Strona Główna BIP Strona Główna
WKU Jarosław
 

Nowy kierunek studiów WAT 


Wojskowy Komendant Uzupełnień zwraca się z prośbą o zgłaszanie rodziców, których troje i więcej dzieci pełniło czynną i zawodową służbę wojskową. Informacje te przyczynią się do uhonorowania rodziców medalem "Za Zasługi Dla Obronności Kraju". Proszę o kontakt pocztowy lub na adres e-mail'owy; wkujaroslaw@wp.mil.pl


  Informacja dotycząca obowiązku informowania Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jarosławiu o zamiarze realizacji przedsięwzięć zawartych w art. 53 Ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej


Formularze pism Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu w systemie ePUAP:

  1. Pismo ogólne do Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu
  2. Skarga, wniosek, zapytanie do  Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jarosławiu
  3. Informowanie wojskowego komendanta uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą
  4. Powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej
  5. Wykonywanie obowiązków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych
  6. Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej

Służba Przygotowawcza NSR Służba Zawodowa

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu jest organem wykonawczym MON w sprawach administracji wojskowej. Administruje na terenie 4 powiatów - jarosławskiego, przemyskiego, przeworskiego oraz lubaczowskiego.

WKU Jarosław wchodzi w podporządkowanie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Rzeszów i jest odpowiedzialna za realizację zadań wynikających z zabezpieczenia pokojowego i mobilizacyjnego uzupełniania jednostek i instytucji wojskowych, formacji OC, a także związanych z administrowaniem świadczeniami osobistymi i rzeczowymi.

KOMENDANT WKU - ppłk Leszek PRZESZŁOWSKI

RZECZNIK PRASOWY WKU - p. Witold ROGALA

WYDZIAŁ PMiAR - mjr Robert KUCA
szef wydziału oraz  z-ca Komendanta

WYDZIAŁ REKRUTACJI- mjr Jarosław OLESZKO
szef wydziału

Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo na naszej stronie wiele przydatnych informacji. Należy pamiętać, że materiały zamieszczone na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny, spełnienie wszelkich formalności wymaga osobistego stawiennictwa. Więcej informacji uzyskają Państwo telefonicznie lub po osobistej wizycie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień przy ulicy Głębokiej 4 w Jarosławiu.