwalifikacyjna,

 • pozytywnie zdany sprawdzian z WF,

 • uprawnienia przydatne do służby na stanowiskach w JW 4808 Gołdap.

 

Wykaz wakujących stanowisk w korpusie szeregowych:

 • kierowca - elektromechanik,

 • operator,

 • elektronik,

 • elektromechanik - radiooperator,

 • radiotelefonista,

 • młodszy radiooperator,

 • radiooperator,

 • młodszy zwiadowca - topograf,

 • młodszy dalmierzysta,

 • celowniczy,

 • elektromechanik,

 • kucharz.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z potrzebą uzupełnienia stanowisk w korpusie szeregowych i podoficerów starszych informuję, że 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz wakujących stanowisk:

 • Działonowy; szer./ st. szer.,

 • Młodszy ładowniczy; szer./ st. szer.,

 • Kierowca; szer./ st. szer.,

 • Pomocnik kierowcy; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - mechanik; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - zwiadowca; szer./ st. szer.,

 • Działonowy - operator; szer./ st. szer.,

 • Młodszy strzelec; szer./ st. szer.,

 • Młodszy strzelec - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • Strzelec - ratownik; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - celowniczy; szer./ st. szer.,

 • Celowniczy; szer./ st. szer.,

 • Celowniczy - regulujący; szer./ st. szer.,

 • Strzelec wyborowy; szer./ st. szer.,

 • Młodszy celowniczy; szer./ st. szer.,

 • Obsługa; szer./ st. szer.,

 • Mechanik; szer./ st. szer.,

 • Młodszy zwiadowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • Rachmistrz; szer./ st. szer.,

 • Zwiadowca - operator; szer./ st. szer.,

 • Elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • Elektronik - metrolog; szer./ st. szer.,

 • Młodszy operator; szer./ st. szer.,

 • Młodszy monter; szer./ st. szer.,

 • Młodszy radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • Radiotelefonista - ratownik; szer./ st. szer.,

 • Młodszy radiotelefonista - zwiadowca; szer./ st. szer.,

 • Operator; szer./ st. szer.,

 • Elektromechanik - radiooperator; szer./ st. szer.,

 • Działonowy operator; szer./ st. szer.,

 • Młodszy zwiadowca - kierowca; szer./ st. szer.,

 • Zwiadowca - celowniczy; szer./ st. szer.,

 • Zwiadowca - ratownik; szer./ st. szer.,

 • Młodszy mechanik; szer./ st. szer.,

 • Młodszy saper; szer./ st. szer.,

 • Młodszy zwiadowca; szer./ st. szer.,

 • Zwiadowca - młodszy nurek; szer/ st. szer.,

 • Młodszy operator - pomocnik kierowcy; szer./ st. szer.,

 • Mechanik - kierowca; szer./ st. szer.,

 • Kucharz; szer./ st. szer.,

 • Młodszy kucharz; szer./ st. szer.,

 • Młodszy regulujący - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • Młodszy kierowca - regulujący; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - ratownik; szer./ st. szer.,

 • Młodszy kierowca; szer./ st. szer.,

 • Młodszy kierowca - elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • Młodszy kierowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - elektryk; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - ślusarz; szer./ st. szer.,

 • Młodszy kierowca - obsługa; szer./ st. szer.,

 • Młodszy kierowca - spawacz; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - kancelista; szer./ st. szer.,

 • Elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • Młodszy elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • Mechanik - spawacz; szer./ st. szer.,

 • Młodszy spawacz; szer./ st. szer.,

 • Młodszy ratownik; szer./ st. szer.,

 • Dowódca plutonu; podoficer starszy,

 • Szef baterii - dowódca drużyny; podoficer starszy,

 • Dowódca załogi - zastępca dowódcy plutonu; podoficer,

 • Dowódca drużyny - dowódca sekcji; podoficer;

 • Zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podoficer,

 • Pomocnik dowódcy plutonu - dowódca działonu; podoficer,

 • Dowódca sekcji; podoficer,

 • Dowódca drużyny - dowódca stacji; podoficer,

 • Dowódca obsługi; podoficer,

 • Dowódca działonu; podoficer,

 • Starszy instruktor; podoficer,

 • Pomocnik dowódcy plutonu; podoficer,

 • Starszy instruktor; podoficer,

 • Technik pododdziału; podoficer,

 • Technik pododdziału - dowódca grupy; podoficer,

 • Dowódca drużyny remontowej - kierownik warsztatu; podoficer,

 • Dowódca drużyny - kierownik warsztatu; podoficer,

 • Dowódca grupy; podoficer,

 • Technik - optoelektronik; podoficer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Przedstawiam wykaz wolnych stanowisk w JW 4115 Gliwice (6 batalion powietrznodesantowy):

 • Radiotelefonista,

 • Operator,

 • Zwiadowca,

 • Saper,

 • Kierowca,

 • Celowniczy,

 • Rachmistrz,

 • Ratownik.

 Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Szefa WSzW w Olsztynie przedstawiam ogólne potrzeby, miejsca i terminy prowadzonych kwalifikacji:

 1. 9 Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie:

 • potrzeby ok. 200 szeregowych głównie w grupie pancerno - zmechanizowanej,

 • terminy kwalifikacji - każdy wtorek.

 1.  15 Brygada Zmechanizowana w Giżycku:

 • potrzeby 45 kierowców i działonowych T-72 i kierowców GTO,

 • terminy kwalifikacji - 2 i 4 poniedziałek każdego miesiąca.

 1.  11 Pułk Artylerii w Węgorzewie:

 • potrzeby dotyczą grupy osobowej rakietowej i artylerii, grupy osobowej technicznej oraz grupy osobowej eksploatacji systemów łączności oraz kierowców kat. "C" i kat. "C+E",

 • terminy kwalifikacji - każdy poniedziałek.

 1.  15 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej w Gołdapi:

 • potrzeby 37 szeregowych grupy osobowej radiotechnicznej, grupy osobowej artylerii przeciwlotniczej, grupy osobowej eksploatacji systemów łączności oraz kierowców kat. "C" i kat. "C + E",

 • terminy kwalifikacji - każdy poniedziałek.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Przedstawiam potrzeby w zakresie kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 18 Batalionie Powietrznodesantowym:

 • Operator,

 • Zwiadowca - ratownik,

 • Kierowca,

 • Saper,

 • Kierowca,

 • Elektromechanik,

 • Kierowca - obsługa,

 • Zwiadowca - radiotelefonista,

 • Strzelec wyborowy - obserwator,

 • Strzelec wyborowy,

 • Celowniczy,

 • Strzelec,

 • Ratownik,

 • Elektromechanik,

 • Radiotelefonista,

 • Kierowca - radiotelefonista,

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w 7 batalionie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach; 07, 14, 21 i 28 listopada 2015 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w związku z planowanymi w JW 3391 (3 batalion zmechanizowany w Zamościu) zmianami etatowymi w dniach 12 listopada i 19 listopada 2015 r. przeprowadzone zostaną kwalifikacje do służby zawodowej na stanowiska strzelec w korpusie szeregowych zawodowych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że od dnia 4 listopada 2015 r. w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu będą odbywać się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w każdą środę roboczą miesiąca o godz. 08:00.

Wykaz wolnych stanowisk:

 • Działonowy,

 • Kierowca,

 • Kierowca - operator,

 • Kierowca - radiotelefonista,

 • Kierowca - spawacz,

 • Kierowca - ślusarz,

 • Kucharz,

 • Ładowniczy.

W korpusie młodszych oficerów brygada prowadzi kwalifikacje na stanowisko ratownik medyczny z wymaganiem posiadania przez kandydata co najmniej licencjatu z ratownictwa medycznego.

W zakresie podoficerów kwalifikowani będą kandydaci na stanowiska o specjalności wojskowej; Eksploatacja pojazdów gąsienicowych oraz Dowódczo - pancerna.

W korpusie oficerów zawodowych brygada prowadzi kwalifikacje w specjalnościach wojskowych Dowódcza - pancerna.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Przedstawiam wolne stanowiska służbowe dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych w JW 4222 w Giżycku:

 • Mechanik - kierowca; szer./ st. szer.,

 • Kierowca; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - elektromechanik; szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w 6 batalionie logistycznym przeprowadzone będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach:

 • 3 listopada 2015 r.,

 • 1, 15 grudnia 2015 r.

Wykaz wakujących stanowisk służbowych w JW 4686:

 • celowniczy; szer/ st. szer.,

 • kierowca; szer./ st. szer.,

 • elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • dowódca plutonu; ppor./ por.,

 • mechanik; szer./ st. szer.,

 • radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • obserwator; szer./ st. szer.,

 • dowódca sekcji; podof.,

 • startowy; szer./ st. szer.,

 • układacz spadochronów; szer./ st. szer.,

 • mechanik; szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniach 13.10.2015 r. i 27.10.2015 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie, przy ul. Dwernickiego 4, odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych. Chętni muszą mieć odbytą zasadniczą służbę zawodową lub odbytą służbę przygotowawczą z podpisanym kontraktem w ramach NSR i odbytym ćwiczeniem rotacyjnym.

Zainteresowani w dniu kwalifikacji powinni przybyć na godzinę 08:00. Kandydaci powinni posiadać przy sobie:

 • strój sportowy,

 • dowód osobisty (książeczkę wojskową),

 • zaświadczenie lekarskiedopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego.

Preferowane specjalności wojskowe:

 • kierowca kat. "C" i "C+E",

 • zwiadowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w JW 4009 Kraków (6 batalion dowodzenia) prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, które odbędą się w poniższych terminach:

 • 6, 20 października 2015 r.,

 • 3, 17 listopada 2015 r.,

 • 8, 15 grudnia 2015 r.

Wakaty:

 • Szef służby zdrowia - dowódca zespołu zabezpieczenia medycznego; por./ kpt.,

 • Młodszy oficer; ppor./ por.,

 • Podoficer sztabowy; podof.,

 • Szyfrant; podof.,

 • Dowódca aparatowni; podof.,

 • Starszy technik; podof.,

 • Dowódca stacji; podof.,

 • Radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • Zwiadowca - ratownik; szer./ st. szer.,

 • Zwiadowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • Kierowca; szer./ st. szer.,

 • Technik pododdziału; podof.,

 • Saper; szer./ st. szer.,

 • Zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podof.,

 • Nurek; szer./ st. szer.,

 • Dowódca obsługi - instruktor; podof.,

 • Operator - elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • Zastępca dowódcy plutonu - dowódca działonu; podof.,

 • Obsługa; szer./ st. szer.,

 • Celowniczy; szer./ st. szer.,

 • Zwiadowca; szer./ st. szer.,

 • Kucharz; szer./ st. szer.,

 • Elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • Mechanik; szer./ st. szer.,

 • Kierowca - ratownik; szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w JW 4539 Białobrzegi prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w pierwszej kolejności z Narodowych Sił Rezerwowych oraz jako źródło uzupełniające z rezerwy, na stanowiska służbowe przedstawione poniżej:

 • Kierowca - elektromechanik; prawo jazdy kat. C+E,

 • Młodszy kierowca; prawo jazdy kat. C,

 • Kierowca obsługa; prawo jazdy kat. B,

 • Kierowca obsługa; prawo jazdy kat. C,

 • Młodszy kucharz,

 • Młodszy kierowca - ślusarz; prawo jazdy kat. C,

 • Kierowca; prawo jazdy kat. D,

 • Mł. kierowca - elektromechanik; prawo jazdy kat. B,

 • Operator,

 • Zwiadowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że 11 pułk artylerii w Węgorzewie prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej. Potrzeby dotyczą w szczególności grupy osobowej rakietowej i artylerii, grupy osobowej technicznej korpusu osobowego logistyki oraz korpusu osobowego łączności i informatyki w korpusach szeregowych, podoficerów i oficerów. Jednakże w trakcie kwalifikacji brani będą pod uwagę żołnierze innych specjalności wojskowych posiadający wykształcenie cywilne bądź uprawnienia przydatne na stanowiskach służbowych.

Pierwszym etapem kwalifikacji jest egzamin ze sprawności fizycznej, który zostanie przeprowadzany w każdą środę na terenie 11 pułku artylerii w Węgorzewie, ul. gen. J. Bema 7 o godzinie 07:30.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 06.10.2015 r. od godziny 08:00 w 16 batalionie saperów w Nisku zaplanowano kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w n/w specjalnościach wojskowych:

 • Kierowca kat. C,

 • Kierowca kat. C+E,

 • Obsługa spychoładowarki,

 • Kierowca pojazdu o podwoziu gąsienicowym/ obsługa mostu towarzyszącego na podwoziu gąsienicowym.

Ponadto kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • posiadać nadany przydział kryzysowy,

 • odbyte przynajmniej jedne ćwiczenia rotacyjne lub mieć odbytą służbę zasadniczą,

 • aktualne badania lekarskie.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 07 października 2015 r. w godzinach 08:00 - 13:00 na bazie obiektu sportowego 1 batalionu strzelców podhalańskich  w Rzeszowie zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe 21 batalionu dowodzenia.

Wykaz stanowisk do kwalifikacji:

 • Młodszy kierowca - regulujący; prawo jazdy kat. A, regulacja ruchem.

 • Kierowca - elektromechanik; prawo jazdy kat. C, uprawnienia elektroenergetyczne od 1 kW.

 • Młodszy kierowca; Prawo jazdy kat. C.

 • Zwiadowca.

 • Kierowca - zwiadowca; prawo jazdy kat. C, uprawnienia do prowadzenia transportera BRDM 2.

 • Kierowca - celowniczy; prawo jazdy kat. C, uprawnienia do prowadzenia transportera BRDM 3.

 • Zwiadowca - ratownik; kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 • Zwiadowca - celowniczy; obsługa bronii pokładowej.

 • Kierowca - obsługa; prawo jazdy kat. C+E, uprawnienia ADR.

 • Kierowca - obsługa; prawo jazdy kat. C.

 • Obsługa.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Przedstawiam wykaz wolnych stanowisk w 18 batalionie powietrznodesantowym w Bielsku-Białej:

 • Zastępca dowódcy kompanii,

 • Operator,

 • Dowódca plutonu,

 • Zwiadowca - ratownik,

 • Kierowca,

 • Saper,

 • Elektromechanik,

 • Zwiadowca - radiotelefonista,

 • Zastępca dowódcy plutonu,

 • Celowniczy,

 • Ratownik,

 • Strzelec wyborowy - obserwator,

 • Strzelec wyborowy,

 • Radiotelefonista,

 • Celowniczy,

 • Kierowca - radiotelefonista,

 • Kierowca - obsługa,

 • Ratownik medyczny.

 Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w JW. 2901 (5 pułk inżynieryjny) Szczecin-Podjuchy w dniach 30.09.2015 r. oraz 07.10.2015 r. w godzinach 08:00 - 13:00 zostaną przeprowadzone kwalifikacje dla kandydatów na wolne stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych.

Kierowani na kwalifikacje powinni:

 • spełnić wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

 • posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej,

 • odbytą zasadniczą służbę wojskową lub w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej odbyte ćwiczenia rotacyjne,

 • dowód osobisty,

 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF lub zaświadczenie o zdanym egzaminie,

 • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji,

 • dokumenty potwierdzające przebieg służby zasadniczej, służby przygotowawczej oraz odbytych ćwiczeń rotacyjnych,

 • życiorys (CV).

 

Wykaz stanowisk:

 • Młodszy operator; szer./ st.szer.,

 • Młodszy kierowca elektromechanik; szer./ st.szer.,

 • Saper obsługa; szer./ st.szer.,

 • Młodszy pontonier; szer./ st.szer.,

 • Kierowca operator; szer./ st.szer.,

 • Młodszy saper; szer./ st.szer.,

 • Operator; szer./ st.szer.,

 • Kierowca; szer./ st.szer.,

 • Młodszy kierowca obsługa; szer./ st.szer.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w 10 Brygadzie Logistycznej w dniu 21.10.2015 r. o godzinie 8:00 w Opolu przy ul. Domańskiego 68 odbędą się kwalifikacje kandydatów wyrażających akces do pełnienia zawodowej służby wojskowej w wymienionym korpusie osobowym.

Kwalifikacje odbędą się na stanowiska o specjalnościach:

 • kierowca kat. C+E,

 • kierowca kat. C,

 • kucharz,

 • obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego,

 • obsługa elektrowni.

Skierowani do 10 BLog kandydaci powinni posiadać ze sobą:

 • książeczkę wojskową,

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie ze sprzwności fizycznej,

 • prawo jazdy,

 • zaświadczenia o posiadaniu dodatkowych kwalifikacji,

 • kontrakt na pełnienie służby w NSR,

 • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń w NSR,

 • ubiór sportowy,

 • dowód osobisty.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Przedstawiam wykaz wolnych stanowisk w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach:

 • radiotelefonista,

 • zwiadowca,

 • kierowca,

 • operator.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie w dniach:

- 06, 20 października 2015 r.,

- 03, 17 listopada 2015 r.,

- 08, 15 grudnia 2015 r.,

zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Lista wolnych stanowisk:

 • młodszy oficer; por./ kpt.,

 • podoficer sztabowy; podof.,

 • dowódca aparatowni; podof.,

 • starszy technik; podof.,

 • dowódca stacji; podof.,

 • kierowca - elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • zwiadowca - ratownik; szer./ st. szer.,

 • zwiadowca - radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • kierowca; szer./ st. szer.,

 • technik pododdziału; podof.,

 • saper; szer./ st. szer.,

 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podof.,

 • radiotelefonista; szer./ st. szer.,

 • nurek; szer./ st. szer.,

 • dowódca obsługi - instruktor; podof.,

 • operator - elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca działonu; podof.,

 • obsługa; szer./ st. szer.,

 • celowniczy; szer./ st. szer.,

 • zwiadowca; szer./ st. szer.,

 • kucharz; szer./ st. szer.,

 • elektromechanik; szer./ st. szer.,

 • mechanik; szer./ st. szer.,

 • kierowca - ratownik; szer./ st. szer.

  Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniach 02, 09, 16, 23, 30 października 2015 roku zostaną przeprowadzone kwalifikacje dla kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych.

Termin stawiennictwa: 02, 09, 16, 23, 30 października 2015 r. godzina 8:30 JW 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadac:

 • dokument tożsamości - książeczkę wojskową,

 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,

 • strój sportowy,

 • przybory piśmiennicze.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 23.09.2015 r. w godzinach 8:15-12:00 w 11 balationie dowodzenia w Żaganiu ul. Sikorskiego 2, 63-100 Śrem, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej, a w szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
 • kierowca; SW:38T62, SW:38T64, SW:38T65, SW38T70,
 • elektromechanik SW:34T64,
 • monter SW:28B61,
 • strzelec wyborowy SW:20B80.

Kandydaci do służby muszą mieć następujące dokumenty:

 • dowód osobisty, książeczkę wojskową,

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego (egzamin sprawnościowy),

 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej,

 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR,

 • Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 30.09.2015r. o godz. 8.00 przy ulicy Walecznych 59 w Kłodzku, odbędą się kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy w korpusie szeregowych zawodowych.

W dniu 14 września 2015r. o godz. 800 w 1 batalionie strzelców podhalańskich ul. Lwowska 5, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej , na stanowiska służbowe 21 batalionu dowodzenia.


WYKAZ STANOWISK DO KWALIFIKACJI:

 • młodszy kierowca- regulujący SW 38-T-61, SW 38-C-63,
 • kierowca – elektromechanik SW 38-T-64, SW 28-B-70,
 • młodszy monter SW 28-B-61,
 • młodszy kierowca SW 38-T-64,
 • zwiadowca SW 36-A-65,
 • kierowca –zwiadowca SW 20-B-72, SW 36-A-65,
 • kierowca –celowniczy SW 20B-72, SW 20-B-78,
 • zwiadowca-ratownik SW 30-A-62 SW 40-H-61,
 • zwiadowca-celowniczy SW 30-A-62, SW 20-B-77,
 • kierowca-obsługa SW 38-T-65, SW 38-B-74,
 • kierowca –obsługa SW 38-T-64, SW 34-C-61,
 • obsługa SW 36-A-62.
Kandydaci powinni ze sobą zabrać: dokument tożsamości, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, strój sportowy.
Informuję, że w dniu 15.09.2015 r. godzinie 8:00 w 6 Balationie Dowodzenia Sił Powietrznych w Śrem ul. Sikorskiego 2, 63-100 Śrem, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej. U kandydatów preferowane jest posiadanie umiejętności w zakresie specjalności wojskowej, kierowcy z uprawnieniami prawa jazdy kat. C. i C+E liczba stwnowisk 20.

Kandydaci do służby muszą mieć następujące dokumenty:

 • dowód osobisty, książeczkę wojskową,

 • świadectwo pracy, służby,

 • dokumenty potwierdzające uprawnienia przydatne w służbie,

 • Zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wf.

 • Zaświadczenie o zdaniu egzaminu z WF w innej jednostce jest respektowane.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 15.09.2015 r. i 29.09.2015r. o godzinie 8:00 w JW 4055 w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej. U kandydatów preferowane jest posiadanie umiejętności w zakresie specjalności na stanowisko kierowcy z uprawnieniami prawa jazdy kat. C. i C+E oraz zwiadowca.

Kandydaci do służby muszą mieć następujące dokumenty:

 • dowód osobisty, książeczkę wojskową,

 • świadectwo pracy, służby,

 • dokumenty potwierdzające uprawnienia przydatne w służbie,

 • Zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wf.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


 

W związku z pismem Dowódcy JW. 3391 informuję, że w dniach 24 września, 01 października oraz 15 października 2015 r. przeprowadzone zostaną kwalifikacje do służby zawodowej na poniższe stanowiska:

 • kierowca - radiotelefonista,
 • kancelista - ratownik,
 • kierowca,
 • dowódca drużyny,
 • dowódca działonu,
 • zastępca dowódcy plutonu,
 • topograf,
 • celowniczy,
 • obsługa,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca obsługi urządzenia treningowego,
 • zwiadowca - dalmierzysta,
 • kierowca - operator,
 • dowódca drużyny - dowódca obsługi,
 • dowódca obsługi.

 

Z głaszając się na kwalifikacje kandydaci powinni posiadać:

 • aktualne zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do zdawania egzaminu z WF,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • dane dotyczące dotychczasowego przebiegu służby (kandydaci spośród żołnierzy NSR bez odbycia ćwiczeń rotacyjnych nie będą dopuszczani do kwalifikacji),
 • dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje oraz dokumenty osobiste,
 • ubiór sportowy,
 • środki piśmiennicze.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Szefa Sztabu JW 1128 w Malborku informuję, że dniu 15.09.2015 r. odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w w/w jednostce.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy JW 1328 w Bielsku - Białej w sprawie uzupełnienia potrzeb w zakresie kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 18 batalionie powietrznodesantowym przedstawiam wykaz wolnych stanowisk:

 • operator,

 • nasłuchowiec,

 • zwiadowca - celowniczy,

 • kierowca,

 • saper,

 • zwiadowca - radiotelefonista,

 • celowniczy,

 • strzelec,

 • ratownik,

 • strzelec wyborowy,

 • strzelec wyborowy - obserwator,

 • radiotelefonista,

 • strzelec - celowniczy,

 • obsługa - celowniczy,

 • strzelec - radiotelefonista,

 • kierowca - radiotelefonista,

 • kierowca - obsługa,

 • kierowca - ratownik.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 07.09.2015 r. o godzinie 8:00 w 5 bsp w Przemyślu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej. U kandydatów preferowane jest posiadanie umiejętności w zakresie każdej specjalności wojskowej, a w szczególności na stanowisko kierowcy z uprawnieniami prawa jazdy kat. C.

Kandydaci do służby muszą mieć następujące dokumenty:

 • dowód osobisty, książeczkę wojskową,

 • świadectwo pracy, służby,

 • dokumenty potwierdzające uprawnienia przydatne w służbie,

 • Zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wf.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy 4 pułku przeciwlotniczego w Czerwieńsku w sprawie potrzeb w zakresie kandydatów do zawodowej służby wojskowej poniżej przedstawiam wykaz wolnych stanowisk:

Podoficerowie:

 • instruktor,
 • podoficer sztabowy,
 • starszy technik,
 • technik pododdziału,
 • dowódca obsługi.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Szefa Sekcji Personalnej 17 BZ w Międzyrzeczu informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbywają się w każdy wtorek miesiąca.

Zbiórka kandydatów przed biurem przepustek o godzinie 8:00. Kandydaci poninni posiadać:

 • zaświadczenie ze służby przygotowawczej (którzy ją odbyli),

 • kontrakt z NSR (po służbie przygotowawczej),

 • odbyte ćwiczenia rotacyjne (po służbie przygotowawczej),

 • zaświadczenie lekarskie dopuszczające wysiłek fizyczny.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy 10 Brygady Logistycznej w Opolu informuję, iż z uwagi na potrzebę uzupełnienia wolnych stanowisk występujących w korpusie szeregowych zawodowych, w w/w brygadzie w dniu 14.09.2015 r. o godzinie 8:00 w Opolu przy ul. Domańskiego 68 odbędą się kwalifikacje kandydatów wyrażających akces do pełnienia zawodowej służby wojskowej w wymienionym korpusie osobowym.

Kwalifikacje odbędą się na stanowiska:

 • kierowca kat. C+E,

 • kierowca kat. C+E,
 • kierowca kat. C,
 • kucharz,
 • obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego,
 • obsługa elektrowni.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Szefa Sekcji Personalnej 6 batalionu dowodzenia w Krakowie w sprawie potrzeb w zakresie kandydatów do zawodowej służby wojskowej przedstawiam występujące tam wakaty:

 • młodszy oficer,
 • podoficer sztabowy,
 • młodszy oficer,
 • dowódca obsługi,
 • dowódca aparatowni,
 • starszy technik,
 • monter,
 • strzelec regulujący,
 • dwódca stacji,
 • kierowca - elektromechanik,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny,
 • zwiadowca - ratownik,
 • zwiadowca - radiotelefonista,
 • kierowca,
 • technik pododdziału,
 • saper,
 • nurek,
 • dowódca obsługi - instruktor,
 • zastępca dowódcy plutonu - dowódca działonu,
 • dalmierzysta,
 • obsługa,
 • celowniczy,
 • operator,
 • zwiadowca,
 • kucharz,
 • elektromechanik,
 • mechanik.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Inforrmuję, że od dnia 11 września 2015 r. kwalifikacje kandydatów, którzy spełniają podstawowe wymagania w procesie rekrutacji do zawodowej służby wojskowej w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej Żagań będą odbywać się w każdy piątek o godzinie 8:00.

Ponadto informuję, że w korpusie szeregowych zawodowych występuja następujące wakaty:

 • działonowy,
 • kierowca,
 • młodszy ładowniczy,
 • kierowca-obsługa,
 • kierowca-operator,
 • mechanik,
 • mechanik-spawacz,
 • młodszy elektromechanik,
 • młodszy kierowca,
 • młodszy kierowca-spawacz,
 • młodszy kierowca-ślusarz,
 • młodszy ślusarz.

W korpsie młodszych podofierów, brygada nie prowadzi kwalifikacji.

Informuję, że w korpusie podoficerów zawodowych 34 Brygada Kawalerii Pancernej posiada następujące wakaty:

 • szyfrant,
 • dowódca ośrodka analizy skażeń,
 • technik pododdziału,
 • dowódca drużyny remontowej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy 6 batalionu chemicznego w m. Śrem informuję, że kwalifikacje do JW 3605 Śrem, ul. Sikorskiego 2, odbędą się w dniu 06.10.2015 r. o godzinie 8:00.

Kandydaci winni posiadać wszystkie dokumenty (świadectwa ukończonych szkół, kursów i szkoleń oraz ewentualnego prawa jazdy) oraz strój sportowy.

 

Wykaz stanowisk:

 • kierownik labolatorium; ppor./ por.,

 • podoficer sztabowy; pdf.,

 • starszy podoficer sztabowy; pdf.,

 • młodszy podoficer sztabowy; pdf.,

 • instruktor; pdf.,

 • dowódca radiostacji; pdf.,

 • technik; pdf.,

 • dowódca drużyny; pdf. mł.,

 • dowódca plutonu; pdf. mł.,

 • ratownik medyczny,

 • młodszy podoficer; pdf. mł.,

 • starszy ratownik-kierowca; pdf.,

 • starszy ratownik; pdf.,

 • ratownik; pdf. mł.,

 • technik; pdf.,

 • odkażacz-elektromechanik; szer./st. szer.,

 • kierowca-odkażacz; szer./ st. szer.,

 • kierowca-zwiadowca; szer./ st. szer.,

 • obsługa; szer./ st. szer.,

 • młodszy odkażacz; szer./ st. szer.,

 • młodszy kierowca; szer./ st. szer.,

 • elektromechanik-kierowca; szer./ st. szer.,

 • mechanik-kierowca; szer./ st. szer.,

 • młodszy elektryk; szer./ st. szer.,

 • mechanik; szer./ st. szer.,

 • młodszy kierowca; szer./ st. szer.,

 • kierowca; szer./ st. szer.,

 • kierowca-elektryk; szer. st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Komendanta 34 WOG w Rzeszowie informuję, że istnieje możliwość przyjęcia do czynnej służby wojskowej w strukturach 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego żołnierza rezerwy na stanowisku KIEROWNIK AMBULATORIUM STE: por./ kpt.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2901 w Szczecinie-Podjuchy informuję, że 5 pułk inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na 26 wolnych stanowisk służbowych w korpusie szeregowych zawodowych.

W związku z powyższym kandydatów wyrażających akces pełnienia służby w korpusie szeregowych informujemy, że kwalifikacje do 5 pinż Szczecin-Podjuchy, ul. Metalowa 39, odbędą się w dniu 26.08.2015 r. w godzinach 8:00 - 13:00.

Kierowani na kwalifikacje powinni:

 • spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikającej z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

 • posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej,

 • posiadać odbytą zasadniczą służbę wojskową lub w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej odbyte ćwiczenia rotacyjne,

 • dowód osobisty,

 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF lub zaświadczenie o zdanym egzaminie,

 • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji (kserokopie),

 • dokumenty potwierdzające przebieg zasadniczej służby wojskowej, służby przygotowawczej oraz odbytych ćwiczeń,

 • życiorys (CV).

Wykaz stanowisk:

 • młodszy operator,

 • młodszy kierowca elektromechanik,

 • saper obsługa,

 • młodszy pontonier,

 • kierowca operator,

 • młodszy saper,

 • operator,

 • kierowca,

 • młodszy kierowca obsługa.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy 1 batalionu strzelców podhalańskich informuję, że JW 3841 w Rzeszowie, ul. Lwowska 5, poszukuje kandydata do zawodowej służby wojskowej na stanowisko KUCHARZ STE: szer./ st. szer.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4092 w Wałczu informuję, iż w 100 bł występują wolne stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej. Na szczególną uwagę zasługują stanowiska podoficerskie.

Terminy kwalifikacji: 09.09.2015 r., 07.10.2015 r., 04.11.2015 r., 09.12.2015 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy 16 batalionu saperów w Nisku poniżej przedstawiam potrzeby w zakresie kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

Wykaz wolnych stanowisk:

 • starszy instruktor; podoficer,
 • starszy podoficer sztabowy; podoficer,
 • zwiadowca - młodszy nurek; szer,/ st. szer.,
 • dowódca obsługi - starszy instruktor; podoficer,
 • podoficer; podoficer młodszy,
 • pomocnik dowódcy plutonu - dowódca drużyny; podoficer,
 • zastępca dowódcy zespołu - lekarz; ppor./ por.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Szefa Sekcji Personalnej Jednostki Wojskowej Nr 1128 w Malborku informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w dniu 15 września 2015 r. o godzinie 8:30 i obejmować będą:

 • sprawdzian z wychowania fizycznego,

 • sprawdzian z poziomu wyszkolenia i przygotowania zawodowego,

 • rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci w dniu egzaminów powinni posiadać ze sobą:

 • dowód osobisty,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu z wf.

Stawiennictwo: godzina 8:30 - hala sportowa JW. 1128 Malbork, ul. 17-go Marca 20.

Wykaz wolnych stanowisk:

 • mechanik - kierowca,
 • kierowca - obsługa,
 • młodszy kierowca,
 • elektromechanik - kierowca,
 • kierowca,
 • kierowca - elektromechanik,
 • operator,

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Na podstawie pisma Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 1749 w Szczecinie informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej będą odbywać się w każdy wtorek miesiąca począwszy od 1 września 2015 r. o godzinie 8:00.

Kandydat po służbie przygotowawczej powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu, kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych, kserokopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych. Kandydaci nie posiadający wymaganych dokumentów nie będą dopuszczeni do kwalifikacji.

Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy oraz przybory do pisania.

Wykaz wolnych stanowisk:

 • kierowca - obsługa,
 • kierowca - celowniczy,
 • strzelec wyborowy,
 • działonowy operator,
 • kierowca,
 • celowniczy,
 • młodszy kierowca - obsługa,
 • strzelec wyborowy - obserwator,
 • obsługa,
 • obsługa - ratownik,
 • celowniczy,
 • młodszy radiotelefonista,
 • młodszy operator,
 • kierowca - operator,
 • młodszy elektromechanik,
 • mechanik - spawacz,
 • ratownik.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


W związku z pismem Dowódcy 1 batalionu czołgów w Żurawicy poniżej przedstawiam potrzeby w zakresie kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

1. W korpusie oficerów: 

 • zastępca dowódcy zespołu - lekarz,

 • dowódca plutonu - dowódca załogi.

2. W korpusie szeregowych:

 • kierowca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informujemy, że w JW 2399 Świętoszów ul. Sztabowa 1; orgaznizuje egzaminy kwalifikacyjne do korpusu szeregowych zawodowych w każdy czwartek o godz. 800.

  Kandydaci powinni posiadać: dokument tożsamości, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje, strój sportowy oraz zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego (egzaminu z wychowania fizycznego).

Szczegołowe informacje można uzyskać na stronie internetowej 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.


Informuję, że w dniach 4, 11, 18, 25 września 2015 roku, o godzinie 8.30 odbędą się kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w 7 batalionie Kawaleri Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72.

Kandydaci powinni posiadać przy sobie:

- dowód osobisty (książeczkę wojskową),

- przybory piśmiennicze,

- dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje

- strój sportowy,

- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że kwalifikacje w 2015 roku dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostkach Wojskowych 6BPD odbędą się w dniach:

- 6 batalion dowodzenia Kraków, ul. Ułanów 43

 • 9, 22 wrzesień;

 • 6, 20 październik;

 • 3, 17 listopad;

 • 8, 15 grudzień.

6 batalion powietrznodesantowy Gliwice, ul. Andersa 47

 • 9, 23 wrzesień;

 • 7, 21 październik;

 • 4, 18 listopad;

 • 2, 16 grudzień.

16 batalion powietrznodesantowy Kraków, ul. Wrocławska 82

 • 8, 22 wrzesień;

 • 13, 27 październik;

 • 10, 24 listopad;

 • 8, 15 grudzień.

6 batalion logistyczny Kraków, ul. Głowackiego 11

 • 15, 29 wrzesień;

 • 6, 20 październik;

 • 3 listopad;

 • 1, 15 grudzień.

18 batalion powietrznodesantowy Bielsko-Biała, ul. Bardowskiego 3

 • 9, 23 wrzesień;

 • 7, 21 październik;

 • 4, 18 listopad;

 • 2, 16 grudzień.

Telefon kontaktowy: 261-165-204.


W związku z potrzebą ukompletowania wolnych stanowisk żołnierzami korpusu szeregowych zawodowych w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie informuję, że od dnia 01 września 2015 r. kwalifikacje wstępne będą odbywać się w każdy wtorek miesiąca, aż do odwołania. Kandydaci powinni mieć ze sobą książeczkę wojskową, strój sportowy, przybory do pisania oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zdawania egzaminu z wychowania fizycznego.

Zainteresowanych proszę o zgłaszanie do WKU Jarosław chęci udziału w kwalifikacji osobiście lub telefonicznie - tel. 261 165 282. Zgłoszenie do WKU będzie podstawą do dopuszczenia do kwalifikacji.


Informuję, że w każdy czwartek na terenie 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie o godz. 8:00 odbędą się egzaminy kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Kandydaci powinni mieć ze sobą strój sportowy oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zdawania egzaminu z wychowania fizycznego.

Zainteresowanych proszę o zgłaszanie do WKU Jarosław chęci udziału w kwalifikacji osobiście lub telefonicznie - tel. 261 165 282. Zgłoszenie do WKU będzie podstawą do dopuszczenia do kwalifikacji.


Informuję, że w każdą środę na terenie 11 pułku artylerii w Węgorzewie, ul. gen. J. Bema 7 o godz. 7:30 odbędą się rozmowy kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej. Potrzeby dotyczą w szczególności grupy osobowej rakietowej i artylerii, grupy osobowej technicznej korpusu osobowego logistyki oraz korpusu osobowego łączności i informatyki ze stopniem wojskowym szeregowy.

Zainteresowanych proszę o zgłaszanie do WKU Jarosław chęci udziału w kwalifikacji osobiście lub telefonicznie - tel. 261 165 282. Zgłoszenie do WKU będzie podstawą do dopuszczenia do kwalifikacji.


Informuję, że w dniu 22.07.2015 r. w 11 batalionie dowodzenia w Żaganiu odbędą się rozmowy kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej, w szczególności w niżej wymienionych spoecjalnościach wojskowych:

- kierowca kat. B,

- kierowca kat. C,

- kierowca kat. T,

- elektromechanik - obsługa urządzeń zasilających,

- monter - polowe sieci kablowe,

- strzelec wyborowy.

Zainteresowani służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,

- książeczka wojskowa,

- dowód osobisty,

- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR,

- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR,

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,

- ubiór sportowy.

Kwalifikacje odbędą się w II etapach:

- Etap I - rozmowa kwalifikacyjna,

- Etap II - sprawdzian sprawności fizycznej.

Zainteresowanych proszę o zgłaszanie do WKU Jarosław chęci udziału w kwalifikacji osobiście lub telefonicznie - tel. 261 165 282. Zgłoszenie do WKU będzie podstawą do dopuszczenia do kwalifikacji.


Informuję, że w dniu 29.07.2015 r. w 1 batalionie strzelców podhalańskich w Rzeszowie, ul. Lwowska 5 odbędą się kwalifikacje żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych do zawodowej służby wojskowej na niżej przedstawione stanowiska:

- Celowniczy - obsługa karabinu maszynowego.

- Celowniczy - obsługa ręcznego granatnika przeciwpancernego.

- Młodszy monter - budowa i obsługa polowych sieci kablowych.

- Młodszy radiotelefonista - obsługa radiostacji małej mocy.

- Działonowy operator.

- Obsługa moździerza.

- Kierowca kat. C/ operator przeciwpancernych pocisków kierowanych.

- Kierowca kat. C.

- Mechanik pojazdów gąsienicowych.

- Kierowca kat. C/ elektromechnik - obsługa techniczna stacji zasilania, akumulatorów oraz zespołów prądotwórczych.

- Kucharz.

 

Kandydaci powinni spełniać poniższe wymagania:

- posiadać nadane przydziały kryzysowe w jednostkach wojskowych,

- muszą mieć zaliczone (pozytywnie) ćwiczenia wojskowe rotacyjne,

- muszą posiadać specjalności wojskowe zgodne z określonymi w niniejszym piśmie.

Ponadto żołnierze kierowani na kwalifikacje muszą posiadać zaświadczenia wydane przez lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy oraz dokumenty potwierdzające nadanie przydziałów kryzysowych, zaliczenie ćwiczeń rotacyjnych i posiadanie innych uprawnień przydatnych w wojsku (prawo jazdy, paszport, ukończone kursy, szkolenia itp.).

Zainteresowanych proszę o zgłaszanie do WKU Jarosław chęci udziału w kwalifikacji do 23 lipca osobiście lub telefonicznie - tel. 261 165 282. Zgłoszenie do WKU będzie podstawą do dopuszczenia do kwalifikacji.


Informuję, że w dniach 10, 20 oraz 27 sierpnia 2015 roku odbędą się kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w Jednostce Wojskowej 3391 w Zamościu.

Kandydaci powinni posiadać przy sobie:

- strój sportowy,

- środki piśmiennicze,

- dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje oraz dokumenty osobiste,

- oświadczenie o niekaralności,

- dane dotyczące dotychczasowego przebiegu służby,

- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniach 14 lipca, 18 sierpnia oraz 03 września 2015 roku, o godzinie 8.00 odbędą się kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w Jednostce Wojskowej 2423 w Żaganiu.

Kandydaci powinni posiadać przy sobie:

- strój sportowy,

- dowód osobisty (książeczkę wojskową),

- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniach 15 oraz 22 lipca 2015 roku, o godzinie 8.00 odbędą się kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie, ul. Dwernickiego 4.

Kandydaci powinni posiadać przy sobie:

- strój sportowy,

- dowód osobisty (książeczkę wojskową),

- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego.

Preferowane spocjalności wojskowe:

- kierowca kategorii "C" i "C+E".

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniach 3, 10, 17 lipca 2015 roku, o godzinie 8.30 odbędą się kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w 7 batalionie Kawaleri Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


 

Informuję, że kwalifikacje w miesiącu czerwcu br. dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostkach Wojskowych 6 BPD odbędą się w dniach:

 • 6 batalion dowodzenia Kraków, ul. Ułanów 43 - 23 czerwca,

 • 16 batalion powietrznodesantowy Kraków, ul. Wrocławska 82 - 23 czerwca,

 • 6 batalion logistyczny Kraków, ul. Głowackiego 11 - 25 czerwca.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 221.


Informuję, że w dniu 17 czerwca 2015 r. od godziny 8:00 w JW 3730 w Nisku zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej do korpusu szeregowych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 22 czerwca 2015 r. w 2 batalionie saperów w Stargardzie Szczecińskim zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej do korpusu szeregowych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniach 09 i 23 czerwca 2015 r. odbędą się kwalifikacje w JW Nr 4495 w Krakowie do zawodowej służby wojskowej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 18 czerwca 2015 r. od godz. 8:00 odbędą się kwalifikacje w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych oraz w korpusie podoficerów w stopniach: od plutonowego do starszego chorążego.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 2 czerwca 2015 r. o godz. 8:00 odbędą się kwalifikacje w 5 bsp w Przemyślu.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniach 9 maja i 16 czerwca 2015 r. o godz. 8:00 odbędą się kwalifikacje w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie. Brygada poszukuje żołnierzy w korpusach: oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych.

Oferta skierowana jest do:

OFICERÓW

• rezerwy lub służących w innych jednostkach wojskowych w stopniach: podporucznik, porucznik, kapitan. 

PODOFICERÓW

• rezerwy lub służących w innych jednostkach wojskowych w stopniach: kapral, st. kapral, plutonowy, sierżant, st. sierżant, mł. chorąży;

• szeregowych po szkołach podoficerskich z pozytywnie zaliczonym egzaminem na podoficera z rezerwy lub służących w innych jednostkach wojskowych.

SZEREGOWYCH

• rezerwy którzy ukończyli zasadniczą służbę wojskową w pełnym wymiarze lub służbę przygotowawczą w ramach NSR i mają zaliczone ćwiczenia rotacyjne.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 10 czerwca 2015 r. o godz. odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 7 batalionie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Wykaz stanowisk: kancelista, kierowca-ratownik, młodszy kierowca-elektromechanik, młodszy radiooperator, młodszy kierowca, młodszy saper, młodszy strzelec, strzelec-ratownik, młodszy celowniczy, strzelec wyborowy, młodszy celowniczy, młodszy strzelec-obsługa, celowniczy, młodszy radiotelefonista, operator, młodszy kierowca-radiotelefonista, młodszy kierowca-kucharz, młodszy elektromechanik, młodszy kierowca-ślusarz.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 29 maja 2015 r. o godz. 8:30 odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w JW 4391 w Tomaszowie Mazowieckim.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 18 czerwca 2015 r. o godz. 8:00 odbędą się kwalifikacje kandydatów, którzy spełniają podstawowe wymagania w procesie rekrutacji do zawodowej służby wojskowej w JW 2423 w Żaganiu. Nadmieniam, że zgodnie z ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, powołać można kandydata, który posiada wymagane wykształcenie i jest żołnierzem rezerwy:

- z ukończoną zasadniczą służbą wojskową;

- z ukończoną służbą przygotowawczą i zrealizowanym, co najmniej jednym, ćwiczeniem rotacyjnym.

Ponadto informuję, że w korpusie szeregowych zawodowych 34 Brygada Kawalerii Pancernej posiada następujące wakaty:

- działonowy,

- kierowca,

- kierowca-obsługa,

- kierowca-operator,

- kucharz,

- mechanik,

- młodszy kierowca,

- młodszy kierowca-spawacz,

- młodszy kierowca-ślusarz,

- młodszy kucharz,

- młodszy ładowniczy,

- młodszy mechanik,

- młodszy ślusarz.

W korpusie młodszych podoficerów 34 Brygada Kawalerii Pancernej prowadzi kwalifikacje na stanowiska; ratowników medycznych.

W korpusie oficerów zawodowych, brygada prowadzi kwalifikacje w specjalnościach wojskowych: dowódcza-pancerna.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 20.05.2015 r. o godz. 8:00 zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW 2423 w Żaganiu.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 28.05.2015 r. oraz 25.06.2015r. zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w JW 4686 w Krakowie.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 24.04.2015 r. zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na proponowane stanowiska w 14 dywizjonie artylerii samobieżnej:

 • młodszy zwiadowca - radiotelefonista,

 • młodszy kierowca,

 • obsługa - ratownik.

Do kwalifikacji mogą przystąpić tylko żołnierze, którzy mają nadany przydział kryzysowy i odbyte ćwiczenia rotacyjne.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że z dniem 4 maja 2015 r. 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu rozpoczęła zintensyfikowany nabór do zawodowej służby kontraktowej w korpusie podoficerów i szeregowych. Poszukiwani są kandydaci, rekrutujący się spośród żołnierzy rezerwy oraz Narodowych Sił Rezerwowych, do zawodowej służby wojskowej, praktycznie we wszystkich specjalnościach wojskowych (szczególnie mile widziani kandydaci posiadający wszelkiego rodzaju specjalistyczne uprawnienia w zawodach: ratownik medyczny, kierowca kat. "C" oraz "C+E", elektromechanik, ślusarz, kowal).

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 15.04.2015 r. o godz. 8:00 w 16 bsap zaplanowano kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w dniu 14.04.2015 r. oraz 28.04.2015 r. w Jednostce Wojskowej 4495 Kraków odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Stawiający się na kwalifikacje powinien posiadać:

 • skierowanie kandydata na kwalifikacje,
 • żołnierze po odbyciu służby zasadniczej - książeczkę wojskową,
 • żołnierze po zakończeniu służby przygotowawczej - zaświadczenie o ukończeniu służby oraz opinia po zakończeniu wojskowych ćwiczeń rotacyjnych,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy oraz strój kąpielowy,
 • środki piśmiennicze.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.

 


 

Informuję, że w dniu 15 kwietnia 2015 r. o godz. 8:00 w JW 2423 z Żaganiu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych o specalnościach pancernych, w korpusie podoficerów o specjalnościach ratownictwo medyczne (wykształcenie w zakresie ratownictwa medycznego) oraz w korpusie oficerów o specjalnościach pancernych.

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:

 • etap I- rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawiają posiadane dokumenty i kwalifikacje;

 • etap II- sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w sprawdzianie)

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.

 


Podaję terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 4495 w Krakowie.

2015 rok
kwiecień kwiecień maj czerwiec czerwiec wrzesień październik listopad grudzień
14 28 12 9 23 8 13 17 8

 Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


 Informuję, że w dniu 18 marca 2015 r. o godz. 8:00 w JW 2423 z Żaganiu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych o specalnościach pancernych, w korpusie podoficerów o specjalnościach ratownictwo medyczne (wykształcenie w zakresie ratownictwa medycznego) oraz w korpusie oficerów o specjalnościach pancernych.

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:

 • etap I- rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawiają posiadane dokumenty i kwalifikacje;

 • etap II- sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w sprawdzianie)

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w JW 3928 Przemyślu w dniu 23 lutego 2015 r. o godz. 8:00 odbędą się w kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie szeregowych o specjalnościach:

- 38T64, 34T64, 20B71, 30A62, 20B69, 54D61.


W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


 Informuję, że w JW 2423 w Żaganiu w dniu 17 lutego 2015 r. o godz. 8:00 odbędą się w kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie szeregowych o specjalnościach logistycznych i pancernych.
W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


Informuję, że w JW 3411 w Grójcu odbędą się w kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej. Poniżej wykaz wakujących stanowisk służbowych w 1 Ośrodku Radioelektronicznym. Kwalifikacje odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.

STANOWISKA OFICERSKIE

Lp. Nazwa Stanowiska STE: Garnizon
1. Oficer ppor./ por. Grójec
2. Oficer ppor./ por. Grójec
3. Szef zespołu por./ kpt. Grójec
4. Oficer ppor./ por. Grójec
5. Oficer operacyjny por./ kpt. Grójec
6. Oficer operacyjny por./ kpt. Grójec
7. Oficer operacyjny por./ kpt. Grójec
8. Szef zespołu por./ kpt. Grójec
9. Szef zespołu por./ kpt. Lidzbark

 STANOWISKA PODOFICERSKIE

 

Lp. Nazwa Stanowiska STE: Garnizon
1. Starszy kancelista sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
2. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
3. Podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
4. Podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
5. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
6. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
7. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
8. Młodszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
9. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
10. Młodszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
11. Młodszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
12. Młodszy podoficer sztabowy chor./ st. chor./ st. chor. szt. Grójec
13. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
14. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
15. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
16. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
17. Podoficer namierzania sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
18. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
19. Młodszy podoficer sztabowy chor./ st. chor./ st. chor. szt. Grójec
20. Dowódca plutonu chor./ st. chor./ st. chor. szt. Mrzeżyno
21. Dowódca plutonu chor./ st. chor./ st. chor. szt. Przemyśl
22. Technik sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
23. Technik - starszy radiooperator sierż./ st. sierż./ mł. chor. Zamość
24. Technik sierż./ st. sierż./ mł. chor. Zamość
25. Starszy technik - kierowca sierż./ st. sierż./ mł. chor. Węgorzewo
26. Dowódca stacji sierż./ st. sierż./ mł. chor. Rzucewo
27. Starszy technik sierż./ st. sierż./ mł. chor. Roskosz
28. Starszy technik - kierowca sierż./ st. sierż./ mł. chor. Suwałki


Informuję, że w dniu 24 lutego 2015 r. o godz. 8:00 w JW 1749 w Szczecinie odbędą się w kwalifikacje z wychowania fizycznego żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych do zawodowej służby wojskowej.

Kandydaci zobowiązani są posiadać przy sobie:

 • dowód osobisty,
 • kopię kontraktu i opinii służbowej z ćwiczeń rotacyjnych,
 • zaświadczenie od lekarza o możliwości przystąpienia do wysiłku fizycznego,
 • ubiór sportowy.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.

 


Informuję, że w dniu 27.01.2015 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie, przy ul. Dwernickiego 4, odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych. Chętni muszą mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą z podpisanym kontraktem w ramach NSR i odbytym (przynajmniej jeden dzień) ćwiczeniem rotacyjnym.

Zainteresowani w dniu kwalifikacji powinni przybyć na godz. 9:00. Kandydaci powinni posiadać przy sobie:

- strój sportowy,

- dowód osobisty (książeczkę wojskową)

- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego.

Preferowane specjalności wojskowe; kierowca kategorii "C" i "C+E", zwiadowca.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


 

WYKAZ

stanowisk służbowych, na które mogą być powoływani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ustawy

w Dowództwie Garnizonu Warszawa i jednostkach podległych na dzień: 30.09.2014 r.


Lp. Jednostka wojskowa Nazwa stanowiska Nazwa komórki Stopień etatowy SW-1/ SW-2 Uwagi
1. JW 1551 Sieradz Dowódca kompanii Kompania zaopatrzenia POR./ KPT. 38A01 pośw. bezp. TAJNE
2. JW 2286 Opole Oficer sekcji Sekcja szkolenia POR./ KPT. 28B01/ 99Z99 pośw. bezp. TAJNE
3. JW 2286 Opole Oficer sekcji Sekcja operacyjna (S-3) POR./ KPT. 28B01/ 99Z99 pośw. bezp. TAJNE
4. JW 2286 Opole Samodzielny technik Sekcja operacyjna (S-3) PDF. 36A21/ 34A21 pośw. bezp. TAJNE
5. JW 2286 Opole Starszy kancelista Kancelaria tajna PDF. 54D24/ 99Z99 pośw. bezp. ŚCIŚLE TAJNE
6. JW 2286 Opole Szef sekcji- oficer bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcja bezpieczeństwa systemów łączności i informatyki POR./ KPT. 28B02 pośw. bezp. ŚCIŚLE TAJNE
7. JW 6021 Warszawa Kierownik ambulatorium Ambulatorium POR./ KPT. 40A01  


W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


Informuję, że w JW 2423 w Żaganiu w dniu 09.12.2014 r. o godz. 8:00 odbędą się w kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

W szczególności poszukiwane są specjalności:

 • dowódca kompanii STW: por./ kpt.
 • dowódca plutonu STW: ppor./ por.
 • dowódca załogi STW: kpr./ st. kpr./ plut.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


Informujemy, że 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie od dnia 18 listopada 2014 r. odbywać się będą kwalifikacje wstępne do zawodowej służby wojskowej - dwa razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca. W miesiącu listopadzie kwalifikacje wyjątkowo odbędą się w trzeci i czwarty wtorek miesiąca.

Na przedmiotowe kwalifikacje mogą udać się:

 • żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej,
 • żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (kandydat powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu, kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych, kserokopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych). Kandydaci nie posiadający wymaganych dokumentów nie będą dopuszczeni do kwalifikacji.

Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, przybory do pisania).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: www.12bz.wp.mil.pl


WYKAZ

stanowisk służbowych, na które mogą być powoływani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ustawy

w Dowództwie Garnizonu Warszawa i jednostkach podległych na dzień: 30.09.2014 r.

Lp. Nazwa stanowiska Nazwa komórki Stopień
1. Dowódca kompanii Kompania zaopatrzenia POR./ KPT.
2. Szef Sekacji - oficer bezpieczeństwa Sekcja bezpieczeństwa systemów łączności i informatyki POR./ KPT.
3. Kierownik ambulatorium Ambulatorium POR./ KPT.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


Informuję, że w dniu 17 i 24 września 2014 r. od godz. 8:00 w JW 2423 w Żaganiu odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych. Poszukiwani są kandydaci do grupy osobowej pancerno - zmechanizowanej.

Kandydaci do służby muszą mieć ze sobą następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie i umiejętności,
 • dowód osobisty,
 • strój sportowy.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


Informuję, że w dniu 06 i 20 sierpnia 2014 r. od godz. 8:00 w JW 2423 w Żaganiu odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych. Poszukiwani są kandydaci do grupy osobowej pancernej i logistycznej.

Kandydaci do służby muszą mieć ze sobą następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie i umiejętności,
 • dowód osobisty,
 • strój sportowy.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.Informuję, że w dniu 02 i 09 lipca 2014 r. od godz. 8:00 w JW 2423 w Żaganiu odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych. Poszukiwani są kandydaci do grupy osobowej pancernej i logistycznej.

Kandydaci do służby muszą mieć ze sobą następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie i umiejętności,
 • dowód osobisty,
 • strój sportowy.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


Informuję, że w dniu 03 lipca 2014 r. od godz. 8:00 w JW 4390 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w korpusie podoficerów w stopniach: od plutonowego do chorążego.

Kandydaci do służby muszą mieć ze sobą następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie i umiejętności,
 • dowód osobisty,
 • strój sportowy.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


34 WOG w Rzeszowie posiada wakujące stanowisko służbowe w służbie zawodowej dla żołnierza w korpusie oficerskim:

 • Kierownik ambulatorium - lekarz - stopień etatowy - kpt.
 • Główny księgowy - stopień etatowy - mjr
 • Oficer sekcji GBiMob
 • Szef służby czołgowo-samochodowej - por.kpt.
 • Szef służby łączności i informatyki - por./kpt.
 • Szef służby sprzętu inż. - sap. i OPBMR por./kpt.
 • Kieronik ambulatorium por./kpt.

Kandydatem może być oficer służby czynnej oficer NSR, oraz żołnierz rezerwy.


Wykaz wolnych stanowisk służbowych w Dowództwie Garnizonu Warszawa i w jednostkach podległych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593 z późn. zm.)

UWAGA:

 1. Poz. 1 - JW 1551 Sieradz
 2. Poz. 2 - 9 JW 1245 Wrocław

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.

Lp.

Nazwa stanowiska

Nazwa komórki

Stopień etatowy stanowiska

1.

Dowódca kompanii

Kompania zaopatrzenia

POR./KPT.

2.

Młodszy kierowca - elektromechanik

Obsługa radiostacji

SZER./ ST. SZER.

3.

Kierowca - radiotelefonista

Drużyna Zabezpieczenia

SZER./ ST. SZER.

4.

Kierowca - elektromechanik

Węzeł teleinformatyczny

SZER./ ST. SZER.

5.

Młodszy monter

Drużyna kablowa

SZER./ ST. SZER.

6.

Młodszy mechanik

Drużyna remontowa

SZER./ ST. SZER.

7.

Młodszy kierowca - obsługa

Drużyna zaopatrzenia

SZER./ ST. SZER.

8.

Kierowca

Drużyna zaopatrzenia

SZER./ ST. SZER.

9.

Młodszy radiooperator

Obsługa radiostacji

SZER./ ST. SZER.


Przedstawiam wykaz stanowisk służbowych w Dowództwie Garnizonu Warszawa i jednostkach podległych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Wykaz stanowisk służbowych

Lp.

Nazwa stanowiska

Nazwa komórki

Stopień etatowy stanowiska

1.

Dowódca kompanii

Kompania dowodzenia

KPT.

2.

Dowódca plutonu

Pluton transmisji i komunikacji

PPOR.

3.

Dowódca kompanii

Kompania zaopatrzenia

KPT.

4.

Kierownik gabinetów

Ambulatorium - PZOZ

KPT.

 


Informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 4009 Kraków (6 batalion dowodzenia) ul. Ułanów 43 odbędą się w 2014 roku kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej

w korpusie szeregowych zawodowych:

 • 8 września 2014 r. godz. 8.30
 • 27 października 2014 r. 8.30

Zainteresowanych kandydatów proszę o kontakt z WKU Jarosław ul. Głęboka 4.


Informuje, że w 34 WOG Rzeszów,  ul. Krawkowaska 11B, jest wolny wakat kierownika ambulatorium 34 WOG. Kandydat może być oficerem służby czynnej oraz oficerem NSR. 


Informuję, że w  Jednostce Wojskowej Nr 4115 w Gliwicach, ul. Andersa 47, odbędą się  w 2014 roku kwalifikacje na wolne stanowiska w korpusu szeregowych zawodowych:

 • 17 września - godz. 8.00
 • 15 października - godz. 8.00
 • 12 listpada - godz. 8.00
 • 10 grudnia - godz. 8.00

Informuje, że w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie od dnia 07 stycznia 2014 r. kwalifikacje wstępne, będą odbywać się dwa razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca. Na przedmiotowe kwalifikacje zapraszamy - żołnierzy rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej; - żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (kandydat powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu.); Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, przybory do pisania). Szczegółowe informacje dla kandydatów można znaleźć na oficjalnej stronie 12 Brygady Zmechanizowanej www.12bz.wp.mil.pl

Informuję, że w miesiącu lutym kwalifikacje odbędą się tylko 3 lutego, a w miesiącu marcu będą wstrzymane tylko w korpusie szeregowych zawodowych. Natomiast kwalifikacje dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie podoficerskim i oficerskim będą się odbywać w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Żołnierze rezerwy powinni posiadać :

- zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do przystapienia do sprawdzianu z wychowania fizycznego;

- strój sportowy,książeczka wojskowa,dowód osobisty oraz inne dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje i uprawnienia.

Kwalifikacje realizowane są w dwóch etapach, obejmujących część praktyczną (sprawdzian z wychowania fizycznego) i teoretyczną (rozmowa kwalifikacyjna).