Strona Główna BIP Strona Główna
Szkolenie kursowe żołnierzy rezerwy
 

SZKOLENIE KURSOWE ŻOŁNIERZY REZERWY W 2016 r.

KURSY OFICERSKIE

Szkolenie w ramach kursów oficerskich prowadzi Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

WARUNKI NABORU NA KURSY OFICERSKIE:

  • żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową;
  • kryterium kwalifikacji jest posiadana specjalność wojskowa w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie lub kwalifikacje;
  • w korpusie osobowym medycznym – dopuszczalne jest skierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, jeżeli ochotnicy posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni;
  • złożenie wniosku o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych trybie ochotniczym;
  • na kursy oficerskie nie są kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.

Obecnie prowadzony jest nabór na kursy oficerskie w następujących specjalnościach wojskowych:

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Termin trwania kursu
( od-do)

Rodzaj kursu

Stanowisko

( funkcja)

Nr SW

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych -Wrocław

oficerski

dowódca plutonu

20B01

11.01-25.03.2016 r.

oficerski

dowódca plutonu

20B01

05.09-18.11.2016 r.

oficerski

dowódca plutonu

20B03

04.04.-17.06.2016 r.

oficerski

dowódca plutonu

20D02

05.09-18.11.2016 r.

WAT Warszawa

oficerski

dowódca plutonu

28B01

29.02-29.04.2016 r.

Żołnierzowi za każdy dzień trwania kursu przysługuje uposażenie zasadnicze według posiadanego stopnia wojskowego oraz bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie. Ponadto żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe przysługuje zwrot kosztów za utracone zarobki.

Przebieg szkolenia żołnierzy rezerwy w ramach kursu oficerskiego składa się z:

- szkolenia teoretycznego,
- szkolenia praktycznego,
- sprawdzianu ze sprawności fizycznej,
- egzaminu końcowego.

W ramach wychowania fizycznego należy zaliczyć sprawdzian ze sprawności fizycznej:

- marszobieg na 3000 m

- podciąganie się na drążku wysokim

- skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

- bieg wahadłowy 10x10 m

[Wniosek pobierz]

Szczegółowych  informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Jarosławiu ul. Głęboka 4, tel. 261165223, 261165260.

 

SZKOLENIE KURSOWE KADRY REZERWY W SW: 44B02,44C01,46A01.

WARUNKI NABORU NA KURSY:

  • żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe prawnicze, nie figurujący w rejestrze karanych,
  • osoby przeniesione do rezerwy nie będące żołnierzami rezerwy , posiadający wykształcenie wyższe prawnicze, nie figurujące w rejestrze karanych.

Wnioski w sprawie ochotniczego powołania na w/w kursy przyjmowane będą do dnia 31.03.2016 r.