Strona Główna BIP Strona Główna
Akty prawne
 

Podstawy prawne funkcjonowania systemu rekonwersji kadr.

  • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o oświadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. z 2014 r., poz. 213 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1534, z późn. zm.)
  • Decyzja nr 440/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2007 r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej. (Dz. Urz. MON z 2007 r., Nr 19, poz. 198)
  • Wytyczne Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych do działalności rekonwersyjnej w resorcie Obrony Narodowej na 2009 r. (Decyzja Nr 126/ DSS z dnia 08 kwietnia 2009 r.)
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1622)