Strona Główna BIP Strona Główna
Szkolenie kursowe żołnierzy rezerwy
 

 

SZKOLENIE KURSOWE ŻOŁNIERZY REZERWY W 2016 r.

KURSY OFICERSKIE

Szkolenie w ramach kursów oficerskich prowadzi Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

WARUNKI NABORU NA KURSY OFICERSKIE:

  • żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową;
  • kryterium kwalifikacji jest posiadana specjalność wojskowa w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie lub kwalifikacje;
  • w korpusie osobowym medycznym – dopuszczalne jest skierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, jeżeli ochotnicy posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni;
  • złożenie wniosku o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych trybie ochotniczym;
  • na kursy oficerskie nie są kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.
Celem szkolenia kursowego żołnierzy rezerwy jest gromadzenie odpowiednio wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP. Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do kresowej lub zawodowej słuzby wojskowej.

Obecnie prowadzony jest nabór na kursy oficerskie w następujących specjalnościach wojskowych:

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Termin trwania kursu
( od-do)

Rodzaj kursu

Stanowisko

( funkcja)

Nr SW

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych -Wrocław

oficerski

dowódca plutonu

20B01

11.01-25.03.2016 r.

oficerski

dowódca plutonu

20B01

05.09-18.11.2016 r.

oficerski

dowódca plutonu

20B03

04.04.-17.06.2016 r.

oficerski

dowódca plutonu

20D02

05.09-18.11.2016 r.

WAT Warszawa

oficerski

dowódca plutonu

28B01

29.02-29.04.2016 r.

Żołnierzowi za każdy dzień trwania kursu przysługuje uposażenie zasadnicze według posiadanego stopnia wojskowego oraz bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie. Ponadto żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe przysługuje zwrot kosztów za utracone zarobki.

 

Przebieg szkolenia żołnierzy rezerwy w ramach kursu oficerskiego składa się z:

- szkolenia teoretycznego,
- szkolenia praktycznego,
- sprawdzianu ze sprawności fizycznej,
- egzaminu końcowego.

W ramach wychowania fizycznego należy zaliczyć sprawdzian ze sprawności fizycznej:

- marszobieg na 3000 m

- podciąganie się na drążku wysokim

- skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

- bieg wahadłowy 10x10 m

 

[Wniosek pobierz]

Szczegółowych  informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Jarosławiu ul. Głęboka 4, tel. 261165223, 261165260.

 

SZKOLENIE KURSOWE KADRY REZERWY W SW: 44B02,44C01,46A01.

WARUNKI NABORU NA KURSY:

  • żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe prawnicze, nie figurujący w rejestrze karanych,
  • osoby przeniesione do rezerwy nie będące żołnierzami rezerwy , posiadający wykształcenie wyższe prawnicze, nie figurujące w rejestrze karanych.

Wnioski w sprawie ochotniczego powołania na w/w kursy przyjmowane będą do dnia 31.03.2016 r.