Strona Główna BIP Strona Główna
Szkolenie kursowe żołnierzy rezerwy
 

SZKOLENIE KURSOWE ŻOŁNIERZY REZERWY W 2016 r.

Obecnie prowadzony jest nabór na kursy oficerskie w następujących specjalnościach wojskowych:

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Termin trwania kursu
(od-do)

Rodzaj kursu

Stanowisko

(funkcja)

Nr SW

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych-Wrocław

oficerski

dowódca plutonu

20B01

11.01.-25.03.2016 r.

oficerski

dowódca plutonu

20B01

05.09.-18.11.2016 r.

oficerski

dowódca plutonu

20B03

04.04.-17.06.2016 r.

oficerski

dowódca plutonu

20D02

05.09.-18.11.2016 r.

WAT Warszawa

oficerski

oficer

28B01

29.02.-29.04.2016 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu ul. Głęboka 4, tel. 261-165-223, 261-165-260.

SZKOLENIE KURSOWE ŻOŁNIERZY REZERWY.

 KURSY OFICERSKIE

Szkolenie w ramach kursów oficerskich prowadzi Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

WARUNKI NABORU NA KURSY OFICERSKIE:

  • żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową;
  • kryterium kwalifikacji jest posiadana specjalność wojskowa w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie lub kwalifikacje;
  • w korpusie osobowym medycznym – dopuszczalne jest skierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, jeżeli ochotnicy posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni;
  • wiek do 40 lat;
  • złożenie wniosku o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych trybie ochotniczym;
  • na kursy oficerskie nie są kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.

 

Obecnie prowadzony jest nabór na kursy oficerskie w następujących specjalnościach wojskowych:

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Termin trwania kursu
( od-do)

Rodzaj kursu

Stanowisko

( funkcja)

Nr SW

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych-Wrocław

oficerski

dowódca plutonu

34A01

04.05-03.07.2015 r.

oficerski

dowódca plutonu

20D01

28.09-27.11.2015 r.

WAT Warszawa

oficerski

oficer

38A01

02.03-29.04.2015 r.

Żołnierzowi za każdy dzień trwania kursu przysługuje uposażenie zasadnicze według posiadanego stopnia wojskowego oraz bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie. Ponadto żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe przysługuje zwrot kosztów za utracone zarobki.

Przebieg szkolenia żołnierzy rezerwy w ramach kursu oficerskiego składa się z:

- szkolenia teoretycznego,
- szkolenia praktycznego,
- sprawdzianu ze sprawności fizycznej,
- egzaminu końcowego.

W ramach wychowania fizycznego należy zaliczyć sprawdzian ze sprawności fizycznej:

- marszobieg na 3000 m

- podciąganie się na drążku wysokim

- skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

- bieg wahadłowy 10x10 m

[Wniosek pobierz]KURSY PODOFICERSKIE

Szkolenie w ramach kursów podoficerskich prowadzi Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu.

WARUNKI NABORU NA KURSY PODOFICERSKIE:

  • żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie co najmniej ponad gimnazjalne (ponadpodstawowe), którzy odbyli czynną służbę wojskową;
  • kryterium kwalifikacji jest posiadana specjalność wojskowa, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie lub kwalifikacje;
  • wiek do 40 lat;
  • złożenie wniosku o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych trybie ochotniczym.

Obecnie prowadzony jest nabór na kurs podoficerski w następujących specjalnościach wojskowych:

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Termin trwania kursu
(od-do)

Rodzaj kursu

Stanowisko

(funkcja)

Nr SW

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu

podoficerski

dowódca drużyny

20B21

02.03-03.04.2015 r.

podoficerski

dowódca drużyny

28B33

28.09-30.10.2015 r.

Żołnierzowi za każdy dzień trwania kursu przysługuje uposażenie zasadnicze według posiadanego stopnia wojskowego oraz bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie. Ponadto żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe przysługuje zwrot kosztów za utracone zarobki.

Przebieg szkolenia żołnierzy rezerwy w ramach kursu podoficerskiego składa się z:

- szkolenia teoretycznego,
- szkolenia praktycznego,
- sprawdzianu ze sprawności fizycznej,
- egzaminu końcowego.

W ramach wychowania fizycznego należy zaliczyć sprawdzian ze sprawności fizycznej:

- marszobieg na 3000 m

- podciąganie się na drążku wysokim

- skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

- bieg wahadłowy 10x10 m

[Wniosek pobierz]

KURSY DOSKONALENIA OFICERÓW

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu prowadzi nabór ochotników –oficerów do odbycia kursu doskonalenia dla oficerów w następującej specjalności wojskowej:

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Termin trwania kursu
(od-do)

Rodzaj kursu
Stanowisko
(funkcja)
Nr SW

Akademia Obrony Narodowej- Warszawa

doskonalenia
dowódca batalionu
ochrony i obrony obiektów
20B01
08.04-26.09.
2015 r.

Do ich odbycia kieruje się oficerów rezerwy w stopniach wojskowych: mjr, którzy nie ukończyli 50 lat i którzy złożą wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jarosławiu o ochotnicze powołanie na w/w kurs - wniosek do pobrania poniżej).

[Wniosek pobierz]


KURSY PRZEKWALIFIKOWANIA

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu prowadzi nabór ochotników – oficerów do odbycia kursów przekwalifikowania oficerów w następujących specjalnościach wojskowych:

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Termin trwania kursu
(od-do)

Rodzaj kursu

Stanowisko

(funkcja)

Nr SW

Akademia Obrony Narodowej-  Warszawa

Przekwalifikowania.

oficer

54C01

02.03.-27.03.2015 r.

Przekwalifikowania.

oficer

52A01

23.02.-06.03.2015 r.

Przekwalifikowania.

oficer

54B01

16.03.-30.04.2015 r.

Do ich odbycia kieruje się oficerów rezerwy w stopniach wojskowych: ppor., por., kpt., którzy nie ukończyli 50 lat i którzy złożą wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jarosławiu o ochotnicze powołanie na w/w kurs - wniosek do pobrania poniżej).

[Wniosek pobierz]

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Jarosławiu ul. Głęboka 4, tel. 261 165 223, 261 165 283.