Strona Główna BIP Strona Główna
ePUAP
 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu

 

      W celu złożenia do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej niezbędne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP. Konto można założyć na stronie epuap.gov.pl

 

Wymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
 2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekroczyć 3 MB.
 3. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.
 4. Akceptowalne formaty załączników to:
  • *.doc, *.docx, *.rtf
  • *.xls, *.xlsx
  • *.jpg, *.bmp, *.tif, *.gif
  • *.pdf
  • *.zip

 

Dostępne formularze pism dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu:

 1. Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 2. Informowanie wojskowego komendanta uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą
 3. Powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej
 4. Wykonywanie obowiązków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych
 5. Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej

       

Dokument w formie elektronicznej można także doręczyć do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu na następujących informatycznych nośnikach danych:

·          Płyta CD,

·          Płyta DVD,

·          Pamięć USB

 

Uwaga: dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem.

Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

 

 

 

 

W przypadku korzystania z innej przeglądarki niż Internet Explorer należy zastosować poniższe ustawienia: 

Firefox:

 1. Otworzyć przeglądarkę Firefox.
 2. W polu adresy wpisać: about:config (wyświetli się ostrzeżenie, akceptujemy).
 3. Wyszukać "pdfjs.disabled".
 4. Zmienić wartość logiczną z "false" na "true".
 5. Uruchomić ponownie przeglądarkę. 

Chrome:

 1. Otworzyć przeglądarkę Chrome.
 2. W polu adresu wpisać: chrome://plugins/
 3. Wyszukać "Chrome PDF Viewer" i nacisnąć "Wyłącz".
 4. Wyszukać "Adobe Reader" i nacisnąć "Włącz".
 5. Uruchomić ponownie przeglądarkę (jeśli przeglądarka nie wykrywa dodatków Adobe Reader (mogła być zainstalowana po wcześniejszej instalacji Adobe Reader) należy zainstalować ponownie Adobe Reader.